Translaki tulee – mutta miltä vahvistusprosessi näyttää käytännössä?

Translaki tulee – mutta miltä vahvistusprosessi näyttää käytännössä?

Kuvitus: Inka Tuulia

Eduskunta on hyväksynyt 1.2.2023 sukupuolen juridista vahvistamista koskevan lakiuudistuksen, niin sanotun translain, joka keventää juridisen sukupuolen vahvistamisprosessia sekä irroittaa toisistaan sukupuolen juridisen vahvistamisen ja mahdolliset sukupuolen korjaamiseen liittyvät lääketieteelliset prosessit. Jatkossa sukupuolen juridiseen vahvistamisen vaatimuksina ovat täysi-ikäisyys, Suomen kansalaisuus tai pysyvä asuinpaikka Suomessa sekä hakijan oma, perusteltu selvitys siitä, että hän kuuluu vahvistettavaan sukupuoleen. Uusi laki tulee voimaan sukupuolimerkintöjen osalta 3.4.2023.

Sukupuolen juridisesta vahvistamisesta on käyty paljon yhteiskunnallista keskustelua, mutta prosessin käytännöt ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Kehrääjä on selvittänyt sekä prosessin kustannuksia että kestoa viranomaislähteistä.

Vahvistamisprosessi käynnistyy Digi- ja väestötietovirasto DVVlle jätettävällä, maksuttomalla hakemuksella, jonka sisältämä 30 päivän harkinta-aika käynnistyy DVVn mukaan siitä päivästä, jolloin hakemus on virastolle toimitettu. Hakemuksen jättämisen jälkeen DVV toimittaa hakijalle tietopaketin juridisen vahvistamisen vaikutuksista, joka viraston mukaan pyritään lähettämään viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Harkinta-ajan päätyttyä, eli aikaisintaan 30 päivän kuluttua hakemuksen jättämisestä, hakijan täytyy vahvistaa hakemuksensa. Digi- ja väestötietovirastosta kerrotaan Kehrääjälle, että hakemusten käsittelyajan arviointi on vaikeaa, kun vielä ei tiedetä millaisista hakemusmääristä on kyse. Virastosta kuitenkin todetaan, että tavoitteena on hakemusten ratkaisu kahden viikon sisällä hakemuksen vahvistamisesta. Päätöksen toimittaminen onnistuu DVVn mukaan joko suojatulla sähköpostilla tai postitse. Mikäli päätös postitetaan kestää siinä viraston käsityksen mukaan noin viikko.

Mahdollisen myönteisen päätöksen yhteydessä hakijalla on oikeus saada uusi henkilötunnus, jonka tarkistusnumero vastaa hänen juridista sukupuoltaan. Hakijan henkilötietojen muututtua hänen tulee korjata tietonsa kaikkialle, joka usein tarkoittaa sitä, että hakijan on hankittava uusi henkilöllisyystodistus. Passi on virallisista henkilöllisyystodistuksista halvin, maksaen 50€ normaalilla toimitusajalla. Vaihtoehtoinen todistus on henkilökortti, jonka hinta normaalilla toimitusajalla on 60€. Passi- ja henkilökorttihakemusten käsittelyaika on normaalimenettelyssä poliisin mukaan 1 arkipäivä, mutta tietojen muuttuessa vaaditaan usein tunnistautuminen poliisilaitoksella, joka pidentää käsittelyaikaa. Kun hakemus on käsitelty toimitetaan henkilöllisyystodistus keskimäärin 5-8 arkipäivän kuluessa noutopisteeseen.

Mikäli hakijalla on ajokortti, on sekin päivitettävä uusien tietojen mukaiseksi. Uuden kortin hinta on 19€ ja toimitusaika kortin myöntävän Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan noin kuusi arkipäivää.

Hakijan saatua muuttuneita tietojaan vastaava henkilöllisyystodistus voi hän varata ajan muun muassa pankkiin asiakastietojensa päivittämiseksi, joka mahdollistaa esimerkiksi sähköisen tunnistautumisen. Joissain tapauksissa pankit ovat hyväksyneet henkilötietojen muutoksen myös pelkän päätöksen perusteella, mutta käytännöt vaihtelevat laajasti. Sähköisen asioinnin uudelleenaktivointia edeltävänä aikana hakija ei pysty esimerkiksi asioimaan sähköisissä viranomaispalveluissa tai sellaisten yritysten sähköisissä palveluissa, joihin käytetään vahvaa tunnistautumista.

Sukupuolen juridisen vahvistamisprosessin ja siihen liittyvien prosessien voidaan katsoa päättyneen siihen, kun hakijalla on taas mahdollisuus asioida ja toimia yhteiskunnassa normaalisti. Uuden lain myötä tämä prosessi kestää viranomaisarvioihin perustuen minimissään noin 2 kuukautta ja maksaa hakijalle vähintään passin verran, 50€. Muita kustannuksia voi kuitenkin tulla sopimuksien, ajokortin, pankki- ja luottokorttien sekä muiden päivitysten myötä, hakijan tilanteesta riippuen.

22.2. korjattu voimaantulopäivämäärä Digi- ja väestötietoviraston julkaiseman tiedon mukaiseksi.