Suomen Psykiatriyhdistys tuomitsee eheytysterapiat kannanotossaan

Suomen Psykiatriyhdistys tuomitsee eheytysterapiat kannanotossaan

Kuva: Alex Green / Pexels. Kuvituskuva ei liity juttuun.

Kannanotto eheytysterapioita vastaan on nyt hyväksytty Suomen Psykiatriyhdistyksen viralliseksi linjaukseksi. Kannanotossa nostetaan esiin muun muassa eheytyshoitojen haitalliset vaikutukset potilaiden mielenterveyteen.

Suomen Psykiatriyhdistyksen hallitus on hyväksynyt yhdistyksen eettisen neuvoston muodostaman kannanoton eheytysterapioihin. Asiasta tiedotettiin Suomen Psykiatriyhdistyksen verkkosivuilla. Kannanotossa todetaan, että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti eivät ole “hoidoilla” muokattavissa, ja näille terapioille altistuminen on mielenterveyden kannalta haitallista ja kärsimystä aiheuttavaa.

Eheytyshoito perustuu vanhentuneeseen ajatukseen siitä, että heteroseksuaalisuudesta eroava seksuaalinen suuntautuminen tai cis-sukupuolesta eroava sukupuoli-identiteetti olisi jotenkin hoidettavissa tai muokattavissa. Vaikka homoseksuaalisuus onkin poistettu psykiatrisesta diagnoosiluokituksesta vuonna 1973, on eheytyshoito jäänyt Suomen Psykiatriyhdistyksen mukaan elämään Suomen terveydenhuoltoon. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen potilas- ja ihmisoikeusjärjestöt saavat vuosittain yhteydenottoja potilailta, joille on tarjottu eheytyshoitoja tai joita on jopa painostettu eheytyshoitoihin. Kannanotto eheytysterapioita vastaan on nyt hyväksytty Psykiatriyhdistyksen viralliseksi linjaukseksi.

Lukuisat kansainväliset lääketieteelliset ja psykiatriset organisaatiot ovat selkeästi irtisanoutuneet eheytysterapioista, kirjoittaa Suomen Psykiatriyhdistys. NBC:n mukaan Yhdysvalloissa 20 osavaltiota on kieltänyt eheytyshoidot alaikäisiltä. Suomen Psykiatriyhdistyksen kannanoton mukaan Euroopan Unionin alueella vain Saksa ja Malta ovat kieltäneet eheytysterapiat, vaikka EU:n parlamentti on kehottanut kaikkia jäsenvaltioita kieltämään ne jo vuonna 2018. EU:n kehotuksesta on uutisoinut muun muassa PinkNews.

Eheytyshoitojen takana ei ole Suomen Psykiatriyhdistyksen mukaan tieteellistä näyttöä, ja kannanotossa kerrotaan, että Valvira on rinnastanut niitä uskomushoitoihin. Valviran kannanotosta uutisoi mm. Kotimaa-lehti vuonna 2013. Kotimaan uutisessa viitataan ns. puoskarilakiin, jota on Lääkärilehden mukaan suunniteltu jo 12 vuotta, ja jonka tarkoitus on rajoittaa uskomushoitojen antamista erityisesti “haavoittuvassa asemassa” oleville potilaille.

Kannanotossa painotetaan myös Suomen Psykiatriyhdistyksen jäsenten velvollisuutta ylläpitää tietämystään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Yhdistys korostaa, että tieteellisen näytön on ohjattava hoitoa, ja että ulkopuolisilla tahoilla, kuten erilaisilla poliittisilla tai uskonnollisilla ryhmillä, ei voi olla roolia hoitoa koskevissa päätöksissä. 

1. Suomen Psykiatriyhdistys pitää tietoa epäeettisten ja potilaalle haitallisten eheytyshoitojen tarjoamisesta huolestuttavana. Valvira on aiemmin kannaotossaan rinnastanut eheytyshoidot uskomushoitoihin, mikä onkin johdonmukaista tieteellisen näytön puute huomioiden. Yhdistys pitää kuitenkin tärkeänä, että eheytyshoitojen tarjoaminen terveydenhuollossa ei jää viranomaisvalvonnan ulkopuolelle.

2. Suomen Psykiatriyhdistys pitää tärkeänä, että Psykiatriyhdistyksen jäsenet ylläpitävät tietämystään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, ja osaltaan aktiivisesti edesauttavat tiedon jakamista terveyspalvelujen tuottajien keskuudessa. Jokaisen terveyspalveluita tarvitsevan tulee voida luottaa hoidon turvallisuuteen ja kunnioittavaan kohteluun. 

3. Psykiatriyhdistys katsoo, että eheytysterapiat eivät ole psykiatrisen ammattietiikan mukaista toimintaa, eikä yhdistyksen jäsenen siten tule osallistua eheytyshoitojen toteuttamiseen tai suositella niitä myöskään terveydenhuollon ulkopuolella.

Suomen Psykiatriyhdistyksen kannanotto