Hiv-tartunnalta suojaavaa PrEP-lääkitystä suositellaan riskiryhmiin kuuluville

Hiv-tartunnalta suojaavaa PrEP-lääkitystä suositellaan riskiryhmiin kuuluville

Kuvituskuva: Mark Fletcher-Brown / Unsplash.

Noin 90% hiv-tartunnoista estävä PrEP-lääkitys muuttuu Suomessa maksuttomaksi. Tehokas ja tarpeellinen lääke on tarjolla riskiryhmiin kuuluville henkilöille, ja sen käyttö edistää seksuaaliterveyttä.

Vuonna 2020 Suomessa todettiin 136 (2,5/100 000) uutta hiv-tartuntaa, noin 10% vähemmän kuin edeltävänä vuonna. 57% (4,6/100 000) kaikista tapauksista painottui aiempien vuosien tapaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin. 74% tartunnoista todettiin THL:n mukaan miehillä ja korkein ilmaantuvuus on (6,9/100 000) esiintynyt 40-45-vuotiaiden ikäryhmässä. Suomessa syntyneet henkilöt olivat hiv-tartunnan toteamisen aikaan keski-iältään (50) vanhempia kuin ulkomailla syntyneet (37).

On hyvä pitää mielessä, että nykyään hiv-positiivinen henkilö pystyy tartunnastaan huolimatta elämään normaalia elämää, kiitos tehokkaan lääkityksen. Matalan kynnyksen testaustoiminta pysyy edelleen todella tärkeässä roolissa hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyssä sekä niiden toteamisessa ajoissa. Vuodesta 2019 Suomessa on ollut mahdollisuus käyttää hi-virustartunnan ennaltaehkäisyyn kondomin lisäksi myös PrEP-lääkehoitoa.

Lääkitys estää noin 90% hiv-tartunnoista

PrEP (pre exposure prophylaxis) on hiv-altistusta edeltävä estolääkityshoito. Se voidaan toteuttaa joko säännöllisesti otettavana päivittäisenä lääkityksenä tai tarpeen mukaan otettavana kuurina tietyin ehdoin. Maailmalla PrEP-lääkkeet ovat olleet käytössä jo pidempään ja Maailman terveysjärjestö WHO onkin suositellut niitä jo vuodesta 2015. PrEP otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2012. Se on oikein käytettynä tehokas estäen WHO:n mukaan noin 90% uusista hiv-tartunnoista. Luvussa on otettu huomioon tilanteet, joissa lääkkeen käyttö määrätyn ohjeen mukaisesti esimerkiksi unohtuu ja täten sen suoja hi-virukselta ei ole sataprosenttinen.

Eräs Suomesta saatava PrEP-lääke on alkuperäisvalmiste Truvada, jonka vaikuttavat aineet ovat emtrisitabiini ja tenofoviiri. Tätä lääkevalmistetta käytetään myös yhdessä kolmannen lääkeaineen kanssa hiv-infektion hoidossa hiv-positiivisella henkilöllä.

PrEP-lääkitys on tarkoitettu hiv-riskiryhmään kuuluville. THL:n ohjeistuksen mukaan riskiryhmällä tarkoitetaan mm. homo- ja bimiehiä, seksityöntekijöitä, henkilöitä joilla on oman arvionsa mukaan paljon suojaamatonta seksiä monen eri seksikumppanin kanssa, huumeidenkäyttäjiä (mukaanlukien chemsex-harrastajat), vankeja sekä haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Riskiryhmään kuuluvat lisäksi henkilöt, jotka ovat käyttäneet hiv-altistumisen jälkeistä lääkevalmistetta (PEP) useammin kuin kerran ja heteromiehet, joilla on seksiturismia Venäjälle, Thaimaahan tai muuhun sellaiseen maahan, jossa hiviä esiintyy merkittävästi.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suhtautuu myönteisesti PrEP:n yleistymiseen ja on julkaissut suosituksensa sen käytöstä vuonna 2019. Suosituksen julkaisu ja yleisestikin tiedon lisääntyminen on vaikuttanut positiivisesti PrEP-lääkityksen hinnoitteluun, sillä aikaisemmin useita satoja euroja maksanut valmiste oli erityisesti monelle köyhyysrajan alapuolella elävälle lähestulkoon mahdoton kustantaa. Hinta on kuitenkin laskenut ja 1.7.2021 alkaen PrEP tulee olemaan maksuton kaikille käyttäjille. Kehrääjä uutisoi aiheesta tammikuussa.

PrEP on turvallinen ja tarpeellinen lääke

THL kuvailee suosituksessaan PrEP:n olevan kustannustehokas ja tarpeellinen lisä uusien hiv-tartuntojen ennaltaehkäisykeinoissa yksilö- ja väestötasolla, sillä yhden henkilön ennaltaehkäisevä hoito maksaa yhteiskunnalle huomattavasti vähemmän (5000€) verrattuna hiv-tartunnan elinikäiseen hoitoon (500 000€) unohtamatta vertailussa yksilön henkistä kärsimystä ja edelleen valitettavan yleisesti esiintyvää hiv-positiivisten ihmisten kohtaamaa stigmaa. Kustannukset on THL:n mukaan laskettu vertaamalla keskenään sitä, kauanko henkilö keskimäärin käyttää PrEP-lääkitystä ja keskiarvoa siitä, minkä ikäisellä henkilöllä Suomessa todetaan hiv-tartunta ja aloitetaan infektion hoito.

PrEP-lääkkeen käyttö on turvallista, kun sitä käyttää ohjeiden mukaisesti ja sitoutuu vaadittavaan verikoeseurantaan kolmen kuukauden välein. Verikoeseurannan lisäksi PrEP-käyttäjän on suostuttava säännölliseen seksitautitestaukseen, sillä PrEP suojaa vain hi-virukselta. Lääkityksen tarve arvioidaan yksilöllisesti ja sitä käytetään vain niin kauan, kuin korkean hiv-tartunnan riski on olemassa. Kolmen kuukauden välein toteutuvat seurantakäynnit tarjoavat ohessa matalan kynnyksen tilanteen keskustella hoitavan lääkärin kanssa muistakin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Kuvassa ohjeistusta PrEP-lääkkeen käytöstä. Kuvitus: Hivpoint

Tavallisimpia haittavaikutuksia PrEP-hoidosta ovat pahoinvointi, päänsärky ja vatsakipu. Näitä esiintyy arviolta noin 10%:lla käyttäjistä. Edellä mainitut haitat ovat tyypillisesti lieviä ja menevät ohi ensimmäisen käyttökuukauden aikana. Noin 0,5%:lla käyttäjistä esiintyy veren munuaisarvon nousemista, joka kuitenkin palautuu yleensä normaaliksi, kun lääkkeen käyttö lopetetaan. 1%:lla käyttäjistä laskee luuston mineraalitiheys, mutta sekin tyypillisesti palautuu ennalleen lääkityksen loputtua. PrEP ei sovellu ollenkaan henkilöille, joilla esiintyy munuaisten vajaatoimintaa tai yliherkkyyttä/muuta lääkekohtaista estettä PrEP-lääkkeille. Lääkitys ei myöskään sovellu hiv-positiiviselle henkilölle, sillä hän tarvitsee vahvemmat lääkkeet infektionsa hoitoon.

Riippumatta siitä, käyttääkö PrEP-lääkitystä päivittäin vai tarpeen mukaan, tabletit suositellaan otettavaksi joka kerta samaan aikaan. Näin vaikuttavan lääkeaineen pitoisuus pysyy tasaisena kehossa.

PrEP-hoitoon pääsee olemalla yhteydessä terveydenhoitoyksikköön, joka tarjoaa mahdollisuutta kyseisen valmisteen aloitukseen jatkoseurantakäynteineen. Yksityiskohtaisemmat käytännöt vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin ja yksiköittäin. Pääkaupunkiseudulla PrEP-hoitoja tarjoavat esimerkiksi yksityisen sektorin Ihosairaala tai julkisella puolella Meilahden Iho- ja allergiasairaalan Sukupuolitautien poliklinikka, joista jälkimmäiseen tarvitaan lääkärin lähete. On hyvä varautua jonottamiseen, jos asioi julkisen terveydenhoidon puolella. Kirjoittaja itse jonotti lähetteensä saamisen jälkeen hieman alle vuoden, tosin odotusaika venyi osittain koronapandemiankin takia.

Ennen PrEP-lääkkeen käytön aloitusta asiakas kutsutaan konsultaatiokäynnille käymään läpi lääkkeen hyödyt ja riskit sekä antamaan tarvittavat verikokeet ja virtsanäytteen. Kokeilla selvitellään erityisesti munuaisten kuntoa. Lisäksi testataan seksitaudit ja poissuljetaan hiv-tartunta. Seksitautien testauksen tarkoituksena on puolestaan hoitaa ensin alta pois mahdollisesti esiintyvät muut seksitaudit sekä ohjata henkilö varsinaisen hiv-infektiolääkityksen pariin, mikäli häneltä löytyy hiv-tartunta, josta hän ei ollut aikaisemmin tietoinen.

Lääkettä voi käyttää kuka tahansa, kunhan ohjeita noudatetaan

Kuten muutkin lääkkeet, PrEP on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön, eikä lääkettä tule koskaan luovuttaa eteenpäin esimerkiksi tarjoamalla kaverilleen bileissä, jossa seksikontaktia saattaa olla tiedossa. Jotta voi olla varma PrEP:n soveltuvuudesta itselle, käyttö edellyttää aina hiv-tartunnan poissulkemista sekä jatkoseurantaa niin kauan kuin hoitomuotoa aikoo käyttää. Suurimpana riskinä PrEP:n väärinkäytössä edellä mainitulla tavalla on se, että lääkettä käyttävät henkilöt, jotka eivät tiedä hiv-tartunnastaan. Tämä mahdollistaa pahimmillaan sen, että hi-viruskanta kehittyy vastustuskykyiseksi ja siten hiv-positiivisten käyttämistä elinikäisistä lääkityksistä tulee tehottomia.

PrEP:n käytöllä on toistaiseksi kiistatonta tutkimustulosta lähinnä cismiehillä, joilla on seksiä miesten kanssa, mutta lääkitystä voi käyttää kuka tahansa, joka kuuluu riskiryhmään ja jonka terveydentila sallii lääkkeen käytön. On otettava kuitenkin huomioon, ettei PrEP:n suojateho ole sen imeytymisominaisuuksista johtuen yhtä korkea vaginaseksissä kuin anaaliseksissä. Tämänkään takia PrEP-lääkettä ei tulisi pitää vaihtoehtona kondomille, vaan käyttää sitä lisävarmisteena yhdessä kondomin kanssa. PrEP suojaa vain hiviltä, ei koskaan muilta seksitaudeilta tai raskaudelta. Kaiken kaikkiaan PrEP on oikein käytettynä turvallinen ja varsin tarpeellinen lisä turvallisempaan seksiin ja sitä kannattaa harkita varsinkin, jos kuuluu hiv-riskiryhmään.

Jutussa on käytetty lähteenä Hivpointin, THL:n ja Positiiviset ry:n tekstejä sekä kirjoittajan omaa PrEP-konsultaatiokäyntiä Meilahden Iho- ja allergiasairaalan Sukupuolitautien poliklinikalla.