Kemseksi on täällä, mutta mitä se oikeastaan on?

Kemseksi on täällä, mutta mitä se oikeastaan on?

Kuvituskuva: Julius Jokikokko

Kemseksi on alakulttuuri, jossa yleisimmin laittomia aineita käytetään yhdessä seksin, ensisijaisesti miesten välisen seksin, kanssa. Alakulttuuri tunnistettiin Suomessa ensimmäistä kertaa SeksiPertti-kyselyn myötä vuonna 2017.

Party and Play. PNP. Chemsex. Kemseksi. Ilmiöllä on monta nimeä, mutta niillä kaikilla tarkoitetaan samaa: seksin harrastamista huumausaineiden avustuksella. Pitkään vaiettuna ollut ilmiö on päätynyt viimein kattavaan kartoitukseen, kun Positiiviset ry käynnisti 2019 usean muun järjestön kanssa yhteistyössä Chemsex-hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on järjestön mukaan “kartoittaa ilmiötä, tuottaa haittoja vähentävää neuvontaa chemsex-alakulttuurin toimijoille sekä tietomateriaaleja eri alojen ammattilaisille”.

Vaikka seksiä on päihtyneenä harrastettu ihmisten toimesta historian ammoisista ajoista saakka päihteestä, seksuaalisuudesta ja seksikumppanista riippumatta, yhdistetään kemseksi terminä ensisijaisesti huumausaineiden käyttöön miesten välisessä seksissä. Chemsex-hankkeen projektikoordinaattori Miina Kajos Positiiviset rystä kuitenkin toteaa, että kemikaalien käyttö seksin yhteydessä on tätä yleisempää.

– On ilmeistä, että vastaavaa käytöstä ilmenee muillakin sukupuolilla ja seksuaalisesta suuntauksesta riippumatta. Päihteiden käyttö seksin yhteydessä ei liioin ylipäätään ole mikään uusi tai poikkeuksellinen ilmiö, eli turhaa mystifiointia kannattaa välttää, Kajos muistuttaa.

Kemseksin ilmentymiseen Suomessa havahduttiin ensimmäistä kertaa kunnolla Positiiviset ry:n järjestämän SeksiPertti-kyselyn yhteydessä vuonna 2017, kun kävi ilmi, että myös suomalaisten miesten kanssa seksiä harrastavien miesten joukossa esiintyi myös kemseksi-alakulttuuria. Kemseksin yleisyydestä ei kuitenkaan ole vielä tarkempaa tietoa.

– SeksiPertin jälkeen ei ole systemaattisesti kartoitettu kemseksin yleisyyttä, mutta meillä on parhaillaan käynnissä elokuun loppuun asti verkkokysely.  Anonyymiin kyselyyn kaivataan vastauksia ihmisiltä, joille kemseksi on omakohtaisesti jotenkin tuttua, Kajos kertoo.

Mitä kemseksi on ja kuka sitä harrastaa?

Kemseksi, joka tunnetaan kansainvälisesti paremmin Chemsex tai Party and Play (PNP) -nimillä, on yhdistelmä huume- ja seksikulttuuria, jossa huumausaineita käytetään muun muassa seksuaalisen nautinnon lisäämiseen, estojen vähentämiseen ja aistien terävöittämiseen. Yleisesti käytettyjä huumausaineita ovat metamfetamiini, “gamma” (GHB) ja “lakka” (GBL), joiden lisäksi Suomessa on viitteitä muun muassa ekstaasin (MDMA) sekä ketamiinin käytöstä osana kemseksikulttuuria. Osana kulttuuria pidetään paikoittain myös “poppersien” (alkyylinitriitit) käyttöä, joskin “poppersit” eivät ole muiden aineiden tapaan tällä hetkellä luokiteltuna huumausaineiksi.

Kemseksin harrastajia löytyy kaikista ihmisryhmistä, mutta termi yhdistetään ensisijaisesti homo- ja bi+ -miehiin, jotka harrastavat seksiä toisten miesten kanssa. Kemseksin harrastajat vaikuttavat kuitenkin kyselyiden perusteella muodostavan verrattain pienen mutta silti kooltaan merkittävän joukon. Miesten väliseen seksiin liittyviä aiheita kartoittaneen SeksiPertti-kyselyn vastausten perusteella kokemuksia vahvempien huumausaineiden käytöstä seksin yhteydessä oli muutamalla prosentilla, mutta toisaalta esimerkiksi “poppersien” käyttö oli huomattavasti yleisempää: lähes joka kolmas kertoi joko kokeilleensa ainetta tai käyttävänsä sitä säännöllisesti.

Homo- ja bi+ -miehet: ryhmä, joka sisältää miehet jotka harrastavat seksiä miesten kanssa seksuaalisuudesta riippumatta. Ryhmään sisältyvät homoseksuaalit, biseksuaalit sekä panseksuaalit miehet.

Miesten välisessä seksissä päihteiden käytön nähtiin SeksiPertti-kyselyn perusteella keskittyvän koko väestön keskiarvoa vanhempiin ikäryhmiin. Tutkimuksesta julkaistun artikkelin mukaan kemseksi on ilmiönä rantautunut Suomeen, mutta silti keskittynyt vahvasti pääkaupunkiseudulle ja vanhempiin miesryhmiin. Kemseksiä ei siis voida juurikaan pitää erityisesti nuorten homo- ja bi+ -miesten alakulttuurina.

Kemseksin leimaantumiselle juuri miesten välistä seksiä harrastavien miesten alakulttuuriksi on monia selityksiä. Miesten välistä seksuaalisuutta on kriminalisoitu sekä stigmatisoitu pitkään ja yhteiskunnallinen hyväksyntä miesten väliselle seksille ei ole vieläkään kovin korkealla tasolla. Homo- ja bi+ -miehiin kohdistetun sorron aiheuttama syrjäyttäminen sekä aiheuttaa kohteilleen valtavaa vähemmistöstressiä, jonka on katsottu kontribuoivan kemseksin viehätykseen, että lisää vähäosaisuutta. Vähäosaisuus sekä syrjintä altistavat kohteitaan mielenterveys- ja päihdeongelmille, joka voi johtaa riskialttiiseen käyttäytymiseen.

– Syrjintä todennetusti altistaa mielenterveys- ja päihdeongelmille, mikä voi osittain selittää riskialtista päihde- ja seksikäyttäytymistä. Näin ajatellen kemseksin yhtenä selitysmallina olisi ns. vähemmistöstressi. Tässäkin on kuitenkin varottava yleistyksiä, sillä joidenkin kohdalla kemseksi-alakulttuuri toimii omaa identiteettiä vahvistavana ja kapeista normeista vapauttavana ympäristönä, Kajos selkiinnyttää.

Kemseksin ja homo- sekä bi+ -miesten yhteisöjen yhteyttä saattaa selittää myös osaltaan joidenkin homopiirien hyperseksuaalisuus.

– Joissakin homoalakulttuureissa on korostetun seksualisoitunut ilmapiiri, mikä osaltaan saattaa edistää yhteiskunnan kapeista normeista poikkeavaa käytöstä, Kajos pohtii.

Hiv-stigmaa tutkinut Panda Eriksson on törmännyt kemseksi-ilmiöön tutkimuksessaan ja havainnut samaa tapaamissaan haastateltavissa.

– [Haastateltavista joillain] oli itsellään teoria, että se on toisaalta asia mistä kuulee ja sitten tulee kiinnostus, muodostaen tavallaan itseään toteuttavan ennustuksen, toiset taas miettivät että [iso libido] kuuluu homokulttuuriin, Eriksson kertoo.

Kemseksillä haetaan usein uusia tasoja ja ulottuvuuksia seksiin

Kemseksin harrastajat kuvailevat sitä keinoksi kokea seksi aivan erilaisella tavalla kuin ilman aineita. Harrastajat muun muassa kuvaavat saavuttavansa aivan uudenlaisen yhteyden seksikumppaninsa kanssa kemseksin avulla.

Parhaimmillaan chemssejä käyttäessä pääsee samoille leveleille tyyppien kanssa ja yhteys seksissä tuntuu siltä kun olis yhtä sen kumppanin kanssa tai monenkin kaverin kanssa. Kun sellaisen on kerran tuntenut, niin se kai on se mitä aina uudelleen hakee […]

[Kemseksi] on ihmisten kohtaamista, jossa mielessä on seksin harrastaminen yhdessä aineiden kanssa.

Aluksi mulla se oli kokeiluja tuttujen kanssa. Usein kuvioissa oli gamma tai lakka. Siitä rentoutui, mielen tasolla ja kaikin puolin. Mutta silloin ei voi käyttää alkoholia, koska siitä voi mennä ihan sekasin tai seurauksena on sairaalareissu. 

“Marko”

Kemseksin harrastajat kuvailevat käyttökertojen poikkeavan huomattavasti yleisestä mielikuvasta, joka aiheeseen perehtymättömillä kemseksistä on.

Tyypillisesti kai ajatellaan, että chemsex on joku kimppaorgia, jossa on monta kaveria mukana. Se voi olla etukäteen sovittu sessio jonkun ydinporukan kanssa ja mukaan liittyy lisää tyyppejä. Silloin se varmaan osuu tohon kuvaukseen. Mutta kokemus riippuu niin paljon siitä ketä mukana on, millä mielellä ja mitä aineita on, etten oikeesti tiedä mikä on tyypillinen kokemus. 

“Marko”

Se voi olla kahdenkeskinen tilanne tai isompi yhteinen sosiaalinen tapahtuma. Osa ihmisistä on enemmän perehtyneitä aiheeseen, jolloin he tietävät, miten mahdollisia aineiden käytön haittoja voidaan vähentää. Osalla ei ole mitään käsitystä, eikä välttämättä edes mielenkiintoa perehtyä haittojen vähentämiseen. Eli, osa toimii vastuullisesti ja osa vähemmän vastuullisesti, kuten ihan kaikessa tässä elämässä.

“Paavo”

Harrastajat suhtautuvat kuitenkin alakulttuuriin usein varautuneesti ja osaavat arvioida riskejä huomattavan tarkasti. Riskien arvioinnin lisäksi harrastajat kykenevät arvioimaan harrastustaan ja sen taustamotivaattoreita hyvin kriittisesti.

Sanotaan, että seksi ja aineet kulkee samoja aivojen mielihyväratoja pitkin. Toisaalta mä olen myös kokenut, että kun hakee uudestaan ja uudestaan samaa, niin jää jotenkin looppaamaan siihen eikä oikeesti tavota sitä mitä haki eikä hommassa ole enää nautintoa. […] musta tuntuu, että kaverit puhuu siitä mitä sessioissa tehdään, mikä on kiihottavaa ja minkälaiset pärinät saa jostain aineesta.  Jos osattaisiin puhua siitä, mitä oikeesti haluaa seksissä eikä olisi estoja, jotka tulee jostain ulkoapäin tulleista paineista, niin ehkä ei edes tarvitsisi mitään aineita.

“Marko”

Saman oli pannut merkille myös harrastajia tutkimuksessaan kohdannut Panda Eriksson.

– Ihmiset osasivat hyvin analysoida ja pohtia realistisesti aihetta. Se ei ole MSM-miesten kesken sellainen idylli mitä kaikki haluavat testata, vaan monet pohtivat hyvin syvällisestikin ja realistisella tasolla mitä se tarkoittaisi heille, Eriksson kertoo.

MSM-miehet: miehet, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa. Eng MSM, Men who have sex with men

Osa harrastajista katsoo, että kemseksin taustalla vaikuttaa vahvasti vähemmistöstressi. Vähemmistöstressillä tarkoitetaan stressiä, joka aiheutuu yhteiskunnan sorron vähemmistölle aiheuttamasta paineesta. Kemseksin kohdalla ajankohtaisin vähemmistöstressi on yhteiskunnallisen homofobian aiheuttama stressi.

Uskon, että vähemmistöstressillä on suuri vaikutus ilmiön taustalla. Yhteiskunta antaa hyvin kaksisuuntaista viestiä kansalaisille. Meidät on kasvatettu mantroilla, jonka mukaan jokaisen tulee olla aito, avoin, oma itsensä, eikä saa välittää siitä, mitä muut sanovat tai ajattelevat. Tätä markkinoidaan meille tienä onnelliseen elämään. Mitä tapahtuu, kun lapset ja vähän vanhemmat alkavat toteuttaa tätä ohjetta? Turpaan tulee ja kunnolla, sillä ympäristö pitää huolen siitä, että sinuun tullaan suhtautumaan eri tavalla. Toisin sanoen, yhteiskunta on kykenemätön elämään sen avoimuuden vaatimuksen kanssa, jonka se on itse esittänyt. 

Jokainen ihminen haluaa kokea olonsa hyväksi ja hyväksytyksi. He, jotka kieltävät homojen välisen seksin, unohtavat että läheisyys ja seksi ovat ihmisen perustarpeita. Tuomituksi tuleminen on kuitenkin monen homomiehen arkipäivää ja tuomittuna eläminen on rankkaa, sekä voimavarjoja kuluttavaa. Eikö jokaisella ole oikeus nauttia omasta seksuaalisuudestaan ilman pelkoa, häpeää ja tuomituksi tulemista? Uskon, että chem seksin kohdalla kyse on itsensä lääkitsemisestä, jonka avulla yritetään päästä edellä mainittujen asioiden yli. 

“Paavo”

Päihteiden yhdistäminen seksiin sisältää varteenotettavia riskejä

Kemseksin harrastamiseen liittyy usein kohonnut riski seksitautitartunnoista, sillä käyttö on monesti yhteydessä suojaamattomaan seksiin. Toisaalta SeksiPertti-kyselyn perusteella huumausaineita seksin yhteydessä käyttävät miehet kävivät muita tiheämpään seksitautitesteissä, joka voi viitata siihen, että alakulttuuriin osallistuvat miehet ovat keskimäärin tietoisempia omasta seksuaaliterveydestään.

Kemseksiin liittyvät myös yleiset huumausaineiden käyttöön sekä seksiin liittyvät riskit. Erityisesti kemseksiin liittyviä riskejäkin ilmentyy, joissa korostuvat kontrollin menetys ja virhearviot.

– Suostumuksellisuudessa sekä omien ja toisten rajojen kunnioittamisessa voi ilmetä merkittäviä puutteitä, mikäli asioista ei kunnolla sovita ennalta ja kaikki asianosaiset ovat päihtyneitä. Käytetyistä aineista, annoksista ja yksilöllisistä eroista riippuen voi ilmetä esim. toimintakyvyn, tajunnantilan, muistin ja tunteiden säätelyn häiriöitä. Etenkin vieraassa ympäristössä, vaihtuvassa seurassa ja bileiden pitkittyessä saattaa olla alttiimpi esim. pelkotiloille, tapaturmille, aggressiivisuudelle tai väkivallalle, Kajos listaa riskejä.

Kajos näkee riskejä myös siinä, että päihteettömän seksin puute saattaa altistaa masennukselle, sillä huomattava osa ihmisistä ahdistuu jos ei saa läheisyyttä ilman päihteitä. Haasteena Kajos näkee lisäksi lisääntyneet ärsykkeet ja paineet, joita deittailun ja kaupan siirtyminen verkkoon aiheuttavat.

– Sekä seksiseuran haku että huumekauppa ovat yhä suuremmalta osin siirtyneet verkkoon, mikä saattaa lisätä impulsiivisuutta, ulkonäköpaineita sekä jatkuvia ärsykkeitä ja niihin turtumista. Joillekin nimenomaan kemseksi voi oikeasti olla kaikkein luontevin ja mielekkäin tapa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan, hän kertoo.

– Suuri osa ihmisistä kuitenkin kokee ahdistusta ja yksinäisyyttä, mikäli ei koskaan ole seksitilanteissa selvinpäin tai ei löydä selvinpäin olevia kumppaneita. Joku saattaa vaikkapa haaveilla vain nukkumisesta toisen lähellä, mihin hektisimmät kemseksi-tilanteet eivät välttämättä jätä tilaa. Toisaalta tärkeää myös huomioida, että jopa suurimmalle osalle kemseksiin osallistuminen on kokeiluluonteista tai satunnaista, Kajos alleviivaa.

Kajos haluaa myös muistuttaa, että kaikki kemseksin harrastajat eivät käy suurissa bileissä tai harrasta kemseksiä useiden partnereiden kanssa.

– Kaikki eivät liioin osallistu isompiin bileisiin, vaan saattavat toteuttaa kemseksiä vaikkapa kotioloissa yksittäisen, vakinaisen kumppanin kanssa. Tässäkin siis pätee, ettei ihmisistä pidä tehdä oletuksia. Erityisen tärkeää tämä on esim. meille sote-alan ammattilaisille, koska tulkinnoillamme saatamme käyttää hyvinkin merkittävää valtaa ihmisiä kohtaan.

Stigma on raju, mutta hälvenemässä

Huumausaineiden käyttöä ympäröi Suomessa erittäin voimakas stigma eikä kemseksi-alakulttuuri ole välttynyt tältä. Stigmaa ylläpitävät muun muassa rikoslaissa olevat käytön kriminalisoinnit, aineiden laittomuus sekä käytöstä kiinni jäämisen aiheuttamat seuraamukset, mutta myös yhteiskunnalliset näkemykset huumeista ja niiden käyttäjistä, osin jopa niin sanotun sateenkaariyhteisön sisällä, lisäävät stigmaa huomattavasti.

Chemsex-hankkeen koordinaattorina toimiva Kajos toteaa, että kemseksiin osallistuvat miehet ovat lähtökohtaisesti vähintään kahden, eri tavoin marginalisoidun ryhmän jäseniä.

– Niin huumeita käyttäviin ihmisiin kuin seksuaalivähemmistöihinkin kohdistuu yhä syrjintää ja ennakkoluuloja, joten kemseksi-alakulttuurissa mukana oleva ihminen kuuluu lähtökohtaisesti kahteen eri marginaaliryhmään. Ja mikäli kuuluu lisäksi muihin stigmatisoituihin ihmisryhmiin, voi kyse olla hyvinkin moninkertaisesta marginaaliasemasta, hän kertoo.

Keskeisimpänä stigman lähteenä Kajos pitää kriminalisointia, jonka hän katsoo olevan ongelma jonka ratkominen on hyvin tärkeää.

– Huumeiden käyttörikosta voi perustellusti pitää ehkä keskeisimpänä kemseksiin liittyvän stigman aiheuttajana. Olisikin tärkeää, että mm. YK:n, WHO:n ja THL:n asiantuntijoita ja vaikkapa ihmisoikeusjärjestö Amnestyä kuunnellen siirryttäisiin sosiaalisesti, terveydellisesti ja ekologisesti kestävämpään päihdepolitiikkaan. Huumeiden käyttörangaistuksen olemassaolo on monesti Suomen oloissa kaikkein syrjäyttävin tekijä. Rangaistuksen pelon vuoksi moni ei uskalla hakea apua mahdollisiin päihdeongelmiin ajoissa. Lisäksi toteutunut rangaistus saattaa syrjäyttää esim. työstä tai opinnoista tavoilla, jotka lähinnä tuottavat lisää ongelmia, hän linjaa.

Kemseksin harrastajat ovat Kajoksen kanssa pitkälti samalla linjalla ja katsovat, että kriminalisointi sekä yhteiskunnalliset asenteet lisäävät stigmaa ja aiheuttavat sen, että apua tarvitsevat eivät uskalla hakeutua avun pariin.

Huumeista puhuttaessa kuulee vaan yhdenlaista tarinaa. Tai oikeestaan kahdenlaista, että joku on ihan pohjalla, tai sitten että on tullu tyyliin uskoon ja selvinnyt ja jättänyt kaiken käytön ja entisen elämän taakseen. Oikeesti elämä on paljon monimuotoisempaa ja näihin kertomuksiin ei mahdu se mitä oikeesti ihmisille tapahtuu. Jotkut pystyy käyttämään viihdekäytössä, käymään töissä ja kaikkea sellasta mitä liitetään johonkin muka tavallisen elämän kuvioihin.

“Marko”

Lainsäädäntö tulisi muuttaa sellaiseksi, että ongelmiin ajautuneet voisivat helposti hakeutua hoitoon, ilman, että heidän täytyisi pelätä virkavallan puuttumista asiaan. Toisin sanoen, käyttörangaistukset tulisi poistaa, sillä nollatoleranssilla ei saavuteta tuloksia huumeiden vastaisessa työssä. Tällä hetkellä suomen lainsäädäntö estää tehokkaan haittojen vähentämisen työn. Maailmalla on monta esimerkkiä siitä, miten käyttörangaistuksen poistuttua on pystytty tehokkaasti vähentämään huumekuolemia, sekä vähentämään myös kovien huumeiden käyttöä.

“Paavo”

Sateenkaariyhteisön suhtautuminen kemseksiin, sen harrastajiin sekä muihin yhteiskunnan enemmistön näkökulmasta “ikäviin” ihmisryhmiin saa voimakasta kritiikkiä alakulttuuriin osallistuvilta.

Toivoisin, että sateenkaari-/homoyhteisö ei olisi niin tuomitseva, sillä se myös vaikeuttaa ihmisten hakeutumista hoitoon. Toivoisin myös, ettei kukaan jäisi yksin ongelmiensa kanssa ja että ihmiset saisivat oikeaa tietoa asioista luotettavan tahon kautta.

“Paavo”

Onko sateenkaariyhteisö joku olemassa oleva yhteisö? Yksi porukka puhuu yhtä ja toinen toista. Sellaisen sateenkaariyhteisön, joka hallitsee keskustelua piiriin ei tunnu sopivan vaikeat aiheet, niin kun esimerkiksi lähisuhdeväkivalta tai huumeiden käyttäminen. Vaikka ne on ollu, varsinkin perinteiset päihteet, niin kun alkoholi, tosi yleisiä sateenkaariväen keskuudessa.

Jos taas joku joutuu pulaan, niin se sitte joutuu nuolemaan haavojaan yksin tai toivottavasti jonkun läheisen ihmisen kanssa. Suomessa huumeiden käyttöön liittyy niin iso häpeä. Eikä se mahdu sellasen iloisen sateenkaariväen kuvaan. Ensimmäinen muutos mikä pitää tapahtua Suomessa, on käyttörikoksen poistaminen. Ennen sitä jokaisen joka puhuu aiheesta kannattaa miettiä tarkkaan mitä, missä, miksi ja kenelle puhuu. 

“Marko”

Stigman vähentäminen on tärkeää erityisesti siksi, että apua tarvitsevat pääsevät hakeutumaan avun pariin ilman pelkoa rangaistuksista tai muista negatiivisista seuraamuksista. Panda Erikssonilla on kuitenkin aiheen osalta positiivista kerrottavaa:

– Stigma on hälvenemässä, Eriksson lohduttaa.

Artikkelia varten haastateltujen kokemusasiantuntijoiden nimet on muutettu yksityisyyden suojelemiseksi.

15.6.2020 15:25 Artikkelia päivitetty alkyylinitriittien laillisuuden osalta. Alkuperäisesti tekstissä mainittiin, että alkyylinitriitit eivät ole laittomia, mutta tarkempi määritelmä on, että ne ovat luokiteltu lääkeaineiksi joiden myynti on kontrolloitua.