Kehrääjästä

Kuva: Tinksu Wessman 2022. Kuvankäsittely Julia Peltonen

Kehrääjä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (joista käytetään usein lyhennettä LHBTIQA+) verkkolehti sekä verkkomedia, joka kokoaa yhteen uutisia, ajankohtaisartikkeleita, mielipidekirjoituksia, tapahtumavinkkejä, mediaan ja kulttuuriin liittyviä arvosteluja sekä muuta sisältöä sateenkaarinäkökulmalla. Korostamme kaikessa julkaisutoiminnassamme inklusiivisuutta ja pyrimme parhaamme mukaan noudattamaan meistä, meiltä, meille -periaatetta. Tämän periaatteen mukaan aiheesta kirjoittaa ensisijaisesti sellainen henkilö, jota aihe koskettaa. Kehrääjän slogan on periaatteen mukainen: “Meistä, meiltä, meille”

Kehrääjän vastaavana päätoimittajana toimii Julia Peltonen ja toisena päätoimittajana sekä viestintäkoordinaattorina Emilia Soramäki. Aiemmin lehden päätoimittajina toimivat kulttuuri- ja yhteisötoimituksesta vastaava Lyyra Virtanen ja uutistoimituksesta sekä tutkivasta journalismista vastaava Julia Peltonen, jolle kuuluivat myös hallinnolliset asiat.

Kehrääjä on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen ja sitoutunut Journalistin ohjeisiin, joihin voi tutustua Julkisen sanan neuvoston sivustolla. Kultti ry:n jäsenenä Kehrääjä on myös Julkisen sanan neuvoston toimivallan alainen. Kehrääjän sitoumukseen voi tutustua tarkemmin täällä. Mahdolliset oikaisu- ja korjauspyynnöt sekä vastineet pyydetään toimittamaan päätoimittajalle, jonka yhteystiedot löytyvät täältä.

Kehrääjän tuottamasta sisällöstä vastaa pääosin sen toimituskunta, johon kuuluvat toimitussihteerin lisäksi vastuutoimittajat Julius Jokikokko (uutiset, kulttuuri), Oliver N. (uutiset), Aasa Timonen (kulttuuri) sekä Kuura V. Adrian (yhteisö ja historia). Kehrääjän julkaisuissa kirjoittajan omasta toiveesta tai tilanteesta riippuen materiaalia voidaan julkaista joko nimellä tai nimimerkillä.

Kehrääjällä on käynnissä jatkuva haku uusille kirjoituksille ja kuvituksille, joten jos haluaisit osallistua Kehrääjän tekemiseen, yhteydenottotavat löytyvät täältä.

Päätoimittajat

Lyyra Virtanen, 20.12.2019 – 19.3.2022

Julia Peltonen, 1.6.2020 –

Avustukset

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston tammikuun 2021 haussa myöntämän 10 000 euron apurahan turvin Kehrääjä maksaa pienen palkkion jokaisesta julkaistusta tekstistä apurahakaudella 31.5.–31.12.2021. Asiaa koskeva tiedote löytyy täältä. Rahaston vuoden 2022 tammikuun haussa Kehrääjälle myönnettiin uusi 10 000 euron apuraha toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Vuodelle 2022 Kehrääjä sai 6 000 euron avustuksen kulttuurilehtitukena Opetus- ja kulttuuriministeriön Taike-keskukselta.

Julkaisija

Kehrääjän julkaisijana 1.6.2020 alkaen on toiminut samana päivänä perustettu sateenkaaritaiteen ja -journalismin yhdistys Sateenkaarikynä ry. Tätä ennen Kehrääjä ehti toimia ilman julkaisijaa 14.6.2019 alkaen.