Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus käsittelee poikkeuksellista tapausta – osapuolina järjestöt Mermaids ja LGB Alliance

Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus käsittelee poikkeuksellista tapausta – osapuolina järjestöt Mermaids ja LGB Alliance

Kuvituskuva: Daniel Bone

Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus käsittelee parhaillaan poikkeuksellista tapausta, joka koskee järjestölle, LGB Alliancelle, myönnettyä hyväntekeväisyysjärjestön asemaa sekä sen mahdollista perumista toisen järjestön, Mermaidsin, tekemän kantelun perusteella. Mermaidsin mukaan LGB Alliancen perustamisen todellisena tavoitteena on transfobisten asenteiden edistäminen yhteiskunnassa.

LGB Alliance -järjestön perustamisen tavoitteena on transfobisten asenteiden edistäminen yhteiskunnassa, väittää translasten, -nuorten sekä heidän perheidensä oikeuksia ja asemaa edistävä Mermaids-järjestö oikeudelle tekemässään kantelussa. Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus käsittelee parhaillaan tapausta, jossa Mermaids on kannellut oikeuteen hyväntekeväisyyskomission päätöksestä myöntää LGB Alliancelle virallinen hyväntekeväisyysjärjestön asema. Asiasta uutisoi aiemmin The Guardian.

”Seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajava järjestö LGB Alliance perustettiin edistämään transfobista toimintaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia edistävän toiminnan sijaan”, LHBTIQA+ -yhdistyksien kattojärjestö Consortiumin toimitusjohtaja Paul Roberts kertoi tuomioistuimelle 12. syyskuuta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa.

Yhden päivän ajan kestäneen, General Regulatory Chamberissa järjestetyn kuulemistilaisuuden aikana viranomaiset tarkastelivat rajaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta kampanjoinnin ja transfobian välillä. Tilaisuuden aikana esitetyt kysymykset koskivat lukuisia kiistanalaisia, LHBTIQA+ -yhteisön sisäisiä osa-alueita – kuten esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen määritelmää sekä sen mahdollista muuttumista ajan kuluessa. Muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava järjestö Stonewall määrittelee homoseksuaalisuuden olevan vetoa samaan sukupuoleen, joka ei välttämättä ole sama kuin syntymässä määritelty sukupuoli, kun taas LGB Alliancen perustajien mukaan heidän järjestönsä perustettiin korostamaan sitä, että nimenomaan syntymässä määritelty sukupuoli olisi ratkaiseva tekijä homoseksuaalisuutta määriteltäessä.

LGB Alliancea kuulemistilaisuudessa edustanut Akua Reindolf kyseenalaisti ristikuulustelun aikana toistuvasti LGB Alliancen transvihamieliseksi kutsumisen oikeutusta. Lisäksi hänen väittämänsä mukaan homojen, lesbojen sekä biseksuaalien oikeudet eivät ole välttämättä kaikissa tapauksissa linjassa transihmisten oikeuksien kanssa – tämä oli vastaajan sanojen mukaan myös ratkaiseva syy siihen, miksi transihmiset ulossulkeva LGB Alliance perustettiin. Reindolfin sanojen mukaan toinen järjestön perustamiseen vaikuttanut asia oli perustajajäsenten kokema huoli siitä, että jotkut sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin ohjatut lapset ja nuoret saattaisivat olla todellisuudessa homoja, lesboja tai biseksuaaleja, joiden muita ongelmia saatettaisiin virheellisesti pitää sukupuolidysforiana ja hoitaa esimerkiksi murrosiän jarrutushoidolla.

Kattojärjestö Consortiumin Robertsilta kysyttiin kuulustelun aikana muun muassa Hilary Cassin laatimasta, lasten ja nuorten sukupuoli-identiteettiin liittyvien palveluiden katsauksesta esiin nousseista kysymyksistä – kuten esimerkiksi sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin ohjattujen, syntymässä tytöiksi määriteltyjen nuorten määrän 4 400 % kasvua. Roberts totesi tuomioistuimelle ettei hän ole transihmisten sukupuolidysforian hoitoon perehtynyt asiantuntija, mutta näkee tästä huolimatta päivittäisessä työssään lukuisten transihmisten, niin aikuisten kuin nuorten, elävän täysipainoista elämää ja etteivät Reindolfin esittämät väitteet transmiehistä nuorina naisina etsimässä ulospääsyä homoseksuaalisuudestaan pidä ainakaan näiden henkilöiden kohdalla paikkaansa.

Robertsilta kysyttiin myös hänen näkemystään siitä että tulisiko lesbonaisen liittyminen lesboille suunnattuun seuranhakupalveluun estää mikäli hän ilmoittaa profiilissaan, ettei ole kiinnostunut seurustelusta tai seksistä transnaisen kanssa. Robertsia pyydettiin lisäksi kommentoimaan onko hän samaa mieltä Stonewall -järjestön toimitusjohtaja Nancy Kelleyn kanssa siitä, että cissukupuolisen, seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön haluttomuus seurustella tai harrastaa seksiä transihmisen kanssa olisi niin sanottua ”seksuaalista rasismia”. Vastauksessaan Roberts totesi ettei ketään tulisi painostaa seksiin vastoin tämän tahtoa.

Reindolf jatkoi kuulustelua vielä kysymällä Robertsilta muun muassa, että onko hänen mielestään transfobista sanoa, ettei naisvartaloinen henkilö voi olla homomies. Robertsin vastaus kysymykseen oli lyhyt ja ytimekäs kyllä. Reindolf esitti lisäksi kysymyksen siitä, että eikö viehätys samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan ole ”laadullisesti erilainen asia” kuin viehätys ihmisiä kohtaan joiden syntymässä määritelty sukupuoli on sama kuin henkilöllä itsellään.

– En usko että elämme näin selkeän binäärisesti jaetulla tavalla, Roberts vastasi.

Tapauksen käsittelyn on määrä jatkua aiemmasta aikataulusta poiketen marraskuussa. Oikeuden päätökseen lykätä käsittelyä vaikutti The Guardianin mukaan Kate Harrisin, toisen LGB Alliancen perustajista, purskahtaminen itkuun toisen, 15.9. järjestetyn kuulemisen aikana. Tunnepurkaus oli seurausta Mermaidsin juristi Michael Gibbonin kysymyksestä, jossa Gibbon pyysi Harrisia harkitsemaan, voisivatko jotkut ihmiset olla eri mieltä LGB Alliancen kanssa sanan lesbo, jonka merkitystä oltiinkin analysoitu useampaan otteeseen oikeusprosessin aikana, määritelmästä.

– Että lesbo voisi olla peniksellinen [transnainen]?, Harris kysyi.

– Neutraalimmin ilmaistuna, että voisiko lesbojen joukkoon kuulua myös sellainen henkilö, joka on korjannut sukupuolensa naiseksi?, Gibbon täsmensi vastaukseksi.

Harris oli kuulemistilaisuuden aikana selvästi ahdistunut, jonka vuoksi Gibbon pyysi kuulemisprosessin ajaksi taukoa sekä myöhemmin ilmaisi Harrisille anteeksipyyntönsä siltä varalta, että Harris koki juristin hänelle esittämät kysymykset järkyttävinä. Harris kiisti Gibbonin esittämät vihjaukset siitä, että LGB Alliancella olisi transvastainen agenda. Harrisin mukaan termit kuten anti-trans tai transfobia ovat ”laiskoja yksinkertaistuksia”, joita käytetään keskustelulta välttymiseen. Harris kuitenkin toisti väitteensä siitä, että lesboja ovat vain syntymässä naiseksi määritellyt naiset jotka ovat kiinnostuneita muista syntymässä naiseksi määritellyistä naisista. Harris myös väitti puhuvansa ”miljoonien ympäri maailmaa elävien lesbojen puolesta”, vaikka järjestö on kohdannut voimakasta kritiikkiä myös lesbojen toimesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hyväntekeväisyysjärjestö vetoaa tarpeeseen poistaa toiselta hyväntekeväisyysjärjestöltä virallisen hyväntekeväisyysjärjestön aseman. Tapauksen käsittely jatkuu perjantaina 16. syyskuuta. Vuonna 2020 LHBTIQA+ -kattojärjestö Consortium kieltäytyi hyväksymästä LGB Alliancea joukkoonsa.