Intian korkein oikeus käsitteli kahta tasa-arvoista aviliitto-oikeutta puolustavaa vetoomusta

Intian korkein oikeus käsitteli kahta tasa-arvoista aviliitto-oikeutta puolustavaa vetoomusta

Kuva: Divya Agrawal

Intian korkein oikeus käsitteli kahta vetoomusta tasa-arvoisen avioliitto-oikeuden puolesta. Myös Intian hallituksen odotetaan kertovan näkemyksensä molemmista vetoomuksista sekä sateenkaariparien avioliitto-oikeudesta.

Intian korkein oikeus kuuli tammikuussa New Delhissa argumentteja samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistamisen puolesta osana kahden samaa sukupuolta olevan parin vetoomuksia. Asiasta uutisoi aiemmin PinkNews.

Johtavassa vetoomuksessa esitetään, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kansalaisten avioliiton kieltäminen loukkaa heidän oikeutta tasa-arvoon. Vetoomuksen laativat Supriyo Chakraborty ja Abhay Dange. Toisessa, Parth Priroze Mehrotran ja Uday Rajn laatimassa vetoomuksessa esitetään, että LHBTIQA+ -parien ulossulkeminen avioliittolaista rikkoo useita Intian perustuslain pykäliä.

“Jos vetoomuksen jättäneet pääsisivät avioliittoon samaa sukupuolta olevana parina, heillä ei olisi edessään ennennäkemättömiä käytännön elämän vaikeuksia sekä toistensa, että lastensa suhteen. Avioliiton perusoikeuden evääminen vetoomuksen jättäneiden kaltaisilta pareilta rikkoo ehdottomasti perustuslakia”, toisessa vetoomuksessa perustellaan.

Intialaiset samaa sukupuolta olevat parit voivat halutessaan hakea “rekisteröimätöntä avoliittoa”. Menettely ei poista sitä, etteivät samaa sukupuolta olevat parit voi esimerkiksi laillisesti adoptoida lapsia tai periä toistensa omaisuutta. Intian pääministeri Narendra Modin hallitus on vuonna 2021 todennut vastaavanlaisessa kuulemisessa etteivät kannata tasa-arvoista avioliittolakia.

Vaikka hallituksen kannan uskotaan pysyvän ennallaan, kansalaisten myönteisempi suhtautuminen LHBTIQA+ -yhteisöön saattaa johtaa vetoomuksien jättäneiden voittoon samalla tavalla kun homoseksuaalisuuden dekriminalisoinnin kanssa kävi vuonna 2018. Kehrääjä uutisoi syyskuussa intialaisten aiempaa myönteisemmästä suhtautumisesta LHBTIQA+ -yhteisöön.