HIVn estolääkityksestä tulossa maksutonta

HIVn estolääkityksestä tulossa maksutonta

Kuvituskuva: Anna Shvets

HI-virustartuntoja tehokkaasti ehkäisevästä PrEP-lääkityksestä on tulossa maksutonta 1.7.2021 alkaen. Vuodesta 2019 alkaen Suomessa saatavilla olleen lääkityksen maksuttomuus sisältyy uuteen asiakasmaksulakiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM tiedotti uudesta asiakasmaksulaista 30.12.2020. Tiedotteessa kerrottiin maksuttomien palveluiden valikoiman laajentuvan uuden lain myötä koskettamaan muun muassa hoitajavastaanottoja perusterveydenhoidossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynteihin sekä eräiden tartuntatautien hoitoon liittyviin asioihin, joihin PrEP-lääkitys HI-viruksen estolääkityksenä lukeutuu.

Asiakasmaksulain uudistus tuo HIV:n ehkäisyhoidon entistä useamman riskiryhmään kuuluvan saataville. Tiedonvälitys-, testaus- ja vertaistukitoimintaa harjoittavan Hivpointin mukaan tällä hetkellä PrEP-lääkityksen hinta on noin 60€ / 30 tablettia, joka saattaa olla kohtuullisesta hinnastaan huolimatta liian kallis köyhimmille riskiryhmään kuuluville. Hivpointin mukaan osa reseptin saaneista on joutunut taloudellisista syistä joko lykkäämään lääkityksen aloittamista tai käyttämään lääkitystä valikoiden, jolloin henkilö itse arvioi, kuinka suuri HIV-tartunnan riski eri seksikerroilla on. Hivpoint kertoo tiedotteessaan, että maksuttomuus lisää PrEP:n saavutettavuutta sekä tasa-arvoa sen käyttäjien parissa.

PrEP-estolääkitystä on ollut Suomessa tarjolla jo vuodesta 2019 alkaen, mutta pitkät jonot ja korkea hinta ovat pitäneet PrEP:n käyttäjämäärät pienenä. Hoitoonpääsyjonoja ovat kasvattaneet resurssien vähyys, koronakriisi sekä sairaanhoitopiirien vaihtelevat hoitokäytännöt. Sairaanhoitopiirien vaihtelevien hoitokäytänteiden johdosta valtaosa PrEP-estolääkitystä käyttävistä ihmisistä asuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n alueella, vaikka Hivpointin mukaan valmiudet hoidon aloittamiselle ovat olemassa jokaisessa sairaanhoitopiirissä. Hivpoint katsoo, että lääkityksen maksuttomuus tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös sairaanhoitopiirien käytäntöihin. Hivpoint kertoo tiedottavansa kevään aikana lisää siitä, miten hoitokäytännöt muuttuvat ja miten maksuttomuus vaikuttaa niihin.

– Hivpoint tekee aktiivista yhteistyötä prepiä tarjoavien tahojen kanssa, jotta prepistä hyötyvät tavoitettaisiin ja he pääsisivät hoidon piiriin kohtuullisessa ajassa, järjestö kertoo tiedotteessaan.

PrEP-lääkitys on ensisijaisesti tarkoitettu riskiryhmiin kuuluville, joita ovat eritoten miesten kanssa seksiä harrastavat miehet. Tämän lisäksi riskiryhmiin kuuluvat muun muassa penetratiivista seksiä harrastavat transtaustaiset naiset ja transfeminiinit henkilöt, seksityötä tekevät henkilöt sekä huumausaineita injektoimalla käyttävät henkilöt.