Ukrainan sota – miten voit auttaa LHBTIQA+ -pakolaisia?

Ukrainan sota – miten voit auttaa LHBTIQA+ -pakolaisia?

Venäjän presidentti Vladimir Putinin aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan on julkinen keskustelu täyttynyt sekä solidaarisuuden osoituksista, että pyynnöistä saada ohjeita siitä, miten paikallisia voisi auttaa. Kehrääjä on kerännyt alle tapoja auttaa Ukrainan pakolaisia, erityisesti LHBTIQA+ -taustaisia pakolaisia, jotka kohtaavat erityistä syrjintää tilanteessa.

Yhdistyneiden kansakuntien mukaan jo noin puoli miljoonaa ukrainalaista on joutunut pakenemaan kodeistaan, heidän joukossaan myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Ukrainalaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kertovat pelkäävänsä erityisesti Venäjän sorron kohteeksi joutumista. Heistä moni nimeää konkreettiseksi esimerkiksi Venäjän vuonna 2013 voimaan astuneen ”homopropagandalain”. Suuri osa ukrainalaisista pakenee naapurimaihin, kuten Unkariin ja Puolaan, joka sekin huolestuttaa sateenkaarevia ukrainalaisia – katolilaisia arvoja vaalivat Unkari ja Puola tunnetaan vihamielisestä suhtautumisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Puolan osalta maa on täynnä ”LGBT-vapaita” alueita ja Unkarissa taas on juuri hyväksytty kasa anti-LHBT -lainsäädäntöä, kuten heidän oma versionsa homopropagandalaista. Kehrääjä on aiemmin uutisoinut Puolan tilanteesta muun muassa täällä ja täällä sekä Unkarista täällä ja täällä.

Vähemmistöön kuuluvia ukrainalaisia on mahdollista auttaa muun muassa lahjoittamalla rahaa järjestöille, jotka tekevät työtä heidän hyväksi ruohonjuuritasolla. Alla on lueteltuna useampi yhdistys, jolle lahjoittamalla apu välitetään suoraan autettaville. Kehrääjän lista avustavista järjestöistä koostuu them. -verkkolehden sekä suomalaisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavan Seta ry:n listauksiin.

On syytä tiedostaa, että ruohonjuuritason ponnistelut tehdään kriisin aikana erittäin nopeasti. Tämä voi tarkoittaa käytännössä sitä, että suurille voittoa tavoittelemattomille järjestöille ominaisen, monimutkaisen byrokratian puuttuessa apu saavuttaa ihmiset nopeammin ja varmemmin. Haittapuolena on kuitenkin lukuisten vilpillisten toimijoiden pyrkimykset hyödyntää ihmisten auttamisenhalua. Rahaa tai muuta apua lahjoittaessa onkin erittäin tärkeää selvittää järjestön taustat ja tiedot siitä, kuinka ja mihin kerätyt varat todellisuudessa käytetään. Alla on muutama luotettavana pidetty järjestö, joille lahjoittamalla voi auttaa ukrainalaisia, vähemmistöön kuuluvia pakolaisia.

Insight Ukraine

Linkki https://linktr.ee/Insight.ngo

Insight Ukraine on ukrainalainen, paikallisella tasolla vaikuttava seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava järjestö. Se tarjoaa psykologista tukea sekä apua queer- ja transihmisille lääketieteellisissä ja juridisissa kysymyksissä. Sodan aikana järjestö tarjoaa lisäksi kriisiapua. Lahjoituksena saadut varat käytetään järjestön mukaan muun muassa pakoon turvallisempaan paikkaan, majoitukseen, ruokaan ja muihin perustarpeisiin.

OutRight International

Linkki https://outrightinternational.org/ukraine

OutRight International on maailmanlaajuisesti toimiva seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestö, jonka pääkonttori sijaitsee New Yorkissa. Järjestö ottaa parhaillaan vastaan lahjoituksia, jotka käytetään vähemmistöihin kuuluvien ukrainalaisten pakolaisten majoitukseen ja turvallisuuden varmistamiseksi. ”Kuten tiedämme liiankin hyvin, kriisiaikoina LGBTIQA+ -ihmiset kohtaavat yhä suurempia riskejä, eivätkä voi usein automaattisesti luottaa humanitaariseen tai sosiaaliseen apuun.”, järjestö kertoo lahjoitussivullaan. Julkaisuhetkellä OutRight on kerännyt 130 447 USA:n dollaria 150 000 dollarin tavoitteestaan.

QUA – LGBTQ Ukrainians in America

Linkki https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ZNS7FXC4VLPYE

QUA on ensimmäinen valtiosta riippumaton LGBTIQA+ -ukrainalaisten ja heidän liittolaisten järjestö Yhdysvalloissa, järjestö kertoo sivuillaan. QUA tarjoaa sosiaalista tukea ja juridista apua ukrainalaisille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisille sekä tekee tutkimusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisesta Ukrainassa. QUA on järjestänyt muun muassa LGBTIQA+ -ukrainalaisten kulkueen New York Stonewall Innissa ja tekee yhteistyötä yhdysvaltalaisten pakolaisjärjestöjen kanssa. Järjestön mukaan lahjoituksena saadut varat käytetään hätäapuun Ukrainan sotaa pakeneville LGBTIQA+ -ihmisille.

Muita järjestöjä Seta ry:n listauksessa:

Kyiv Pride

Linkki: https://kyivpride.org/en/

”Nash Mir” Gay and Lesbian Centre

Linkki: https://gay.org.ua/en/donation/

NGO Fulcrum

Linkki: https://www.t-o.org.ua/en

Lambda Warszaw

Linkki: https://www.facebook.com/donate/377222943823207/

Puolassa maahan saapuvia pakolaisia auttava järjestö

Quarteera

Linkki: https://www.facebook.com/donate/3218836088350465/

Saksassa maahan saapuvia pakolaisia auttava järjestö

Listan kokonaisuudessaan voit lukea Seta ry:n sivuilta täällä.