Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Verenluovutuksen säännöt syrjivät homo- ja bi-miehiä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Verenluovutuksen säännöt syrjivät homo- ja bi-miehiä

Kuvituskuva: 200 Degrees

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto on osa kartoitusta, jonka tarkoituksena on selvittää verenluovutuskäytänteiden päivittämistä. Nykykäytänteet, joiden perusteluja on haastettu pitkään, syrjivät valtuutetun mukaan sekä miespareja että muita miesten kanssa seksiä harrastavia miehiä.

Verenluovutuksessa verta kerätään terveiltä ihmisiltä käytettäväksi tilanteissa, joissa potilas tarvitsee lisäverta tai verensiirtoja. Veripalveluilla on jo pitkään ollut puutteita tietyistä verityypeistä ja tarve kasvavalle luovuttajien määrälle on suuri. Tästä huolimatta verenluovutuksen kelpoisuusmääritelmät sulkevat huomattavan määrän miehiä luovuttajien ulkopuolelle.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Krista Stenman antoi 1.12.2020 lääkelan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle osoitetun lausunnon, jossa hän kritisoi voimakkaasti voimassa olevia verenluovuttajien kelpoisuusmääritelmiä. Tällä hetkellä miehet eivät saa luovuttaa verta, mikäli he ovat harrastaneet miesten välistä seksiä viimeisen 12 kuukauden aikana. Kielto koskee kaikkea sukupuoliyhteyttä miesten välillä riippumatta seksityypistä tai siitä, ovatko miehet keskenään pysyvässä parisuhteessa vai onko kyse uudesta seksikumppanista. Keskenään eri sukupuolta olevien uusien seksikumppaneiden kohdalla luovutuskielto on 4 kuukautta ja pysyvässä parisuhteessa olevien kohdalla luovutuskieltoa ei ensimmäisen 4 kuukauden jälkeen ole.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan voimassa oleva käytäntö rikkoo perustuslakia sekä yhdenvertaisuuslakia, joiden nojalla ihmisiä ei saa asettaa erilaiseen asemaan seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Stenman katsookin, että luovutuskiellosta tulisi tehdä yhdenmukainen kaikille pariskunnille seksuaalisesta suuntautumisesta ja kumppanin sukupuolesta riippumatta.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun mukaan luovutuskiellon taustalla on miesten kanssa seksiä harrastavien miesten tartuntatautitilastojen mukainen HIV-infektion muita ihmisiä korkeampi riski. Veripalvelu tähdentää, että sen tarkoituksena ei ole syrjiä ketään, vaan saada verivalmisteista mahdollisimman turvallisia. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kuitenkin katsoo, että esitetty 4 kuukauden varoaika uudesta kumppanista riittäisi varmistamaan verivalmisteiden turvallisuuden seksuaalisuudesta ja kumppanin sukupuolesta riippumatta.

Oletusta miesten välisen seksin korkeammasta riskialttiudesta on kyseenalaistettu myös muualla. Muun muassa Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä on kommentoitu, että tärkeämpää on tietää viimeisimmän seksikontaktin ajankohta, ei niinkään seksikumppanin sukupuoli.

– Heteroseksissä uuden kumppanin kanssa varoaikana pidetään 4 kuukautta. [Miesten välisessä seksissä] vasta-ainepositiivisuus kertoo tautiin sairastumisen samassa ajassa kuin heteroseksissä, sairaanhoitopiiristä kommentoitiin MTV Uutisille marraskuussa 2019.

Ulkomailla esimerkiksi Iso-Britanniassa ollaan luopumassa syrjivistä verenluovutuskäytänteistä. Ensi vuodesta alkaen miespareja sekä muita miesten kanssa seksiä harrastavia miehiä tulevat koskettamaan samat käytännöt kuin muitakin pariskuntia.  Päätös on seurausta tutkimusryhmä FAIRin raportista, jonka mukaan sääntöjen yhdenmukaistaminen ei vaaranna miltään osin verituotteiden turvallisuutta. Täyttä yhdenvertaisuutta muutos ei kuitenkaan tuo, sillä HIV:n tartunnoilta suojaamaan kehitettyä PrEP-lääkitystä käyttävät henkilöt eivät saa jatkossakaan luovuttaa verta, kunnes kansallisen PrEP-lääkityksen arvion tulokset ovat valmistuneet. Asiasta uutisoi New York Times.

Iso-Britanniassa on jo aiemmin helpotettu miesten kanssa seksiä harrastavien miesten verenluovuttamista, kun vuonna 2017 miesten välisen seksin aiheuttama karenssiaika laskettiin vuodesta kolmeen kuukauteen.