Lääkäriliitto hyväksyi aloitteen – osallistuu jatkossa Prideille

Kuvituskuva EVG photos

Lääkäriliiton valtuuskunta on hyväksynyt lauantaina 14.12. neljän valtuuskunnan jäsenen tekemän aloitteen, joka vaatii Lääkäriliitolta toimia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen lääkärikuntaa kohtaan kokeman luottamuksen kasvattamiseksi. Yhtenä aloitteen vaatimista toimenpiteistä on se, että “Lääkäriliitto kokoaa yhteen ne lääkärit, jotka haluavat marssia Pride-kulkueessa”. Aloitteessa Pride-kulkueella sekä Pride-viikolla viitataan Helsinki Pride -kulkueeseen sekä sitä edeltävään teemaviikkoon.

Sähköpostitse tavoitettu aloitteen yhteyshenkilö Jesper Perälä kertoo toivovansa, että aloitteen mukainen tietoisuuden lisääminen sekä asian esillä pitäminen kannustaisi lääkäreitä osallistumaan tilaisuuksiin myös muualla. Itse aloitteessa toimia vaaditaan kuitenkin vain Helsinki Priden osalta, Perälä toteaa ja muistuttaa vastaavansa kysymyksiin vain omasta puolestaan.

Taustalla tiukka keskustelu liiton asemasta yhteiskunnallisena toimijana

Pride-kulkueeseen sekä tapahtumiin osallistuminen on viime aikoina herättänyt paljon keskustelua Lääkäriliiton sisällä. Alkusyksystä Joel Kontiainen, Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseuran puheenjohtaja ja viidennen vuoden lääketieteen opiskelija nosti keskustelun uudelle tasolle kirjoittaessaan Lääkärilehdessä, että “Lääkäriliiton olisi jo ajat sitten pitänyt osallistua Pride-kulkueeseen. Ei pakotettuna joukon keskellä, vaan ylpeästi eturivissä.” Keskusteluun osallistui myös Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Samuli Saarni, joka perusteli liiton pois jättäytymistä sillä, että se koettaa pysytellä “mahdollisimman neutraalina ja objektiivisena asiantuntijatahona.” Saarni oli kuitenkin avoin asiasta liiton hallituksessa käytävälle keskustelulle.

Vastauksena keskustelulle neljä Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsentä, Jesper Perälä, Lotta Peltola, Terhi Savolainen sekä Sara Kaartinen, jättivät Lääkäriliiton valtuuskunnalle kattavasti perustellun aloitteen, jonka tarkoituksena on sitoa Lääkäriliitto entistä tiukemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien ja ihmisarvon puolustamiseen. Aloitteen toimenpiteissä vaaditaan, että liitto osallistuu Helsinki Pride -tapahtumaan sopivalla tavalla, viestii lääkärikunnan sitoutumisesta tasa-arvoiseen, oikeudenmukaiseen ja syrjimättömään palveluun, osallistuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käytävään julkiseen keskusteluun tarvittaessa tarjoten lääketieteellistä osaamistaan, kieltäytyy kannattamasta aloitteita joita näyttö tai kliininen kokemus ei tue sekä toimii yhteen kokoajana niille lääkäreille, jotka haluavat marssia Pride-kulkueessa. Aloite hyväksyttiin 14.12. Lääkäriliiton valtuuskunnan kokouksessa, aloitteen laatijoihin lukeutuvan Jesper Perälän mukaan selvällä enemmistöllä:

Askeleita päätöksen jalkauttamiseen

Lääkäriliiton päätös tulee tärkeään hetkeen, jolloin sukupuolivähemmistöjen asema on pöydällä, puoskarilaki on saanut uutta tuulta alleen ja vähemmistöjen asemasta käydään tiukkaa keskustelua.

Sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutuminen on erityisesti pinnalla tällä hetkellä ja tähän keskusteluun ovat osallistuneet useat lääkärit eri näkemyksin. Muun muassa Lääkärilehdessä on julkaistu lääkäreiden hyvin tiukkoja näkemyksiä siitä, että hoitoja tulisi rajoittaa tiukasti ja nuorten terveydenhoitoa ei tulisi sallia, vaikka kansainvälinen lääketieteellinen konsensus sanoo toista. Lääkäriliiton hyväksymän esityksen perusteella on tulkittavissa, että se tulee jatkossa puuttumaan tällaiseen toimintaan.

Lääkärilehden kirjoituksien osalta Perälä haluaa muistuttaa, että kyseessä ovat kolumnit, eivät tieteelliset artikkelit, ja sitä myöden ne edustavat aina kirjoittajansa henkilökohtaista mielipidettä ja näkökulmaa.

– Haluan kunnioittaa hyvää journalistista prosessia ja siksi en halua ulkopuolelta velvoittaa tai vaatia mitään lehden sisällön suhteen. Toivon tietysti, että aloitteeni herättää kiinnostuksen kirjoittamaan esimerkiksi henkilökuvia tai nostamaan esiin aiheen tieteellisiä osaajia ja heidän kantojaan, Perälä tarkentaa.

Sukupuolivähemmistöjen erityisaiheiden lisäksi niin sanottu puoskarilaki, eli laki joka rajoittaisi sekä sääntelisi lääketieteen ulkopuolisia hoitomuotoja, on saanut uutta tuulta alleen viime aikoina käydyn keskustelun pohjalta, jossa lääketieteellistä näyttöä vailla olevaa koulutusmuotoa markkinoitiin vaarallisin, puutteellisin väittein ja johon lopulta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes joutui puuttumaan. Osana puoskarilakikeskustelua on käsitelty sitä, tulisiko niin sanottu eheyttäminen, eli terapia jonka tavoitteena on seksuaalisuuden tai sukupuolen muuttaminen, kieltää. Useat lääkärijärjestöt ympäri maailman ovat päätyneet ottamaan kantaa tätä terapiamuotoa vastaan, sillä sen tehokkuudesta ei ole näyttöjä, mutta sen aiheuttamasta pysyvistä, kattavista vahingoista taas näyttöä on huomattavasti. Lääkäriliitto ei ole vielä ottanut virallisesti kantaa eheyttämiseen, mutta aloitteen toimenpiteiden perusteella on syytä olettaa sen tekevän näin lähiaikoina.

Perälä toivoo, että aloite ja sen vaatimus Lääkäriliiton aktiivisuudesta jatkossa koskien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta käytävää keskustelua tuo näitä asioita, kuten mahdollista kannanottoa eheytykseen, entistä useammin liiton käsittelyyn.

– Lääkäriliitolla on eettinen neuvottelukunta, jonka toivoisin käsittelevän näitä asioita tieteen ja ammattietiikan kautta ja näen, että Lääkäriliitto voi ottaa tällaisiin asioihin kantaa oman sisäisen prosessinsa kautta, Perälä toteaa.

Kehrääjä on pyytänyt näkemyksiä Lääkärilehdessä esitettyihin väitteisiin reagoimisesta ja mahdollisesta eheytyshoitoihin kohdistuvasta kannanotosta myös Lääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtajalta. Muokkaushetkellä vastauksia ei ole vielä saatu.

Muokattu 16.12. Lisätty Jesper Perälän vastaukset