Yogyakartan periaatteet

Yogyakartan periaatteet, alkuperäiseltä nimeltään Yogyakarta Principles, ovat alunperin vuonna 2007 julkaistu kokoelma ihmisoikeuslinjauksia, jotka ovat Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Ihmisoikeuksien julistuksen sekä muun kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön pohjalta, ihmisoikeusjärjestöjen toimesta, tehtyjä tulkintoja HLBTIQ+ -ihmisten ihmisoikeuksien osalta. Vaikka Yogyakartan periaatteita ei olekaan ratifioitu YK:n toimesta, niihin on viitattu useasti kansallisessa sekä kansainvälisessä lainsäädäntökeskustelussa ja esimerkiksi Brasilian korkein oikeus on vedonnut niihin päätöksessään yhdenvertaistaa heteroseksuaalisten avioliittojen ja samaa sukupuolta olevien parisuhteiden aseman lain edessä. Suomen valtion virallinen kanta on, että Suomi tavoittelee Yogyakartan periaatteiden hyväksyntää kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan lähtökohdaksi.

Vuonna 2017 periaatteita päivitettiin, lisäten niihin erityisesti sukupuolivähemmistöjä koskevia periaatteita. Uusissa periaatteissa linjattiin muun muassa oikeudesta suojeluun, oikeudesta keholliseen ja henkiseen koskemattomuuteen, oikeuteen köyhyydeltä suojaamiseen sekä oikeuteen turvallisista ja hygienisista tiloista.

Yogyakartan periaatteet on käännetty kokonaisuudessaan myös suomeksi. Alkuperäisen käännöksen ovat tehneet Elina Nikulainen ja Olli Stålström ja ne julkaistiin Finnqueer -sivustolla. Päivitetyt periaatteet on kääntänyt Julmis, jonka sivustolta löytyvät molemmat käännökset yhdistettyinä (linkki)