Englanti ja Wales huomioi ensimmäistä kertaa LHBTIQA+ -henkilöiden määrän väestönlaskennassa

Englanti ja Wales huomioi ensimmäistä kertaa LHBTIQA+ -henkilöiden määrän väestönlaskennassa

Kuva: Unplash

Englanti ja Wales tilastoivat ensimmäistä kertaa trans- ja muunsukupuolisten sekä seksuaalivähemmistöön kuuluvien asukkaiden lukumäärää. Väestönlaskennan mukaan LHBTIQA+ -yhteisöön kuuluvia saattaa olla ilmoitettua enemmän, sillä kysymykset sateenkaarivähemmistöön kuulumisesta olivat vapaaehtoisia ja yli 15-vuotiaille suunnattuja – moni vastaaja ei halunnut kommentoida erityisesti sukupuoli-identieettiään.

Englannin ja Walesin viimeisimmässä väestönlaskennassa on otettu ensimmäistä kertaa huomioon trans- ja muunsukupuolisten asukkaiden lukumäärä – ensimmäistä kertaa Englannin ja Walesin väestönlaskennan 220-vuotisen historian aikana. Lisäksi väestönlaskennassa huomioidaan nyt myös seksuaalisuus. Asiasta uutisoi aiemmin The Guardian.

Väestönlaskennassa selvisi, että sukupuolivähemmistöön kuuluvia asukkaita on yhteensä 262 000. Tämä vastaa 0,5 % koko väestöstä. Kyseinen luku saattaa olla todellisuudessa suurempi, sillä kysymykset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuulumisesta olivat vapaaehtoisia ja yli 15-vuotiaille suunnattuja. Lisäksi 2,9 miljoonaa ihmistä ei halunnut kertoa sukupuoli-identiteettiään.

Englannin ja Walesin väestönlaskennassa saatu tulos on pienempi kuin markkinatutkimusyritys Ipsoksen viime vuotisen kyselytutkimuksen tulos – yhteensä 3,1 % Ipsoksen kyselytutkimukseen osallistuneista ilmoitti sukupuolekseen muun kuin syntymässä määritellyn.

Väestönlaskennan tulos on lähempänä Kanadan virallista tilastotietoa, jonka mukaan sukupuolivähemmistöön kuuluu 0,33 % maan asukkaista. Kanada on ensimmäinen maa, joka ryhtyi huomioimaan yli 15-vuotiaiden trans- ja muunsukupuolisten ihmisten määrän väestölaskennassaan. Muutos on otettu käyttöön vuonna 2021.

Väestönlaskennan mukaan Englannin ja Walesin asukkaista 1,5 miljoonaa (3,2 %) yli 15-vuotiasta henkilöä määrittelee seksuaalisuudekseen muun kuin heteroseksuaalisuuden. LHBTIQA+ -järjestö Stonewall on ottanut ilolla vastaan väestönlaskennan päätöksen tilastoida seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ja kutsuikin siksi uutta käytäntöä “historialliseksi askeleeksi”. Stonewall on pitkään vaatinut LHBTIQA+ -yhteisön huomiointia väestönlaskennassa, sillä tietoja voi sen mukaan hyödyntää muun muassa eriarvoisuuden torjumisessa.

“Kahden viime vuosisadan ajan, kun tietoja on kerätty kansallisen väestönlaskentamme kautta, LHBTQ+ -ihmiset ovat olleet näkymättömiä ja siksi tarinat yhteisöistämme, monimuotoisuudesta ja elämästämme puuttuvat kansallisesta dokumentoinnista”, sanoo Stonewallin toimitusjohtaja Nancy Kelley.