Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön raportti: Transihmisiin kohdistuvien viharikosten määrä on kaksinkertaistunut

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön raportti: Transihmisiin kohdistuvien viharikosten määrä on kaksinkertaistunut

Kuva: Unsplash

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö on julkaissut viharikoksia ja viharikostilastoja käsittelevän raportin, jonka mukaan kirjattujen viharikosten määrä on edelleen kasvussa. LHBTIQA+ -yhteisöön kohdistuvan väkivallan vastainen Galop -järjestö sanoo, että sukupuoli -identiteettiin liittyvien viharikosten määrän lisääntyminen johtuu median ja poliitikkojen transvihamielisistä mielipiteistä, joille annetaan liikaa tilaa julkisuudessa kyseenalaistamatta niitä.

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö tiedottaa viharikosten määrän nousseen ennätyslukemiin. Sisäministeriön 6.10. julkaiseman raportin mukaan esimerkiksi transsukupuolisiin ihmisiin kohdistuvien viharikosten määrä on kaksinkertaistunut. Asiasta uutisoi aiemmin The Independent.

Rikosten kokonaismäärä on sisäministeriön mukaan noussut ennätyskorkeaksi Walesissa ja Englannissa. Yhdistyneen kuningaskunnan poliisi kirjasi yhteensä lähes 156 000 rikosta vuosina 2021-2022 – vuosi oli myös merkittävin kirjattujen rikosten määrän kasvun kannalta Brexitin jälkeen. Ylivoimainen enemmistö viharikoksista perustuu tekijän rasistiseen motiiviin (70 %). Toiseksi eniten viharikoksia kohtaavat eri uskontokuntia edustavat henkilöt (6 %), vammaiset (9 %), seksuaalivähemmistöt (17 %) sekä transihmiset (3 %). Rodullistettuihin henkilöihin kohdistuneiden viharikosten reaalimäärä on raportin mukaan suurin, kun taas transihmisiin kohdistuvien viharikosten prosenttiosuus on kasvanut eniten.

Sisäministeriön raportti julkaistiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun sisäministeri Suella Braverman väitteli Twitterissä Sussexin poliisin kanssa. Braverman syytti poliisia “identiteettipolitiikan pelaamisesta ja biologian kieltämisestä” tarkoittaen sillä Sussexin poliisin twiittiä, jonka mukaan se ei hyväksy minkäänlaisia vihamielisiä kommentteja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneiden henkilöiden sukupuoli-identiteetistä.

Aiemmin oikeusministerinä toiminut Braverman kritisoi poliisia myös konservatiivipuolueen 4.10. pidetyssä konferenssissa lausumalla puheensa aikana, että poliisin olisi jo aika lopettaa “identiteettipolitiikan kanssa kaveeramisen”. Braverman ei tarkentanut puheensa aikana mitä hän tarkalleen tarkoitti edellä mainitulla, mutta mainitsi yhtenä esimerkkinä väitteen “biologisesti miespuolisistä poliiseista, jotka tutkivat naisepäiltyjä riisumalla”. Braverman on lisäksi maininnut haastatteluissa naisen olevan hänen mielestään ainoastaan synnyttämään kykenevä henkilö, jolla on kaksi X-kromosomia ja jolla ei ole penistä.

Sisäministeriön raportin mukaan huolestuttava kehitys viharikosten määrän kasvussa näkyy erityisesti transihmisten kohdalla, sillä heihin kohdistuvien viharikosten määrä on lisääntynyt 56 % (2 799:sta 4 355:een) vuodessa. LHBTIQA+ -järjestö Stonewallin toimitusjohtaja Nancy Kelley kutsuikin viharikoslukuja “syvästi huolestuttaviksi”. Raportissa huomioidaan ainoastaan poliisin kirjaamat rikokset, joiden todellinen kokonaismäärä on todennäköisesti suurempi. Sisäministeriö mainitsee raportissaan, että transihmisiin kohdistuvan vihan lisääntymisen syynä voi olla muun muassa esimerkiksi sen yleistyminen ja varsinkin sen normalisointi sosiaalisen median keskustelukulttuurissa.

“Transsukupuolisuuteen liittyvistä asioista on keskusteltu paljon sosiaalisessa mediassa viimeisen vuoden aikana, mikä on osaltaan saattanut johtaa henkilön sukupuoli-identieettiin liittyvien viharikosten määrän kasvuun”, raportissa todetaan. LHBTIQA+ -yhteisöön kohdistuvan väkivallan vastainen Galop -järjestö sanoo, ettäsukupuoli-identiteettiin liittyvien viharikosten määrän merkittävä kasvu johtuu median ja poliitikkojen transvihamielisistä näkemyksistä, joille annetaan julkisuudessa vapaasti tilaa sen sijaan, että tällaisia näkemyksiä haastettaisiin. Galop painottaa, että transfobisten mielipiteiden normalisointi johtaa ennen pitkää tekoihin, kuten viharikoksiin.

“Se merkitsee väkivaltaa yhteisöämme kohtaan – erityisesti trans- ja muunsukupuolisia ja stereotyyppisiä sukupuolirooleja rikkovia henkilöitä kohtaan. Tämä on tehtävä selväksi – sanojen ja yhteisöömme kohdistuvien väkivaltaisten tekojen välillä on suora raja, ja näin on aina ollut”, kertoo Galop:n toimitusjohtaja Leni Morris. Lisäksi Morris nosti esille LHBTIQA+ -ihmisiin kohdistuvista viharikoksista annettavat – Morrisin sanojen mukaan usein paljon lyhyemmät tuomiot kuin muunlaisista viharikoksista.

“Tämä viestii meitä vahingoittaville, että tämä on hyväksyttyä tässä maassa – sen ohella, että vihamielinen ilmapiiri yhteisöämmekohtaan pahenee mediassa ja julkisessa elämässä”, Morris sanoi ja mainitsi esimerkkinä LHBTIQA+ -ihmisten turvallisuuden edistämiseksi suunniteltun eheytyskiellon, joka ei hallituksen alkuperäisistä lupauksista huolimatta suojaisi sukupuolivähemmistöjä eheyttämiseltä.

Kirjattujen viharikosten määrä on kasvanut Yhdistyneessä kuningaskunnassa viimeisen kymmenen vuoden ajan – raportissa mainitaankin, että tapausten määrän kasvuun vaikuttaa todennäköisesti myös rikosten kirjaamiseen tehdyt parannukset. Kirjaamiseen tehdyt parannukset sekä mahdollinen poliisin tehokkaampi kyky tunnistaa viharikos eivät ole raportin mukaan ratkaisevia syitä siihen, miksi viharikosten määrä on noussut niin merkittävästi esimerkiksi Brexit -kansanäänestyksen ja vuonna 2017 tapahtuneiden terrori-iskujen seurauksena.

Sisäministeriön raportin mukaan vain yksi kymmenestä viharikoksesta johtaa syytteeseen.