Kansalaisaloite pyrkii kieltämään eheytyshoidot Suomessa

Kansalaisaloite pyrkii kieltämään eheytyshoidot Suomessa

Kuvituskuva on otettu mielenosoituksessa Helsinki Pride -viikolla 2021. Kuva: Lyyra Virtanen.

Ehjänä syntynyt -aloite vaatii kieltoa terapioille, joilla LHBTQIA-ihmisiä yritetään muuttaa cisheteroiksi. Eheytyksen on todettu olevan epäeettistä ja haitallista, ja aloitteen tekijät kuvailevat sitä “henkiseksi väkivallaksi“.

Maanantaina 19.7. julkaistun Ehjänä syntynyt – loppu “eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen myötä pyritään kieltämään niin sanotut eheytyshoidot, eli sellaiset hoidot tai terapiat, joiden tavoite on muuttaa henkilön seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä. Yksityishenkilöiden laatima aloite sai ensimmäisen vuorokauden aikana vajaat 5 000 allekirjoitusta, ja sen tueksi avataan erilliset nettisivut sekä laajempi kampanja sosiaaliseen mediaan heinäkuun lopussa.

“Eheyttäminen” on kyseisiä hoitoja tarjoavien tahojen termi toiminnalle, jossa cis- tai heteronormista poikkeavaa henkilöä yritetään muuttaa cissukupuoliseksi tai heteroksi. Pekka Rantala, yksi aloitteen vastuuhenkilöistä, taas kuvailisi näitä hoitoja enemmänkin ihmisiä rikkoviksi “hoidoiksi” – eheytyshoidot voivat olla mielenterveyden kannalta haitallisia, eikä ole todettu, että seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä olisi mahdollista muuttaa kyseisen kaltaisilla toimenpiteillä.

– Itse laskisin eheytyshoidot suoraan vakavaksi henkiseksi väkivallaksi, toteaa Rantala.

Rantalan mukaan aloitteen nimi Ehjänä syntynyt viittaa siihen, että kaikki ihmiset ovat sellaisia kuin ovat, eikä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia henkilöitä tarvitse eheyttää tai korjata toisenlaiseksi.

Eheytyshoitoihin päädytään usein toisten pakottamana tai painostamana. Ne ovat monesti kytköksissä uskonnollisiin yhteisöihin tai niitä perustellaan uskonnollisilla syillä, kuten myös Sateenkaariyhdistys Malkuksen Taakasta voimavaraksi -hankkeen toteuttamassa kyselyssä kävi ilmi alkuvuodesta. 

Rantala korostaa, että kansalaisaloite ei pyri rajoittamaan kenenkään uskonnonvapautta – eheytyshoidot sen sijaan rikkovat ihmisoikeuksia, sillä eheytettävällä henkilöllä ei ole oikeutta olla oma itsensä. Ehjänä syntynyt -aloite ei rajaa kiellettäviä hoitoja ainoastaan uskonnollisten yhteisöjen piirissä tapahtuvaan eheytykseen.

Vuonna 2020 laadittiin kansalaisaloite Puoskarilaki Suomeen. “Puoskareilla” tarkoitettiin tässä yhteydessä vaihtoehtoisia hoitomuotoja tarjoavia ja markkinoivia tahoja. Tarkoituksena ei ollut aloitetekstin mukaan niinkään kieltää vaihtoehtoisia hoitoja, vaan “suojella ihmisiä potentiaalisesti vaarallisilta hoidoilta” ja saada Suomeen uskomus- ja vaihtoehtohoitoja valvova taho. Aloite sai kuuden kuukauden aikana noin 11 000 allekirjoitusta, eli se ei edennyt eduskunnan käsittelyyn asti.

Eheytyshoidot voitaisiin laskea osaksi “puoskarilakia”, joka kattaisi laajemman joukon hoitoja, joilla ei ole pohjaa lääketieteessä. Puoskarilakia on suunniteltu Suomeen jo 13 vuoden ajan, mutta asia ei ole edennyt eduskunnassa. Koska kansalaisaloite on luonteeltaan suppeampi kuin päättävien tahojen laatimat lakiesitykset, oli Ehjänä syntynyt -aloitetiimin mukaan aloitteen kautta helpompi ajaa yksittäistä uudistusta kuin laajempaa hanketta. Tämän takia aloite on rajattu vain eheytyshoitoja koskevaksi.

Sekä Suomen Psykiatriyhdistys että Suomen Psykologiliitto ovat kuluneen vuoden aikana julkaisseet kannanottonsa, jossa kumpikin yhdistyksistä tuomitsee hoidot ja pitää niitä yksiselitteisesti epäeettisinä ja haitallisina. Eheytyshoidot on kielletty lailla muun muassa Maltalla, Kanadassa ja useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, ja Euroopan unionin parlamentti on suositellut hoitojen kieltämistä EU:n jäsenmaille. Viimeisimpänä Iso-Britannia on ilmoittanut kieltävänsä eheytyksen.

Kansalaisaloitteeseen kerätään nimiä kuuden kuukauden ajan, ja aloite siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi, mikäli allekirjoittajia on yli 50 000. Aloite voidaan toimittaa eduskunnalle jo aiemmin, heti 50 000 nimen täyttyessä.