Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Pride-liputus on näkyvä, symbolinen tapa osoittaa tukea vähemmistöille

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Pride-liputus on näkyvä, symbolinen tapa osoittaa tukea vähemmistöille

Kuva: Unsplash

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on huolissaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä Pride-tapahtumiin kohdistuvasta vihasta ja häirinnästa ja peräänkuuluttaa molempiin puuttumista viipymättä. Yhdenvertaisuusvaltuutetussa erityistä huolta herättävät viestit nuorten kokemasta väkivallan pelosta, syrjinnästä ja häirinnästä. Valtuutetun mukaan Pride-liputus on yksi näkyvä ja symbolinen keino osoittaa tukea sateenkaariyhteisölle ja siten edistää yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu nosti esille 6.9. julkaisemassaan tiedotteessa kuluneen kesän aikana useisiin Pride -tapahtumiin kohdistuneen häirinnän sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kyseenalaistamisen julkisessa keskustelussa. Lisäksi julkisessa keskustelussa on muun muassa kyseenalaistettu Pride-liputusten tarpeellisuus ja vahvistettu virheellistä käsitystä siitä, että yhdenvertaisuus tarkoittaisi aina kaikkien ihmisten samanlaista kohtelua. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan samanlainen kohtelu ei joka tilanteessa riitä takaamaan yhdenvertaisuutta – jonka vuoksi syrjinnälle alttiita ihmisryhmiä voidaan tukea erityistoimenpitein.

LHBTIQA+ -ihmisiin kohdistettu viha vaikuttaa kielteisesti myös sateenkaarinuorten hyvinvointiin – esimerkiksi vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tuloksista ilmenee, että merkittävän suuri osa sateenkaarinuorista on kokenut syrjintää ja fyysistä uhkaa.

– Kaikkialla yhteiskunnassa on tehtävä töitä sen vahvistamiseksi, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret voivat luottaa siihen, että heidän hyvinvoinnistaan ja ihmisoikeuksiensa toteutumisesta huolehditaan. Heidän kohtaamaansa häirintään ja syrjintään on puututtava määrätietoisesti, toteaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman.

Homo- ja transvihaan on puututtava määrätietoisesti sekä tehokkaasti – valtuutettu painottaa, että muun muassa työnantajilla, viranomaisilla ja koulutuksenjärjestäjillä on syrjinnän estämisen lisäksi velvollisuus edistää aktiivisesti yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus pitää sisällään velvollisuuden ennaltaehkäistä kaikkea ihmisten ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää sekä velvollisuuden puuttua määrätietoisesti häirintään silloin jos sitä esiintyy.

– Esimerkiksi koulujen, oppilaitosten ja harrastusten pitää olla turvallisia ympäristöjä kaikille. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla arvostetuksi, nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, Stenman sanoo.

Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Syrjintää tai häirintää seksuaalisuuden perusteella kohdannutta henkilöä ohjeistetaan olemaan yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Valtuutettu muistuttaa, että yhteydessä voi olla myös tapauksissa, joiden kohdalla ei ole itse varma, onko kyseessä syrjintä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa, että työtä yhdenvertaisuuden toteutumisen eteen on tehtävä jatkuvasti. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemaan häirintään ja syrjintään on puututtava välittömästi sekä tehokkaasti. Lisäksi valtuutettu muistuttaa, että myös yhteiskunnan syrjivien rakenteiden ja homofobisten asenteiden purkamisella on merkitystä.