Europarlamentti tuomitsee jyrkästi anti-LHBTIQA+ toimet

Kuvituskuva Capri23auto

Euroopan Unionin parlamentti on hyväksynyt ylivoimaisella enemmistöllä 18.12. päätöslauselman, jonka myötä se tuomitsee viime aikoina Euroopassa tehdyt LHBTIQA+ -vähemmistöjen vastaiset toimet. Yksi alkuperäisen aloitteen allekirjoittajista, Vihreää parlamenttiryhmää edustava Petra De Sutter, ilmoitti äänestystuloksesta Twitterissä.

Aloite vaatii komissiolta konkreettisia toimia

Aloitteessa tuomitaan vahvasti LHBTIQA+ -vähemmistöihin kohdistuvat vihamieliset toimet ja puheet sekä poliitikkojen että kansallisten viranomaisten taholta. Aloitteessa nostetaan erityisesti esiin Puolassa käyttöön otetut “LGBT-vapaat alueet” ja vaatii Puolaa tuomitsemaan kaiken syrjinnän LHBTI -ihmisiä kohtaan sekä vaatii sitä perumaan jo laaditut anti-LHBTI lait sekä paikalliset asetukset, perustellen sitä sekä Puolan kansallisilla laeilla että EU- ja kansainvälisellä lainsäädännöllä.

Aloitteessa myös pyydetään komissiota parantamaan LHBTI-ihmisten asemaa sekä kartoittamaan entistä kattavammin vähemmistöjen asemaa EUn alueella. Aloitteessa vaaditaan lisäksi komissiota ottamaan käyttöön EU LHBTI -strategia, joka ottaisi huomioon parlamentin aiemmat vaatimukset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuudesta.

Taustalla useita parlamenttiryhmiä eri poliittisilta laidoilta

Aloitteen alkuperäiset allekirjoittajat edustavat keskustaoikeistolaista Euroopan kansanpuoluetta (EPP), Sosialistien ja demokraattien ryhmää (S&D), keskustaliberaalien Renew Europe -ryhmää (REG), Vihreitä (Greens-EFA) sekä vasemmistopuolueiden GUE-NGL -ryhmää. Suomalaisista puolueista näihin ryhmiin kuuluvat Kokoomus (EPP), SDP (S&D), Keskusta (REG), RKP (REG), Vihreät (Greens-EFA) ja Vasemmistoliitto (GUE-NGL).

Europarlamentin ryhmistä päätöslauselman puolesta äänestivät EPP (115-6), Greens-EFA (65-0), GUE-NGL (34-0), REG (100-0) ja S&D (129-1). Vastaan äänestivät konservatiivipuolueiden ECR (4-41) sekä äärioikeiston IDG (0-53), johon suomalaisista puolueista kuuluu Perussuomalaiset. Vailla ryhmää olevien äänet jakautuivat päätöslauselman puolelle jaolla 14 puolesta ja 6 vastaan.

Europarlamentissa edustajat eivät edusta kansallista puoluettaan, vaan koko Euroopan tasolla toimivia puolueita tai ryhmiä. Näihin kuitenkin ryhmittäydytään lähtökohtaisesti kansallisen puolueen jäsenyyden mukaisesti, jonka takia alla olevassa tilastossa on mainittu myös europarlamentaarikkojen kansalliset puolueet. Suomalaisten europarlamentaarikkojen äänet lopullisessa äänestyksessä jakautuivat seuraavasti:

Puolue/ryhmä Äänestystulos
Eero HeinäluomaSDP / S&Dei äänestänyt
Miapetra Kumpula-NatriSDP / S&Dpuolesta
Sirpa PietikäinenKokoomus / EPPpuolesta
Petri SarvamaaKokoomus / EPPpuolesta
Henna VirkkunenKokoomus / EPPpuolesta
Elsi KatainenKeskusta / REGpuolesta
Mauri PekkarinenKeskusta / REGpuolesta
Nils TorvaldsRKP / REGpuolesta
Teuvo HakkarainenPerussuomalaiset / IDvastaan
Laura HuhtasaariPerussuomalaiset / IDvastaan
Heidi HautalaVihreät / Greens-EFApuolesta
Ville NiinistöVihreät / Greens-EFApuolesta
Silvia ModigVasemmistoliitto / GUE-NGLpuolesta

Lähde: VoteWatch Europe

Päivitetty 18.12.2019 20:27 Lisätty tiedot äänestystuloksista ryhmittäin sekä suomalaisten europarlamentaarikkojen äänet