Kokoomukselta kritiikkiä: “Hallitus unohti intersukupuoliset lapset”

Kokoomukselta kritiikkiä: “Hallitus unohti intersukupuoliset lapset”

Kuva: Mikko Mäntyniemi

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén katsoo kokoomuksen tiedotteessa, että hallitus on jättänyt intersukupuoliset lapset ja näiden oikeudet huomiotta. Kansanedustajan mukaan oikeudet tulisi selvästi määritellä lainsäädännöllä, jotta niiden toteutuminen voidaan turvata.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén kritisoi hallitusta puolueen julkaisemassa tiedotteessa. Sirénin mukaan lausuntokierroksella ollut niin sanotun translain uudistusesityksen, eli esityksen sukupuolen juridista vahvistamista sääntelevän lainsäädännön uudistamiseksi, jättävän intersukupuolisten lasten oikeudet huomiotta. Kehrääjä uutisoi aiemmin keväällä lausuntokierroksella olleesta lakiesityksestä sekä sen sisällöstä.

Sirénin mukaan on kestämätöntä, mikäli hallitus jättää korjaamatta “näin räikeän epäkohdan”, joka loukkaa intersukupuolisten lasten oikeutta koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeutta. Sirén katsoo tiedotteessa, että nykyinen lainsäädäntö ei luo tarvittavaa suojaa eikä täten turvaa intersukupuolisten lasten oikeutta koskemattomuuteen.

– Intersukupuolisille lapsille eli lapsille, joilla on sukupuolipiirteiden variaatiota, tehdään peruuttamattomia kirurgisia toimenpiteitä, vaikka monet näistä eivät ole lapsen terveyden kannalta välttämättömiä, Sirén linjaa.

Hallitusohjelmassa intersukupuolisten lasten asemasta on sovittu osana ‘Oikeusvaltion kehittäminen‘ -kokonaisuutta, jossa todetaan että “intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta.” Intersukupuolisten henkilöiden asemaa on käsitelty juridisen sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön uudistamista suunnitelleen työryhmän toimesta, mutta uusia toimenpiteitä tai ehdotuksia lainsäädännön muutoksiin ei työryhmä ole esittänyt. Työryhmän toimikausi on päättynyt 31.3.2022.

Kansanedustajuuden lisäksi Sirén toimii Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtajana, joka on myös korostanut intersukupuolisten lasten oikeuksien turvaamista erikseen omalla sääntelyllään. Translaista antamassaan lausunnossa Naisjärjestöjen keskusliitto toteaakin jämäkästi:

– Kiireetön, lääketieteellisesti ei-välttämätön intersukupuolisten lasten sukupuolta muokkaava hoito varhaislapsuudessa on kiellettävä erikseen lainsäädännöllä […] Kokemukset sekä Suomesta että ulkomailta kuitenkin osoittavat, että terveydenhuollon ammattilaisille annettavat suositukset eivät riitä, jos halutaan luopua sukupuolipiirteitä muokkaavista itsemääräämisoikeutta loukkaavista lääketieteellisistä toimenpiteistä.