Tutkimus: 18–25-vuotiaat arvostavat vapautta deittailla ilman turhaksi koettua itsensä lokerointia

Tutkimus: 18–25-vuotiaat arvostavat vapautta deittailla ilman turhaksi koettua itsensä lokerointia

Kuva: Honey Fangs

Deittisovellus Tinderin teetättämän tutkimuksen tulosten mukaan 18–25-vuotiaat nuoret aikuiset arvostavat deittailussa omaa hyvinvointia ja vapautta tutkia itseään ilman turhaksi koettua lokerointia. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että Z-sukupolveen kuuluvat määrittelevät muita useammin seksuaalisuutensa ja sukupuoli-identiteettinsä joustaviksi, eivätkä ole kovin kiinnostuneita lyhytaikaisista suhteista.

Deittisovellus Tinderin teetättämän tuoreen tutkimuksen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat alustan nopeimmin kasvava käyttäjäryhmä – erityisesti LHBTIQA+ -yhteisöön itsensä määrittelevien 18–25-vuotiaiden nuorten aikuisten käyttäjäryhmä on yli kaksinkertaistunut viimeisen 2 vuoden aikana. Asiasta uutisoi aiemmin PinkNews.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 4 000 18–25-vuotiasta ja aktiivisesti aikavälillä 21.1.–7.2. Britanniassa, Australiassa, Kanadassa sekä Yhdysvalloissa deittailevaa henkilöä. Tinderin mukaan tutkimus antaa osviittaa siitä, että erityisesti nuoret katsovat sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisuuden olevan keskivertomääritelmää joustavampia – esimerkiksi 33 % vastaajista raportoi seksuaalisuutensa olevan joustava. 29 % vastaajista kertoi myös sukupuoli-identiteettinsä muuttuneen joustavammaksi viimeisen 3 vuoden aikana.

Tutkimuksen tulosten mukaan nuoret aikuiset arvostavat deittailussa ja pidempiaikaisissa suhteissa erityisesti omaa hyvinvointia. 80 % vastaajista nimesi suurimmaksi huolenaiheekseen itsetuntoon liittyvät ongelmat. 79 % vastaajista ilmoitti toivovansa jokaisen mahdollisen kumppanin jakavan heidän kanssaan samat prioriteetit. Lisäksi tutkimuksessa nousi esille se, että moni 18–25-vuotiaista haluaisi määritellä uudelleen joitain deittailuun ja pidempiaikaiseen seurusteluun liittyviä käsitteitä uskomuksineen. Vastaukset viittaavat siihen, että nuoret aikuiset toivovat deittailulta ennen kaikkea mahdollisuutta tutkia asioita ilman turhaa leimaamista. Vastaajat mainitsivat, ettei haluttomuudessa lokeroida itseään ole mitään salaamisen tai häpeän arvoista.

Tinderin globaali markkinointijohtaja Melissa Hobleyn mukaan vastauksista ilmenee se, että pitkäaikaisten suhteiden solmiminen on nuorten aikuisten ykköstavoite – vain 14 % Z-sukupolveen kuuluvista hakee ensisijaisesti lyhytaikaista suhdetta.

Tinderin mukaan tutkimuksen tulokset kertovat siitä, että esimerkiksi deittailuun liittyvät kirjoittamattomat säännöt voivat tarkoittaa hyvinkin eri asioita eri sukupolville. Tulosten innoittamana on käynnistetty ensimmäinen maailmanlaajuinen ”It Starts With A Swipe” -kampanja, jonka tarkoituksena on juhlistaa nykyajan deittailun ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta.