Arizonan uusi kuvernööri aikoo puuttua erityisesti sateenkaariyhteisön kohtaamaan työelämäsyrjintään

Arizonan uusi kuvernööri aikoo puuttua erityisesti sateenkaariyhteisön kohtaamaan työelämäsyrjintään

Kuva: Wikimedia commons

Arizonan uudeksi kuvernööriksi valittu Katie Hobbs panosti kampanjassaan syrjimättömyyden tärkeyttä korostavan politiikan edistämiseen. Hänen ensimmäinen toimeenpanomääräyksensä piti sisällään LHBTIQA+ -suojan asettamisen. Suojalla on tarkoitus puuttua erityisesti työelämäsyrjintään ja suojata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lisäksi naisia ja rodullistettuja henkilöitä.

Yhdysvaltain Arizonan uudeksi kuvernööriksi valittu demokraatti Katie Hobbs antoi toimeenpanomääräyksen LHBTIQA+ -suojasta ennen virkaanastumisseremoniaa. Kyseinen toimeenpanomääräys oli osa “First 100 Days Initiative” -aloitetta. Asiasta uutisoi aiemmin them.

Hobbsin asettaman LHBTIQA+ -suojan tarkoituksena on vahvistaa työntekijöiden syrjimättömyyttä koko Arizonassa. Hobbs antoi toimeenpanomääräyksen jo 2.1. ennen 5.1. pidettyä seremoniaa. Hobbs korosti kampanjassaan, että Arizona kuuluu kaikille ja että jokaisella arizonalaisella tulee olla mahdollisuus osallistua syrjimättömään työelämään. Hobbs lupasi kampanjassaan puuttua myös rodullistettujen sekä naisten kohtaamaan syrjintään työmarkkinoilla.

LHBTIQA+ -suoja tulee velvoittamaan osavaltion hallintaministeriötä laatimaan toimintaperiaatteet, joilla varmistetaan muun muassa syrjimätön rekrytointi kaikissa valtion virastoissa. Lisäksi suoja edellyttää, että kaikki uudet sopimukset, kuten esimerkiksi alihankintasopimukset eri valtion virastojen kanssa, sisältävät syrjimättömyyttä korostavia sääntöjä.  

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Campaignin Arizonan osaston johtaja Bridget Sharpe kutsui Hobbsia “tasa-arvon mestariksi” julkaisemassaan lausunnossa. Lisäksi lausunnossa todettiin uuden kuvernöörin antaman toimeenpanomääräyksen olevan tärkeä ensimmäinen askel kohti LHBTIQA+ -yhteisöön kohdistuvan työelämäsyrjinnän poistamista.

Positiivisesta vastaanotosta huolimatta kaikki arizonalaiset eivät suhtaudu toiveikkaasti Hobbsin lupauksiin sitoutua syrjimättömyyteen. Esimerkiksi Arizonan osavaltion senaatin entinen työntekijä Talonya Adams voitti vuonna 2021 oikeusjutun hallintoelintä vastaan jouduttuaan irtisanotuksi. Adamsin sanojen mukaan hänet erotettiin etniseen taustaan ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän vuoksi. Adamsin ja todistajien mukaan Hobbs, tuolloin senaatin vähemmistön johtaja, teki lopullisen päätöksen Adamsin erottamisesta. Hobbs kiistää asian perustelemalla erottamispäätöksen olleen republikaanien esikuntapäällikkö Jeff Winklerin lopullisesti hyväksymä “ryhmän päätös”.