Miten ottaa vähemmistörepresentaatio huomioon kirjoittamisessa? – Kirjailijan viisi neuvoa

Miten ottaa vähemmistörepresentaatio huomioon kirjoittamisessa? – Kirjailijan viisi neuvoa

Kuvituskuva: Lisa Fotios / Pexels

Vähemmistörepresentaatio on tärkeää ja kiinnostaa lukijoita koko ajan entistä enemmän. Miten kirjoittaja voi ottaa representaation huomioon? Ainakin runsaalla taustatutkimuksella, tietoisella asenteella ja kyseenalaistamisella, sanoo kirjailija Dess Terentjeva.

Vähemmistöjen kuvauksella on merkitystä

Representaatio tarkoittaa sitä, millaisen kuvan teksti antaa tietystä asiasta. Representoiminen on siis kuvaamista. Representaatio on tärkeää siksi, että se vaikuttaa kuvaamansa ihmisryhmän tosimaailman ihmisiin. Esimerkiksi vakiintunut, negatiivinen stereotypia siirtyy helposti ihmisten mieliin, mikä vaikuttaa tosimaailman ihmisten kohteluun. Representaatiota on tutkittu paljon etenkin kirjallisuuden ja kulttuurintutkimuksen haaroissa.

Representaation täysi puuttuminen on ongelmallista, mutta vähemmistöhahmoja ei ole läheskään aina kirjoitettu neutraalissa tai positiivisessa valossa. Historiallisesti queer-hahmoja on piilotettu, he ovat olleet onnettomia ja heille on annettu traagisia loppuja. Tätä on nähty kirjallisuuden ohella myös Hollywood-elokuvissa ja televisiossa. Tunnistettavina pidettyjä queer-piirteitä ollaan myös käytetty koodaamaan pahishahmoja, mitä näkee paljon esimerkiksi Disneyn vanhemmissa piirretyissä.

Maailmankolkasta riippuen representaatioon on tullut lähivuosina parannusta. Queer-hahmokuvauksen kritisoiminen on tullut yleisemmäksi, ja monet kirjoittajat ovat alkaneet pohtimaan kirjoittamistaan myös tästä näkökulmasta. Queer-tekijät itse ovat olleet eturintamassa muuttamassa representaatiota, mutta tekstien monimuotoisuutta on hankala lisätä, jos kuvaa vain omaa viiteryhmäänsä. Lisäksi on kohtuutonta vastuuttaa queer-ihmiset vastaamaan yksin representaatiostaan. Kaikki eivät halua tai voi olla taiteen- ja viihteentekijöitä, eikä tarvitsekaan.

Miten kirjoittaja siis voi ottaa representaation huomioon? Alle on listattu viisi neuvokokonaisuutta, joiden avulla omaa kirjoittamistaan voi monipuolistaa. Neuvot on luotu nojaten kirjailijan tekemään kokemuslukuun, representaatioaiheiseen pro gradu -tutkielmaan ja yleiseen kirjoituskokemukseen.

Käytännön vinkkejä representaation luomiseen

1. Tiedosta oma asemasi

Pohdi seuraavia kysymyksiä jo ennen kirjoittamista:

Kuulutko itse ihmisryhmään, jota olet kuvaamassa? Miksi haluat kirjoittaa juuri tällaisen hahmon? Tunnetko ryhmään kuuluvia ihmisiä? Tiedätkö vastaavia henkilöhahmoja? Millaisia oletuksia sinulla on kyseisestä ryhmästä? Todennäköisesti joitakin oletuksia on. Kaikki stereotypiat eivät itsessään ole vahingollisia, kuten ”kaikki homot juovat siideriä”, mutta näistäkin on hyvä olla tietoinen – kaikki homot eivät juo siideriä.

Vaikka kuuluisit itse vähemmistöön, on hyödyllistä silti tehdä taustatutkimusta, ellet kirjoita yksinomaan omista kokemuksistasi. Minkään vähemmistöryhmän ihmiset eivät kaikki ajattele samalla tavalla,  ja myös ”omien” asioiden pohtiminen voi olla hedelmällistä ja kiinnostavaa.

2. Taustatutki monipuolisesti

Kirjoittaminen on kuvittelua, jonka taustalla on reaalimaailman tietoa. Ainakin seuraavia lähteitä voi käyttää tiedon hankkimiseen:

– tietokirjallisuus ja akateeminen kirjallisuus

– kaunokirjallisuus, elokuvat ja tv-sarjat, muut fiktiiviset lähteet

– kahteen aiempaan kohtaan kohdistuvat kritiikit

Tieto- ja akateeminen kirjallisuus ovat hyödyksi käsitellessään kirjoittamista/representaatiota ja tietysti sitä viiteryhmää, jota olet kuvaamassa. Kritiikeissä erityisen hedelmällisiä voivat olla sellaisten ihmisten tekemät kritiikit, joiden omaa viiteryhmää on käsitelty teoksissa.

– kysyminen, haastattelut ja koeluetuttaminen

Kysele vain, jos olette sopineet, että saat kysellä tekstiäsi varten. Kokemusasiantuntijuus on arvokasta. Sitä ei kuitenkaan pidä käyttää ”minulla on homokaveri joka sanoi että tämä on ok joten en kuuntele kritiikkiä tekstistäni” -tapaan. Emme myöskään voi hankkia lähipiiriimme jonkun viiteryhmän ihmistä vain siksi, että haluamme hyötyä hänen kokemusasiantuntijuudestaan. Muista siis olla äärimmäisen sensitiivinen!

– julkiset alustat, sosiaalinen media ym.

Monet ihmiset jakavat elämästään sellaista tietoa, josta sinulle voi olla kirjoittajana hyötyä. Esimerkiksi YouTubessa on runsaasti ulostulokertomusvideoita. Kenen tahansa nähtäville laitettua sisältöä kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Reaalimaailman ihmisiä koskevan tiedon lisäksi tarvitset tietoa siitä, millaista vähemmistöjä käsittelevää kirjallisuutta on olemassa. Esimerkiksi stereotypioista on tärkeä olla tietoinen, jotta ei toista niitä tahattomasti. Toisaalta stereotypian väkinäinen vääntäminen päinvastaiseksi voi olla stereotypian toisentamista. Myöskään kaikki, mikä on tunnistettavaa, ei välttämättä ole stereotyyppistä. Esimerkiksi feminiinisen homomiehen kirjoittaminen ei automaattisesti tarkoita, että on kirjoittanut stereotyyppisen hahmon, sillä feminiinisiä (homo)miehiä on olemassa eikä ole erillistä syytä, miksi sellaista ei pitäisi kuvata. Ole siis valmis olemaan kriittinen taustatutkimuksesi aikana ja perustelemaan itsellesi, miksi teet tiettyjä ratkaisuja tekstissäsi.

3. Kuuntele ja ajattele itse

Jos joku viitsii antaa sinulle kommenttia, kuuntele. Hän tekee sinulle palveluksen. Sinulla on oikeus olla eri mieltä ja saat jättää neuvoja hyödyntämättä omassa kirjoittamisessasi. Itselläni on kokemus tilanteesta, jossa annoin kirjailijalle neuvoja, eikä hän toteuttanut moniakaan ehdotuksistani, mutta kirjoitettu hahmo oli mielestäni erinomainen. Kyseinen kirjailija myös piti apuani hyödyllisenä. Keskustelu siis saattaa tuoda kirjoittajalle uutta näkökulmaa, ja sen avulla hän pystyy itse tekemään omat ratkaisunsa. Toisin sanoen tarkoitus ei ole kirjoittaa kaikkea, mitä sinulle kerrotaan sellaisenaan. Saa myös kyseenalaistaa ja keskustella. Sen sijaan korvien sulkeminen vie keskustelun avulla tehdyltä taustatutkimukselta pohjan.

4. Kyseenalaista vielä kerran

Olet nyt tehnyt taustatyön ja luonut hahmosi. Yritä väkisin miettiä, mikä hahmossa on ”vialla” ja perustele itsellesi, miksi näin on tai ei ole. Väittele itsesi kanssa. Perustele itsellesi ne valinnat, jotka olet tehnyt. Tee tämä hahmon lisäksi kokonaisuutta ajatellen. Vaikka representaatio kohdistuu suuresti hahmoihin, se ei koostu vain hahmoista, koska hahmot eivät ole tekstin sisällä tyhjiössä. Esimerkiksi narratiivi eli kerronta vaikuttaa siihen, miten hahmot ja heidän kohtalonsa näyttäytyvät.

5. Ota vastuu tekstistäsi

Epäonnistumisen vaara on aina olemassa. Kirjoittaisitko muka mitään, jos pelkäisit epäonnistumista niin paljon? Jos toteat, että pieleen meni, mieti miksi, ota vastuu ja tee seuraavassa tekstissäsi eri ratkaisut. Käsitykset myös saattavat muuttua ajan myötä. Stereotypioita voi syntyä ja kuolla. Maailma muuttuu. Näkemyksiä on monia erilaisia. Erehtymiseen on oltava lupa. Erehtymisen pelon ei pidä antaa lamaannuttaa. Kritiikkiäkään tai eriäviä tulkintoja ei pidä pelätä. Representaatiot muuttuvat vain tuottamalla – ja ottamalla vastaan – uusia representaatioita. Kirjoittamisen iloa!

Mikäli koet, että kaiken tämän jälkeen haluat edelleen apua, Sateenkaarikynä ry tarjoaa kokemuslukijapalveluja. Lue palvelusta lisää tästä.