Sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt käsitellä Oikeus olla -kansalaisaloitteen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt käsitellä Oikeus olla -kansalaisaloitteen

Oikeus olla -kansalaisaloite oikeudenmukaisemman translain puolesta on etenemässä sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn. Käsittely saattaa tapahtua jo tämän kevätistuntokauden aikana. Translakia on pyritty muuttamaan useasti sen 18 vuoden voimassaolon aikana, mutta onnistunutta uudistusta ei ole kyetty tuomaan eduskuntaan saakka. Kansalaisaloite ei ota kantaa lääketieteellisiin sukupuolenkorjaushoitoihin – tavoitteena on poistaa vaatimus pakollisille hoidoille. Lisäksi Oikeus olla -kansalaisaloitteessa nostetaan esiin vuonna 2009 voimaan tulleen väestötietoja koskevan lain perusteella luodun ns. ”transrekisterin” ongelmallisuus arkaluontoisten yksityiselämää koskevien tietojen säilyttämisen kannalta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt käsitellä Oikeus olla -kansalaisaloitteen, kertoo valiokuntaneuvos Päivi Salo Kehrääjän saaman tiedon mukaan. Tarkkaa käsittelyn aloittamisen ajankohtaa ei ole toistaiseksi ilmoitettu, mutta aloite saatetaan käsitellä jo tämän kevätistuntokauden aikana. Kansalaisaloitteen käsittelyn alkaessa aloitteen tekijöiden edustaja kutsutaan kuultavaksi valiokuntaan. Kuuleminen on julkinen, eli siitä tulee nähtäville suora lähetys eduskunnan sivuille.

6.4. 2021 lähetetty Oikeus olla -kansalaisaloite sisältää transsukupuolisten oikeuksia parantavia lakiehdotuksia, joista Kehrääjä on uutisoinut aiemmin.

Oikeus olla -kansalaisaloitteella pyritään korjaamaan nykyinen translaki ihmis- ja perusoikeuksien loukkauksien osalta. Kansalaisaloitteen esityksen mukaisesti juridisen sukupuolen vahvistamisesta tulisi ilmoitusmenettelyllä toteutettava ratkaisu – ilman lääketieteellisen diagnoosin vaatimusta. Lisäksi aloite vaatii sukupuoltaan juridisesti korjanneista ylläpidettävän, vuonna 2009 perustetun tietokannan, eli niin kutsutun transrekisterin lakkauttamista, sekä lasten oikeuksien turvaamista ikä ja kehitystaso huomioiden, laajentamalla sukupuolen juridisen vahvistamisen mahdollisuutta porrastetusti myös alle 18-vuotiaille. Aloite ei ota kantaa sukupuoliristiriitaan annettavaan lääketieteelliseen hoitoon, kuten kirurgiaan tai hormonikorvaushoitoon – ainoat aloitteen vaikutukset terveydenhoitoon olisivat täten pakollisten hoitojen sekä diagnoosien poisto.

Aloitteessa esitetyt muutokset vaikuttaisivat usean henkilön perusoikeuksien toteutumiseen. Muutokset lisäisivät kansallisella tasolla perusoikeuksina turvattuja asioita, kuten yhdenvertaisuutta, yksityiselämän suojaa, oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, oikeusturvaa ja lapsen oikeutta vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Lakialoitteessa korostetaan, etteivät esitetyt muutokset heikentäisi kenenkään perusoikeuksia.

Huomio: Kehrääjän päätoimittaja Julia Peltonen on yksi Oikeus olla -kansalaisaloitteen vastuuhenkilöistä. Päätoimittaja ei ole osallistunut artikkelin kirjoittamiseen.