Suomen Psykologiliitto: Eheytyshoidot epäeettisiä ja haitallisia

Suomen Psykologiliitto: Eheytyshoidot epäeettisiä ja haitallisia

Kuva: Nik Shuliahin / Unsplash. Kuvitus ei liity juttuun.

Seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä pyrkimään muuttavat hoidot ovat kannanoton mukaan ihmisoikeuksia loukkaavia, eivätkä ne perustu psykologiatieteeseen. Psykologien ei tule osallistua eheytyshoitojen toteuttamiseen, sanoo Suomen Psykologiliitto.

Suomen Psykologiliitto on julkaissut kannanoton, jonka mukaan “kenenkään psykologin ei tule osallistua eheytyshoitojen toteuttamiseen tai tällaisen pariin ohjaamiseen niin terveydenhuollon toimintana kuin tämän ulkopuolellakaan”. Liiton mukaan eheytyshoidot ovat epäeettistä, haitallista, vastuutonta ja vakavasti ihmisoikeuksia loukkaavaa toimintaa.

Liitto määrittelee eheytyshoitojen olevan sellaisia hoitoja, joilla pyritään muuttamaan asiakkaan seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä. Kannanotossa vedotaan siihen, että psykologien työtä ohjaaviin arvoihin kuuluvat ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen ja näiden edistäminen. 

Suomen Psykologiliitto kertoo, että tutkimusten mukaan eheytyshoidoilla ei voida muuttaa ihmisen sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista. Tutkimukset puhuvat sen puolesta, että eheytyshoidot aiheuttavat pitkäaikaista haittaa, eivätkä ne perustu Suomen Psykologiliiton mukaan psykologiatieteeseen. Suomen Psykologiliitto pitää “keskeisenä” sitä, että psykologit perehtyvät LHBTQIA-asioihin ja tiedostavat eheytyshoitojen haitat.

Suomen Psykologiliitto on vuonna 2020 julkaissut ohjeistuksen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kohtaamisesta psykologin työssä. Myös tässä oppaassa mainitaan, että “[p]yrkimykset muuttaa ulkoapäin sukupuoli-identiteettiä tai seksuaalista suuntautumista ovat mielenterveydelle erittäin haitallisia ja psykologin ammattietiikan vastaisia”.

Liitto näkee eheytyshoidot vähemmistöstressiä vahvistavina ja vetoaa siihen, että omaan identiteettiin liittyviä pelkoja tai hämmennyksen tunteita olisi tärkeää kohdata ja tarkastella turvallisessa ympäristössä psykologin tai muun mielenterveyden ammattilaisen kanssa. 

“Psykologian näkökulmasta on erittäin haitallista, että auktoriteettiasemassa toimivat uskonnolliset tai muut yhteisöt tarjoavat eheytyshoitoja vähemmistöasemassa oleville seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville yksilöille, sillä valta-asetelman vuoksi eheytyshoito voi näyttäytyä yksilön näkökulmasta varteenotettavana tai ainoana mahdollisena vaihtoehtona”, sanoo Suomen Psykologiliitto.

Useat alan merkittävät organisaatiot, kuten American Psychological Association, Royal College of Psychiatrists ja World Psychiatric Association ovat aiemmin irtisanoutuneet eheytysterapioista. Suomessa myös Suomen Psykiatriyhdistys on ottanut kantaa eheytyshoitoja vastaan. Kehrääjä uutisoi Suomen Psykiatriyhdistyksen kannanotosta maaliskuussa 2021.

Lue lisää aiheesta:
Yhdistynyt kuningaskunta aikoo kieltää eheytysterapiat (Kehrääjä 11.5.2021)
Raportti: Eheytysyrityksillä äärimmillään hengenvaarallisia seurauksia (Kehrääjä 25.4.2021)