Euroopan parlamentti julistaa EU:n “LHBTIQ-vapauden alueeksi”

Euroopan parlamentti julistaa EU:n “LHBTIQ-vapauden alueeksi”

Kuvassa EU:n tasa-arvokomissaari Helena Dalli puhumassa Euroopan parlamentin istunnossa. Kuva: Alain Rolland / Euroopan unioni 2021.

Julistuksella otetaan kantaa monien Euroopan unionin jäsenmaiden, kuten Puolan ja Unkarin, heikkenevään ihmisoikeustilanteeseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osalta. Parlamentti toivoo Euroopan komission käyttävän kaikkia mahdollisia keinoja ihmisoikeusrikkomusten käsittelyssä.

Euroopan parlamentti on julistanut Euroopan unionin “LHBTIQ-vapauden alueeksi”. Äänestyksessä 492 europarlamentaarikkoa oli päätöksen puolella, 141 sitä vastaan ja 46 äänestäjää poissa. 

Päätös tehtiin parlamentin lehdistötiedotteen mukaan vastauksena seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien rajaamiseen monissa unionin jäsenmaissa. Euroopan parlamentti nostaa esiin erityisesti Puolan tilanteen, josta Kehrääjä uutisoi elokuussa 2020. Puolassa yli 100 aluetta ja kuntaa on maaliskuusta 2019 alkaen julistanut itsensä “LHBTIQ-vapaiksi alueiksi” – julistuksen tarkoituksena on ollut “pidättäytyä kannustamasta solidaarisuuteen” sateenkaari-ihmisiä kohtaan ja evätä rahoitus niiltä organisaatioilta, jotka ovat syrjintää vastaan ja tasa-arvon puolella. “Sateenkaari-ideologian” vastaisuus on edelleen nousussa Puolassa, ja parlamentin tiedotteen mukaan vähemmistöihin kohdistuvaa vihapuhetta levittävät maassa niin poliitikot, presidentti ja muut valtaapitävät kuin myös hallitusmyönteinen media.

Euroopan unionin jäsenmaista esiin nostetaan myös Unkari. Euroopan parlamentti kertoo tiedotteessaan, että Unkarissa on tehty seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vastaisia päätöksiä; esimerkiksi vuonna 2020 tehdyn lakimuutoksen perusteella sukupuolen juridinen korjaaminen on tehty mahdottomaksi, mikä rajoittaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden elämää ja oikeuksia huomattavasti.

Balkan Insight -lehti kirjoittaa, että päätös on itsessään symbolinen, ja sillä pyritään vetoamaan Euroopan komissioon. Euroopan komission presidentti Ursula von der Leyen julisti aikaisemmin puheessaan syyskuussa 2020, ettei “LHBTIQ-vapailla alueilla” – viitaten Puolaan – ole paikkaa EU:ssa. Von der Leyen kuvaili näiden aluiden olevan myös “ihmisyydestä vapaita”.

– En lepää rakentaessani tasa-arvon unionia. Unionia, jossa ihminen saa olla sellainen kuin on ja rakastaa ketä rakastaa ilman pelkoa syytöksistä tai syrjinnästä, komission presidentti Von der Leyen sanoi syyskuun puheessaan.

Euroopan komission marraskuussa 2020 julkaistussa “LHBTIQ-oikeuksia vahvistavassa strategiassa” luvataan muun muassa viharikoksien ja vihapuheen kriminalisointia sekä sateenkaariperheiden oikeuksien yhtäläistä tunnistamista EU:n jäsenmaiden välillä. Strategialla ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut vaikutusta Puolan tai Unkarin tilanteeseen.

Euroopan parlamentin julistuksella pyritään vaikuttamaan Euroopan komissioon, jonka pitäisi parlamentin lehdistötiedotteen mukaan käyttää kaikkia mahdollisia keinoja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia rikkovia jäsenmaita vastaan. Näihin keinoihin kuuluvat erilaiset oikeustoimet, rahoituksen evääminen tai vähentäminen sekä Euroopan unionin perussopimuksen artiklaan 7 vetoaminen. Artiklan 7 mukaan jäsenmaan oikeuksia Euroopan unionissa on mahdollista rajoittaa, esimerkiksi pidättämällä maan äänioikeus neuvostossa, mikäli jäsenmaan katsotaan loukkaavan EU:n arvoja. EU:n perussopimuksen artiklan 2 mukaan Euroopan unionin arvoja ovat kansanvalta, oikeusvaltio, vapaus, tasa-arvo sekä ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

– Kaikkialla EU:ssa LHBTIQ-ihmisten pitäisi nauttia vapaudesta elää ja ilmaista julkisesti seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoli-identiteettiään ilman pelkoa suvaitsemattomuudesta, syrjinnästä tai vainoamisesta. Jokaisella hallinnon tasolla ympäri EU:ta päättävien tahojen pitäisi suojella ja edistää tasa-arvoa ja kaikkien perusoikeuksia, myös LHBTIQ-ihmisten, todetaan Euroopan parlamentin tiedotteessa.