Yhdistynyt kuningaskunta aikoo kieltää eheytysterapiat

Yhdistynyt kuningaskunta aikoo kieltää eheytysterapiat

Kuvituskuva: Pixabay

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ilmoittanut aikovansa kieltää niin sanotut eheytysterapiat, joilla pyritään muuttamaan kohteen seksuaalisuutta tai sukupuolta. Hallituksen ilmoitus oli osa kuningattaren puhetta, joka pidettiin aiemmin tänään.

Kuningattaren puhe on perinteinen osa parlamentaarisen vuoden avaamista Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa kuningatar kertoo hallituksensa suunnitelmista tulevien kuukausien osalta. Tämän vuoden puheessa kuningatar alleviivasi hallituksen tavoitteita muun muassa maahanmuuton ja työllisyyden osalta. Alle yhdeksän minuutin puheeseen mahtui myös ilouutinen kuningaskunnan LHBTIQA+ -kansalaisille: kuningatar kertoi hallituksen aikovan kieltää niin sanotun eheytysterapian koko valtakunnasta.

Eheyttämisellä tarkoitetaan lääketieteellisten järjestöjen hyödyttömänä tai haitallisena pitämiä toimenpiteitä, joilla pyritään muuttamaan henkilön sukupuolta tai seksuaalisuutta. Käytännössä eheyttämisellä pyritään siis tekemään esimerkiksi homoista heteroita ja transsukupuolisista henkilöistä cissukupuolisia. Britannian yleisradio BBCn mukaan suunniteltu kielto tulee koskemaan sekä seksuaalisuuteen että sukupuoleen kohdistuvaa eheyttämistä. Kielto tullaan BBCn mukaan kuitenkin muotoilemaan siten, että se jättää tilaa “sukupuoli-identiteetin täysimittaiselle tutkimiselle asiantuntijoiden kanssa” sekä siten, että uskonnollinen tuki, kuten rukoilu halukkaan henkilön puolesta, olisi sallittua jatkossakin.

Eheyttämisen yleisyyttä tutkittiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa viimeksi vuonna 2018 hallituksen LHBT-kyselyssä, johon vastanneista 5 prosenttia oli kokenut eheytysterapioiden markkinointia ja 2 prosenttia oli joutunut eheyttämisen kohteeksi. Yli puolet eheyttämisen kohteeksi joutuneista kertoi eheytyksen toteuttajan olleen uskonnollinen ryhmä, kun taas joka viides kertoi eheyttäjänsä olleen lääketieteellisen taustan omaava. Transtaustaisilla vastaajilla riski eheyttämiseen oli korkeampi kuin muilla vastaajilla.

Eheyttämisen kiellolle on laaja tuki Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kieltoa tukevat muun muassa Englannin kirkko ja LHBTIQA+ -järjestö Stonewall, jonka lisäksi YouGovin toteuttaman kyselyn mukaan yli 60 prosenttia tutkimukseen haastatelluista maan kansalaisista kannattaa eheyttämisen kieltämistä. Vastustusta kielto on kerännyt pääasiassa uskonnollisissa piireissä, joista äänekkäimpien joukossa on 3 500 kirkkoa edustava Evangelical Alliance. Evangelical Alliancen tulkinnan mukaan eheyttämisen kieltäminen saattaisi rajoittaa uskonnonvapautta.

Suomessa eheyttämistä ei ole kielletty

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole ensimmäinen maa joka harkitsee eheyttämisen kieltoa. Muun muassa Kanada, Malta, Saksa ja Meksiko ovat kieltäneet eheyttämisen, jonka lisäksi osassa Australiaa eheyttäminen on kiellettyä. Yhdysvaltojen osavaltioista hieman alle puolet, noin 20, ovat kieltäneet eheyttämisen. Suomessa eheyttämistä ei ole erikseen kielletty, mutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran vuonna 2013 antaman päätöksen perusteella eheyttäminen on kielletty osana terveydenhoidon ammattilaisen ammatinharjoittamista. Tämän ulkopuolella ei terveydenhoidon ammattilaisiakaan ole kielletty osallistumasta eheyttämistoimintaan.

Useat lääketieteen järjestöt ovat tuominneet eheytysterapiat toimenpiteinä, joilla ei ole tieteellistä näyttöä ja joiden kohteeksi joutuminen on vahingollista. Muun muassa maailman suurin psykiatrien järjestö American Psychiatric Association on linjannut, että se pitää eheyttämisen aiheuttaman vahingon riskiä merkittävänä. Järjestö myös vetosi lainsäätäjiin, jotta yhä useammassa osavaltiossa kriminalisoitasiin eheyttäminen. Maaliskuussa 2021 Suomen psykiatriyhdistys julkaisi kannanoton, jossa se tuomitsi eheytysterapiat toimintana, jolle “altistuminen on mielenterveydelle haitallista ja kärsimystä aiheuttavaa”. Psykiatriyhdistyksen mukaan hoitojen taustalla ei ole näyttöjä ja yhdistys viittasi lausunnossaan Valviran tulkintaan, jonka mukaan kyse on uskomushoitoihin rinnastettavista toimenpiteistä. Voit lukea lisää aiheesta Kehrääjän uutisessa.

Lähteet: BBC, ITV News