Tiedote: Kehrääjä sitoutuu Journalistin ohjeisiin

Kehrääjän toimitusryhmä on 20.12.2019 päättänyt, että Kehrääjä sitoutuu noudattamaan toiminnassaan Journalistin ohjeita. Osana Journalistin ohjeisiin sitoutumista Kehrääjän julkaisijana toimivan sateenkaaritaiteen ja -journalismin yhdistyksen Sateenkaarikynän hallitus on nimittänyt Kehrääjälle 1.6.2020 päätoimittajat. Hallitus nimitti kulttuuri- ja yhteisötoimituksesta vastaavaksi päätoimittajaksi Lyyra Virtasen ja uutistoimituksesta sekä tutkivasta journalismista vastaavaksi päätoimittajaksi Julia Peltosen. Aiemmin Kehrääjän vastaavana toimittajana on toiminut Lyyra Virtanen, jonka Kehrääjän toimitusryhmä nimesi tehtävään 20.12.2019.

Kehrääjä on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassaan Julkisen sanan neuvoston julkaisemia Journalistin ohjeita sekä niiden liitteitä aina voimassa olevassa muodossaan. Koska Kehrääjä on vapaaehtoisvoimin toimiva media eikä Julkisen sanan neuvoston jäsen, ei Julkisen sanan neuvosto käsittele Kehrääjään liittyviä mahdollisia kanteluita. Täten Kehrääjä käsittelee itse saamansa oikaisuvaatimukset sekä kantelut, joiden ratkaisut julkaistaan anonymisoituina heti päätöksen jälkeen. Kehrääjä aikoo kuitenkin anoa pääsyä Julkisen sanan neuvoston toimivallan piiriin vuoden 2020 aikana.

Voimassa olevat Journalistin ohjeet voi tarkistaa täältä. Kehrääjän toimituksen sekä päätoimittajien yhteystiedot löytyvät täältä.

Lisätietoa:

Lyyra Virtanen
Päätoimittaja

Julia Peltonen
Päätoimittaja

Tiedotetta on päivitetty 1.6.2020 uusien päätoimittajavalintojen sekä Kehrääjän julkaisijan osalta. Alkuperäisessä tiedotteessa kerrottiin Kehrääjän toimivan ilman julkaisijaa ja vastaavana toimittajana toimivan Lyyra Virtasen.