Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentille laaditussa salassa pidettävässä asiakirjassa suunniteltiin eheytyshoidot kriminalisoivasta lakialoitteesta luopumista

Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentille laaditussa salassa pidettävässä asiakirjassa suunniteltiin eheytyshoidot kriminalisoivasta lakialoitteesta luopumista

Kuva: Unsplash/Karollyne Hubert

ITV News kertoi tutustuneensa salassa pidettävään asiakirjaan, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Boris Johnson ja entinen pääministeri Theresa May ovat päättäneet kaikessa hiljaisuudessa luopua eheytyshoidot kieltävän lakialoitteen saattamisesta loppuun – lupauksistaan huolimatta. Asiakirjan tiedotteeseen oli laadittu kansanedustajille tarkat ohjeet siitä, missä vaiheessa päätöksestä tulee kertoa julkisuuteen ja kuinka reagoida kansalaisten, sekä erityisesti LHBTIQA+ -oikeuksia ajavien järjestöjen vastustukseen.

Asiakirjan olemassaolon paljastuttua parlamentti päätti perua täyskäännöksensä ja jatkaa eheytyshoidot kriminalisoivan lakialoitteen saattamista loppuun aiempien lupaustensa mukaisesti – kuitenkin rajaamalla sukupuolivähemmistöt eheytyskiellon ulkopuolelle.

ITV Newsin saamien tietojen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä eheytyshoidot kieltävän lain valmistelun lukuisista lupauksistaan huolimatta. ITV Newsin toimitus oli tutustunut kirjalliseen, salassa pidettävään dokumenttiin, josta ilmeni muun muassa kansanedustajille laadittu virallinen ohjeistus siitä, kuinka heidän tulisi toimia tilanteessa, jossa eheytyshoidot kieltävän lain säätämisen hylkäämisestä tuohtuneet kansalaiset – ja esimerkiksi LHBTIQA+ -vähemmistön oikeuksia ajavat järjestöt vaativat selitystä asialle.

Eheytyshoidoilla ja -terapioilla tarkoitetaan lääketieteellisiä tai uskonnollisia hoitoja, joilla pyritään muuttamaan asiakkaan seksuaalisuutta tai sukupuoli-identiteettiä. Käytännössä eheyttämisen tarkoituksena on tehdä esimerkiksi homoista heteroja ja transsukupuolisista cis-sukupuolisia. Eheytyshoitojen on todettu lukuisissa tutkimuksissa olevan tehottomia ja mielenterveydelle haitallisia. Suomessa eheytyshoitojen pitkäkestoisiin terveysriskeihin ja -ongelmiin on ottanut kantaa muun muassa Suomen Psykologiliitto. Eheytyshoidot ovat kriminalisoituja monessa maassa, kuten Maltalla, Ranskassa, Kanadassa ja useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti viime vuonna aikomuksestaan kieltää eheytysterapiat lailla. Ilmoitus oli osa kuningatar Elisabet II:n perinteistä parlamentaarisen vuoden avauspuhetta. Puheessaan kuningatar kertoi parlamentin tavoitteiden ohella hallituksen aikomuksesta kieltää eheytyshoidot ja -terapiat koko valtakunnasta. Kehrääjä uutisoi asiasta toukokuussa. Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti antoi ensimmäisen lupauksensa eheytyshoitojen kriminalisoinnista vuonna 2018.

ITV Newsin näkemästä kirjallisesta dokumentista ilmenee virallinen tiedotus, jossa pääministeri Boris Johnson ja entinen pääministeri Theresa May kertovat päätöksestään olla kieltämättä eheytyshoitoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa – huolimatta siitä, että he ovat toistuvasti esittäneet julkisuudessa lausuntoja, joiden mukaan eheytyshoidot tullaan ilman muuta kriminalisoimaan. ”Eheytysterapioiden käsittelysuunnitelmaksi” nimetyssä tiedotteessa Johnson ja May mainitsevat olevansa tietoisia siitä, että osa parlamentin jäsenistä tulee todennäköisesti reagoimaan voimakkaasti heidän ilmoitukseensa siitä, etteivät he aio jatkaa eheytyshoidot kieltävät lain ajamista eteenpäin.

Johnson ja May ovat lisäksi sanojensa mukaan ottaneet huomioon riskin ”LHBTIQA+ -tahojen vastalauseista”, jotka heidän arvionsa mukaan saattavat nousta esiin, kun päätös luopua eheytyshoidot kieltävän lain valmistelusta julkistetaan. ”LHBTIQA+ -sektori tulee pitämään tätä päätöstä merkkinä siitä, ettei maan parlamentti ole kiinnostunut LHBTIQA+ -asioista”, Johnson ja May varoittavat tiedotteessa. Varoitusta seuraavassa tiedotteen kappaleessa ohjeistetaan kansanedustajia yksityiskohtaisesti siitä, kuinka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöiltä tulevaan kritiikkiin ja vastustukseen pitää reagoida, jotta tiedotteen ilmaisun mukaan ”riski äänekkään kohun nousemiseksi päätöksestä voidaan minimoida”.

Asiakirjassa ehdotetaan ilmoittamaan täyskäännöksestä eheytyshoidot kieltävän lain valmistelussa osana kuningattaren toukokuun alussa pitämää puhetta. Tämä perustellaan siten, että näin menettelemällä parlamentti voi varmistaa päätöksensä tulkitsemisen kansan keskuudessa siten, että se on tehty tarpeesta priorisoida lainsäädäntöä. Ohjeistuksen mukaan päätöksestä ilmoittaminen osana kuningattaren puhetta vähentäisi riskiä saada suunniteltu täyskäännös vaikuttamaan siltä, että se on tehty ainoastaan LHBTIQA+ -yhteisön oikeuksiin liittyviä kysymyksiä käsiteltäessä.

”Ottamalla huomioon ennennäkemättömät olosuhteet, joihin vaikuttavat esimerkiksi elinkustannusten nousuun liittyvät paineet sekä sota Ukrainassa, meidän lainsäädäntömme ja sen uudistamiseen liittyvät yksityiskohdat vaativat pikaista järkeistämistä”, ohjeistuksessa todetaan. Lisäksi asiakirjassa muistutetaan, ettei eheytyshoitoja kieltävän lain valmisteluun osallistuneita poliitikkoja ole vielä informoitu siihen liittyvästä täyskäännöksestä – mukaan lukien tasa-arvoministeri Liz Trussia. ”Vaikka Liz ei ole ideologisesti sitoutunut lainsäädäntöön, hän kantaa mitä luultavammin huolta uudesta virastaan, sillä hän on aiemmin henkilökohtaisesti sitoutunut lakiehdotuksen loppuun viemiseksi”, asiakirjassa tarkennetaan.

Asiakirjan tiedotteessa on otettu huomioon myös toisen tasa-arvoministeri Mike Freer, ja hänen mahdollinen eronsa täyskäännöksen julkistamisen jälkeen. Freer oli viimeksi keskiviikkona 30.3. ilmoittanut parlamentin olevan edelleen täysin sitoutunut viemään loppuun eheytyshoidot koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa kieltävän lakialoitteen. Puheenvuorossaan Freer oli esittänyt kansanedustajille parlamentin työskenetelevänsä parhaillaan lakialoitteen parissa, ja että tulokset esitettäisiin myöhemmin keväällä. Asiakirjan mukaan myös LHBTIQA+ -asioista vastaava erityislähettiläs lordi Nick Herbert saattaisi harkita eroamista virastaan tulevan kohun vuoksi.

”Kuinka ihmeessä voimme luottaa hallintoon, joka pettää minkä tahansa antamansa lupauksen eikä näytä ymmärtävän kaikkea eheytyshoidoista koituvaa haittaa ja kärsimystä, jota niin moni henkilö kohtaa juuri nyt maassamme?”, ihmetteli Englannin kirkossa LHBTIQA+ -vähemmistön oikeuksien puolesta kampanjoiva Jayne Ozanne tutustuttuaan ITV Newsin saamaan salassa pidettävään asiakirjaan. Ozanne erosi viime vuonna parlamentin LHBTIQA+ -neuvottelupaneelista syyttäen ministereitä vihamielisen ympäristön luomisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille. ”Annoin epäilykseni eduksi pääministeri Johnsonille, kun toivoin hänen pitävän sanansa ja toimittavan LHBTIQA+ -yhteisölle sen yhden asian, jonka hallinto lupasi meille”, Ozanne sanoi.

ITV News oli yhteydessä pääministerin toimistoon pyytääkseen kommenttia liittyen kiusallisen asiakirjan löytymiseen. ”Tutkittuamme tätä arkaluontoista asiaa perusteellisesti, parlamentti on päättänyt edetä asiassa tarkastelemalla, kuinka olemassa olevaa lainsäädäntöä voidaan soveltaa tehokkaammin tämän estämiseksi mahdollisimman nopeasti – ja tutkiakseen lisäksi muita kuin lainsäädännöllisten toimenpiteiden käyttöä”, vastattiin pääministerin toimistolta. Myöhemmin perjantaina 1.4. ITV News uutisoi parlamentin päätöksestä luopua suunnittelemastaan täyskäännöksestä. Eheytyshoitoja kieltävän lakialoitteen valmistelua sen loppuun saattamiseksi jatketaan parlamentin mukaan täyskäännöksen saamasta kielteisestä palautteesta johtuen. Parlamentti ilmoittaa tosin, että eheytyshoidot kriminalisoiva laki tulee koskemaan seksuaalivähemmistöjä ja rajaamalla sukupuolivähemmistöt sen ulkopuolelle.

Eheytysterapiat kieltävä lakialoite on sen valmistelun alusta asti herättänyt vastustusta konservatiivien keskuudessa, jotka luonnehtivat sitä riskiksi uskonnonvapauden toteutumiselle. Toisaalta konservatiivipoliitikkojenkin joukossa on eheytysterapioiden kriminalisointia kannattavia – kuten esimerkiksi konservatiivipuolueen kansanedustajat Alicia Kearns ja Dehenna Davison. Davison tunnetaan ensimmäisenä konservatiivipuolueen naiskansanedustajana, joka on tullut julkisesti kaapista ulos biseksuaalina.