Kirja-arvostelu: Sateenkaaren alle mahtuu paljon tietoa perheistä ja suhteista

Kirja-arvostelu: Sateenkaaren alle mahtuu paljon tietoa perheistä ja suhteista

Perhe- ja läheissuhteita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parissa käsittelevä tietokirja on kokoelma aiheen kotimaista tutkimustietoa. Helppolukuinen kirja soveltuu niin syventäväksi materiaaliksi kuin ensikosketukseksi aiheeseen.

Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla on kooste sateenkaari-ihmisiä koskevasta, suomalaisesta tutkimustiedosta, johon on kerätty tietoa muun muassa parisuhdedynamiikoista, perheytymisestä, eroamisesta, perinnöistä ja vanhemmuudesta. Lajissaan teos on harvinainen, sillä puhtaasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskettavia aiheita käsittelevää, kotimaista ja suomenkielistä tietokirjallisuutta on olemassa hyvin niukasti. Tutkimustiedolle onkin suuri tarve juuri nyt, kun sateenkaarivähemmistöjen oikeudet ovat toistuvasti poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheena.

Teokseen on onnistuttu keräämään laajalti tutkimustuloksia sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteista eri tieteen aloilta, kuten psykologian, terveystiedon ja sukupuolentutkimuksen aloilta. Tutkimusten lisäksi teokseen on sisällytetty tietoiskuja perhe- ja läheissuhteita sivuavista aiheista, jonka lisäksi mukana on myös kahden psykoterapeutin kokemuksensa pohjalta kirjoittamat osiot. Teoksen laajuus on ehdottomasti yksi sen vahvuuksista, mutta myös kompastuskivi. Esimerkiksi kinky-tietoiskun sisällyttäminen perhe- ja läheissuhteita käsittelevään teokseen vaikuttaa omituiselta, eritoten kun tietoiskussa käsitellään kinkyn harjoittamista useamman sivun verran.

Erityisen onnistunut on teoksen avaava, Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimusta koskettava luku “Sateenkaareva nuoruus ja merkitykselliset ihmissuhteet”. Sateenkaarinuorten tilanteesta ja pahoinvoinnista on uutisoitu laajalti jo vuosia, mutta syitä ei ole käsitelty näin kattavasti aiemmin. Luvussa käsitellään nuorten keskinäisten suhteiden lisäksi myös nuorten suhteita heille läheisiin aikuisiin, kuten heidän vanhempiinsa, opettajiinsa sekä muihin nuorten elämään vaikuttaviin aikuisiin. Tutkimuksesta kävi muun muassa ilmi, että maaseudun nuoret piilottelivat omaa seksuaalisuuttaan tai sukupuoltaan lähipiiriltään, kuten vanhemmiltaan ja opiskelukavereiltaan, selvästi useammin kuin pääkaupunkiseudun sateenkaarinuoret.

Maaseudulla asuvat myös kokivat tulleensa torjutuksi useammin kuin pääkaupunkiseutulaiset nuoret ilmaistessaan sukupuoltaan tai seksuaalisuuttaan. Ainoa ympäristö, jossa maaseudun ja pääkaupunkiseudun ero ei näkynyt, oli internet – siellä nuoret pystyivät olemaan avoimia

Riikka Taavetti, Katarina Alanko, Noora Hästbacka, Jukka Lehtonen ja Inka Palojärvi, Sateenkaareva nuoruus ja merkitykselliset ihmissuhteet

Kirjan omalaatuisin aihevalinta on lajirajat ylittäviä perhesuhteita käsittelevä osio, joka toisista teoksen teksteistä poiketen pohjautuu täysin kirjoittajansa visioinnille, ilman tukena toimivia empiirisiä tutkimustuloksia. Teksti itsessään on perusteltua kritiikkiä ihmisten muihin lajeihin kohdistamaa asennetta kohtaan, mutta sen kytkös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanteeseen jää heikoksi. Tämän vuoksi pohdinta toimisi paremmin irrallisena queerfeministisenä ympäristömanifestina kuin osana perhe- ja läheissuhteita käsittelevää, tiedon levittämiseen pyrkivää teosta.

Kritiikkiä ansaitsee myös biseksuaalisuutta parisuhteissa käsittelevän luvun osio, jossa biseksuaalisuuden kuvattiin otsikon sanoin olevan “haaste monogaamisille parisuhdeideaaleille”. Osiossa todetaan, että biseksuaalisuus olisi lähtökohtaisesti ristiriidassa “yhden ainoan oikean” ideaalin kanssa, johtuen siitä, että biseksuaali kokee vetoa useampaan sukupuoleen. Vaikka tekstissä tarkennetaankin, ettei tämä tarkoita sitä että biseksuaalit eivät voisi olla uskollisia kumppaneilleen toistaa se yhä stereotypiaa, jossa biseksuaalit ovat seksuaalisesti aktiivisempia sekä alttiimpia monisuhteisiin kuin monoseksuaalit kuten homot, lesbot ja heterot.

Jos biseksuaalisuudelle kuitenkin halutaan tehdä enemmän kulttuurista tilaa, on myös pyrittävä ajattelemaan uudelleen parisuhde-ideaalia ja ajatusta romanttisesta tai seksuaalisesta kiinnostuksesta vain yhtä ihmistä tai yhtä sukupuolta kohtaan.

Annukka Lahti, Biseksuaalisuus parisuhteissa

Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla onnistuu kokonaisuutena tavoitteessaan lisätä saatavilla olevaa, asiallista tietoa ja on lukemisen arvoinen teos kaikille, sekä jo aiheeseen perehtyneille että myös niille, jotka pohtivat asiaa ensimmäistä kertaa. Teoksen tekstit ovat helposti lähestyttäviä ja ne on onnistuttu kirjoittamaan siten, että niiden ymmärtäminen ei vaadi aiempaa tietopohjaa tai kokemusta akateemisten tekstien lukemisesta. Teos on tärkeä askel kohti laajempaa ymmärrystä sateenkaarierityisistä aiheista ja toivottavasti vain ensimmäinen monista vastaavan kaltaisista teoksista.

Annukka Lahti, Kia Aarnio, Anna Moring ja Jenni Kerppola: Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla, 2020 Gaudeamus.