Intian korkein oikeus: Sateenkaariperheillä oikeus oikeudelliseen suojaan ja samoihin sosiaalietuuksiin kuin cisheteroperheillä

Intian korkein oikeus: Sateenkaariperheillä oikeus oikeudelliseen suojaan ja samoihin sosiaalietuuksiin kuin cisheteroperheillä

Kuva: Naveed Ahmed

Intian korkeimman oikeuden elokuun lopulla tekemän päätöksen mukaan sateenkaariperheillä on cisheteroperheiden tavoin oikeus oikeudelliseen suojaan sekä samoihin sosiaalietuuksiin. Tuomarit perustelevat päätöstään vetoamalla muun muassa elämäntilanteiden ja olosuhteiden muutoksiin, jotka voivat vaikuttaa perheyksikön rakenteeseen. Intiassa on tehty viime vuosina useampia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia edistäviä uudistuksia.

Intian korkeimman oikeuden elokuussa tekemän päätöksen mukaan LHBTIQA+ -perheillä on oikeus oikeudelliseen suojaan. Tuomarit DY Chandrachud ja AS Bopanna totesivat, että queer-perheillä ja muilla lausunnon ilmaisun mukaan “ei-perinteisiksi kuvatuilla perheillä” olevan lisäksi oikeus samoihin sosiaalietuuksiin kuin cisheteroperheillä. Uutisesta kirjoitti aiemmin Gay Times.

Tuomareiden antama päätös koski tapausta, jossa nainen haki äitiyslomaa ensimmäisen biologisen lapsensa syntymälle. Hindustan Timesin lähde kertoo, että etu evättiin, sillä nainen oli aiemmin käyttänyt hänelle myönnettyä vapaata hoitaakseen yhtä hänen puolisonsa lapsista, joka oli adoptoitu perheeseen puolison entisessä avioliitossa ja jonka virallinen huoltaja nainen on.

“Lakiin ei pidä vedota tehdäkseen haittaa perheille, jotka poikkeavat perinteisistä perheistä. Perhesuhteet voivat olla yhteiseloon perustuvia kumppanuussuhteita ilman avioliittoa tai queer-suhteita”, molemmat tuomarit sanovat lausunnossa. Tuomarit katsovat, että myös muun muassa yksinhuoltajat ja adoptioperheet ovat oikeutettuja samoihin sosiaalietuuksiin kuin perinteisiksi määritellyt perheet. Päätöksen taustalla on tuomareiden perustelu, jonka mukaan monet intialaiset perheet eivät vastaa niin sanottuja “perinteisiä” sukupuoliroolien ja -oletusten määritelmää.

Tuomareiden sanojen mukaan perinteisinä pidetyt sukupuoliroolit ja -oletukset eivät huomioi eri elämäntilanteita, jotka voivat vaikuttaa muutokseen perheyksikön rakenteessa – kuten lisäksi sitä, etteivät monet perheet vastaa näitä määritelmiä ja oletuksia alkuunkaan. “Lasten huoltajat ja hoitajat, jotka toimivat perinteisesti äidin ja isän rooleissa voivat vaihtua uudelleen avioitumisen, adoption tai sijaishoidon myötä. Tällaiset perheyksikön epätyypilliset ilmenemismuodot ansaitsevat yhtä lailla paitsi lain mukaisen suojan, myös sosiaalilainsäädännön mukaiset edut”, tuomarit täsmentävät.

Tuomareiden päätös on yksi muutamista LHBTIQA+ -yhteisön oikeuksien toteutumiseen vaikuttavista uudistuksista, joita on viime vuosina tehty Intiassa useampia. Esimerkiksi vuonna 2018 Intiassa dekriminalisoitiin miesten välinen suostumuksellinen seksi, kun korkein oikeus kumosi rikoslain 377 pykälän. Aiemmin miesten välisestä seksistä voitiin tuomita Intiassa jopa 10 vuoden vankeusrangaistukseen.

Lisäksi Intia lanseerasi vuonna 2020 käyttöön työpaikoille suunnatut tasa-arvoindeksit, joilla työnantajat voivat mitata muun muassa LHBTIQA+ -osallisuutta ja -näkyvyyttä työpaikoilla. Tuolloin tasa-arvoindeksin otti käyttöön yli 65 organisaatiota, joista yli 15 olivat oikeutettuja kulta-, hopea-, ja pronssitason tunnustuksiin.