Terveydenhoitajan puheenvuoro: ”Entä jos ei olekaan olemassa vain tyttöjä ja poikia?”

Terveydenhoitajan puheenvuoro: ”Entä jos ei olekaan olemassa vain tyttöjä ja poikia?”

Kuvituskuva: Thirdman. Kuvituskuva ei liity kirjoitukseen

Miksi edelleen puhutaan usein ”naisista ja miehistä” ja ”tytöistä ja pojista”? Miksi edelleen tehdään jakoa kahden sukupuolen mukaan, kun sukupuolia on todellisuudessa kokonainen kirjo? Lisäksi sukupuolien oletettu kahtiajako on monessa yhteydessä täysin turha.

Suomessa sukupuoli voidaan määritellä karkeasti kolmella eri tavalla: Juridisesti, biologisesti ja sosiaalisesti annetuin merkityksin. Juridisia sukupuolia on Suomessa tällä hetkellä kaksi: nainen ja mies. Lain mukaan henkilöä ei voi määritellä muuksi, kuin mitä tämä kahtiajako sukupuolesta olettaa. Biologian mukaan sukupuoli määräytyy kromosomien, sukuelinten ja hormonien yhdistelmien perusteella. Mutta edes biologia ei ole aina yksiselitteisesti kahtia jakautunut. Sukupuoli voidaan määrittää myös sukupuoli-identiteetin kautta: Millaisena henkilö itse kokee oman sukupuolensa. Tämän tulisi riittää määritelmäksi sukupuolesta.

Sillä, että pyritään avartamaan keskustelua ja ajatusmaailmaa sille, ettei ole vain kahta sukupuolta, ei pyritä vesittämään niiden sukupuoli-identiteettiä, joilla sukupuolen kokemus vastaa biologisella ja juridisella tavalla määritettyä sukupuolta. Tarkoituksena on nostaa esille se totuus, ettei sukupuolia yksinkertaisesti ole vain kaksi. Se, että edelleen keskustellaan vain kahdesta sukupuolesta jättää ulkopuolelle monia ihmisiä ja heidän oikeutensa tulla nähdyksi omina itsenään. Sukupuolivähemmistöihin luetaan ne henkilöt, jotka eivät ole sitä sukupuolta, johon heidät on syntymässä määritelty. Usein he kärsivät sukupuolienemmistöjä enemmän esimerkiksi
mielenterveyden ongelmista, kuten masennuksesta ja ahdistuneisuudesta. Lisäksi he joutuvat kohtaamaan enemmän syrjintää ja sen pelkoa.

Se, että kielletään sukupuolen moninaisuus ja ihmisten erilaisuus ei poista niiden olemassaoloa. Tällaisella menettelyllä ainoastaan lisätään ihmisten pahoinvointia ja syrjintää, sekä viedään jokaisen oikeus inhimilliseen kohteluun ja kohtaamiseen. Jos jonkun mielestä toisten hyväksyminen ja kunnioittaminen on itseltä pois, on kenties aika tutkia omia asenteita ja ennakkoluuloja, sekä kyseenalaistaa omaa maailmankatsomusta.

Terveydenhoitaja on yksi niistä ammattihenkilöistä, joka on mukana ihmisen elämässä tavalla tai toisella parhaimmillaan vuosikymmenten ajan. Vastaanotot alkavat vauvaiässä ja jatkuvat työikään saakka. Näiden vuosien varrelle mahtuu monia kohtaamisia, joiden aikana terveydenhoitajalla on mahdollisuus olla läsnä ja tarjota turvallinen ja hyväksyvä keskusteluympäristö asiakkaalleen. Tällaisen ympäristön luomiseen vaikuttavat terveydenhoitajan omat asenteet sekä tapa tehdä työtä ja viestiä näistä asenteista. Sukupuolisensitiivinen viestintä ja asiakastyö luovat hyvän alustan jokaiselle asiakaskohtaamiselle ja mahdollistavat jokaisen yksilön huomioonottamisen. Kunkin terveydenhoitajan olisikin hyvä tutkia omia työtapoja sekä pohtia, millaisia asioita oma käytös ja tapa puhua viestivät asiakkaalle. Sukupuolen moninaisuuden huomioimisella voidaan vaikuttaa yksilötasolla ihmisten hyvinvointiin hyvin merkittävästi.

Henni Kaiponen
valmistuva terveydenhoitaja, Karelia-ammattikorkeakoulu