Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitteelle 50 000 allekirjoitusta – etenee eduskunnan käsittelyyn

Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitteelle 50 000 allekirjoitusta – etenee eduskunnan käsittelyyn

Maanantaina 19.7. julkaistu, eheytyshoitojen ja -terapioiden kriminalisointia ajava Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloite on saavuttanut tarvittavat 50 000 allekirjoitusta. Kansalaisaloitteella pyritään turvaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeus omaan seksuaalisuuteen ja sukupuoleen estämällä LHBTIQA+-vähemmistöön kohdistuvien, niin sanottujen eheyttämisyritysten tapahtuminen. Lain mukaan eduskunta on velvollinen ottamaan kansalaisaloitteen käsiteltäväkseen, kun se on saanut vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden keräyskuukautensa aikana alkaen aloitteen julkistuspäiväyksestä.

Usein uskonnollisin motiivein toteutetut, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvan henkilön cisheteroksi käännyttämiseen tähtäävät eheytyshoidot ja -terapiat ovat tutkitusti haitallisia mielenterveydelle. Eheytyshoidot voivat aiheuttaa niiden kohteeksi joutuneelle muun muassa pitkäaikaisia traumoja – erityisesti, jos hoitoja on kohdistettu alaikäiseen nuoreen. Suomessa muun muassa Psykologiliitto on ilmaissut kielteisen kantansa eheytyshoitoihin kutsumalla niitä epäeettisiksi uskomushoidoiksi, joiden tarjoamisesta jokaisen psykologin täytyy irtisanoutua tiedostaen niiden aiheuttamat pitkäkestoiset haitat yksilön terveydelle, sekä ihmisoikeuksien toteutumiselle. Psykologiliitto huomauttaa lisäksi tiedotteessaan, että psykologiaa ja psykologien työtä ohjaavia ydinarvoja ovat ensisijaisesti yksilön arvojen ja oikeuksien kunnioittaminen kaikissa tilanteissa. Jotta nämä ydinarvot toteutuisivat kaikkien ihmisten kohdalla parhaalla mahdollisella tavalla, Psykologiliitto peräänkuuluttaa psykologeilta ja muilta sotealan ammattilaisilta perehtymistä seksuaalista suuntautumista sekä sukupuolen moninaisuutta koskeviin kysymyksiin.

Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite ei pyri rajoittamaan uskonnonvapautta, eikä siksi rajaa kiellettäviä hoitoja koskemaan ainoastaan uskonnollisten yhteisöjen sisällä tapahtuvaa eheyttämistä. Aloitteen tekijöiden mukaan eheytyshoidot ja terapiat täyttävät vakavan henkisen väkivallan kriteerit ja perustuvat pseudotieteelliseen käsitykseen siitä, että homoseksuaalisuudesta tai transsukupuolisuudesta voisi tai kuuluisi parantua. Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite haluaa nostaa yhteiskunnallisessa keskustelussa esille sen, että kaikki ihmiset ovat syntyessään sellaisia kuin ovat, eikä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia henkilöitä tarvitse millään tavalla korjata tai ”eheyttää” toisenlaisiksi. Kehrääjä haastatteli yhtä aloitteen vastuuhenkilöistä heinäkuussa.

Eheytyshoidot ja terapiat on kielletty lailla muun muassa Kanadassa, Maltalla ja useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa. Parhaillaan eheytyshoitojen kieltämistä suunnitellaan Isossa-Britanniassa. Euroopan parlamentti suosittelee vakavasti eheytyshoitojen ja -terapioiden kriminalisointia kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Perttu Jussila, yksi Ehjänä syntynyt -aloitteen vastuuhenkilöistä kiitteli allekirjoittajia ja aloitteen tukijoita Twitterissä yhdessä muun kampanjatiimin kanssa:

Lue lisää aiheesta:

Kansalaisaloite pyrkii kieltämään eheytyshoidot Suomessa (Kehrääjä 20.7.2021)

Raportti: Eheytysyrityksillä äärimmillään hengenvaarallisia seurauksia (Kehrääjä 25.4.2021)