#MullaOnVäliä – lapsen oikeuksien viikon teemana oikeus hyvään kohteluun

#MullaOnVäliä – lapsen oikeuksien viikon teemana oikeus hyvään kohteluun

Kuvituskuva: Lastensuojelun Keskusliitto

15. – 21.11.2021 vietettävän lapsen oikeuksien viikon teemana on tänä vuonna jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus hyvään kohteluun. Teemaviikon taustalla on Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja ohjaa lapsiasiavaltuutettu. Viikon tunnisteina käytetään #MullaOnVäliä ja #SullaOnVäliä. Tutkimusten mukaan erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset kokevat huonoa kohtelua, kiusaamista ja kaltoinkohtelua merkittävästi enemmistöä useammin.

Neljättä kertaa järjestettävän lapsen oikeuksien teemaviikon tämän vuoden teema on lapsen oikeuksien sopimuksesta johdettu jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus hyvään kohteluun. Teemaviikko järjestettiin ensimmäistä kertaa 2018 ja se järjestetään lapsen oikeuksien päivän, 20.11., ympärille. Lapsen oikeuksien päivä on saanut vakiintuneen liputuspäivän aseman viime vuodesta lähtien ja on kansainvälinen merkkipäivä, jota on vietetty vuodesta 1989 alkaen.

Oikeus hyvään kohteluun on ajankohtainen muun muassa uusimman Lastensuojelun Keskusliiton julkaiseman “Kovemmin käsin – suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö” -raportin valossa, jonka mukaan lapsiin kohdistuu yhä fyysistä ja henkistä väkivaltaa merkittävissä määrin. Tästä huolimatta Lastensuojelun Keskusliiton “Lapsen oikeudet lasten silmin 2021” -raportissa suurin osa lapsista ja nuorista kokee tulevansa kohdelluksi hyvin. Tilanne kuitenkin muuttuu kun katsotaan vähemmistöjä: niistä lapsista ja nuorista, jotka ilmoittivat sukupuolekseen muu tai eivät halunneet kertoa sukupuoltaan, vain 52 prosenttia koki saavansa hyvää kohtelua. Heistä alle puolet, 46 %, piti lasten tilannetta Suomessa hyvänä ja vain noin neljäsosa, 26 %, heistä katsoi, että lapset voivat vaikuttaa riittävästi asioihin koulussa. Kaikkien kolmen kysymysten osalta heidän näkemyksensä olivat huomattavasti tyttöjen ja poikien näkemyksiä heikompia.

Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat Lastensuojelun Keskusliiton tiedotteen mukaan hyvin samankaltaista tarinaa. Tiedotteen mukaan kiusaamista ja kaltoinkohtelua kohtaavat muita useammin esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret. Tiedote on hyvin samoilla linjoilla vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn kanssa, jossa ilmeni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kokevan merkittävästi enemmistöjä useammin fyysistä ja henkistä väkivaltaa sekä sen uhkaa. Lisäksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kertoivat heikommasta yhteenkuuluvuuden ja tulevaisuuden toivon näkymistä.

Lapsen oikeuksien viikko keskittyy voimakkaasti koulumaailmaan sekä varhaiskasvatukseen, jonka lisäksi teemaviikkoa tuodaan myös osaksi vapaa-ajan toimintaa. Viikon tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että hyvä kohtelu kuuluu kaikille lapsille ja nuorille, taustasta tai henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. Viikko huipentuu perjantaina 19.11. klo 9-10 esitettävään, lapsille suunnattuun juhlaohjelmaan. Juhlaohjelmaa voi katsoa valtioneuvoston YouTube -kanavalla.