Uusi media tarjoaa Näkymää sateenkaari-ihmisten omiin kokemuksiin

Uusi media tarjoaa Näkymää sateenkaari-ihmisten omiin kokemuksiin

Kuva: Näkymä Media. Kuvassa vasemmalta Veera Hatakka, Minna Kortesmaa ja Aino Mättö.

Kesällä 2020 perustetun suomenkielisen sateenkaari-ihmisten vertaistarinoita jakavan Näkymä Median julkaisijat kertovat Kehrääjän haastattelussa, mitä uusi media pyrkii tarjoamaan LHBTQIA-yhteisölle.

Keitä Näkymän takaa löytyy? Millaiset taustat teillä on?

Näkymän takaa löytyvät Veera Hatakka (30), Aino Mättö (30) ja Minna Kortesmaa (41). Lisäksi Kerttu Jaatinen (Noita Digital) teki meille nettisivut pro bono. Olemme kaikki sateenkaari-ihmisiä.

Veeralla on pitkähkö tausta lhbtiq-vapaaehtoistyön parissa. Veera on ollut tekemässä mm. Helsinki Pridea ja varapuheenjohtajana HeSetassa (nyk. Helsinki Pride -yhteisö). Tällä hetkellä Veera on puheenjohtajana Suomen Partiolaisten sisällä toimivassa Pinkkipartio ry:ssä. Veeraa motivoi erityisesti halu edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja käydä niihin liittyvää aitoa dialogia. Työelämässä Veera on ollut äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opettajana muutaman vuoden ja tekee tällä hetkellä väitöskirjaa kielentutkimuksessa. 

Minnalla on niin ikään pitkä lhbtiq-yhdistystausta. Hän on toiminut HeSetassa (nyk. Helsinki Pride -yhteisö) ensin luottamustehtävissä muun muassa HeSetan vuoteen 2015 asti julkaiseman H-lehden päätoimittajana sekä hallituksen varapuheenjohtajana ja myöhemmin työntekijänä. Minna on ollut toteuttamassa yhteensä kahdeksaa Helsinki Pridea. Nykyisin hän toimii viestintä- ja markkinointialalla. 

Aino on porukan moottori. Koko idean liikkeelle laittanut voima ja visionääri, jolla on koko ajan uusia ideoita siitä, mitä kaikkea tämän projektin puitteissa voisi tehdä. Ammatiltaan Aino on yrittäjä media-alalla ja tuo projektiin verkostoja, kokemusta ja näkemyksiä tuottajan näkökulmasta. Lisäksi Ainolla on taustaa dokumentaristina ja hän on kinnostunut omakohtaisista kokemuksista ja ihmisten aidoista tarinoista. 

Kaikki vaikutamme Helsingissä.

Miten Näkymä sai alkunsa?

– Veeran ja Ainon keskusteluista. Puhuimme paljon parisuhteista, eroista ja deittailusta ja päädyimme sitä kautta pohtimaan sateenkaariyhteisön sisäisiä ennakkoluuloja. Tulimme siihen tulokseen, että ihmisillä, ehkä erityisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla, on turhan vähän erilaisia malleja kuinka toteuttaa omaa sateenkaarevuutta. 

Monissa sosiaalisen median keskusteluissa toistuu kysymys siitä, olenko minä oikeanlainen ja saanko olla juuri tällainen. Onko ketään muuta, joka kokee samalla tavalla kuin minä. Keskustelu lähti nuorten kokemusten pohdiskelusta, mutta huomasimme pian, että somessa vertaiskokemuksia eri aiheista kaipasivat myös aikuiset. Keskustelujen pohjalta syntyi ajatus blogista, joka nopeasti laajeni ajatukseksi vertaistarinoita jakavasta verkkomediasta. 

Ideaa alettiin työstää jo keväällä 2019, mutta lopulta Minnan tulo osaksi porukkaa vuotta myöhemmin laittoi pyörät kunnolla pyörimään. Näkymän verkkosivut avattiin kesäkuun 2020 alussa.

Mitä uutta annettavaa Näkymällä on suomalaiselle LHBTQIA-yhteisölle?

– Mielenkiintoisia ja samaistuttavia suomenkielisiä vertaistarinoita sateenkaari-ihmisille koottuna yhteen paikkaan. Suomenkielisiä vertaistarinoita löytyy pääasiassa somesta, jolloin mukana ovat kaikki lieveilmiöt. Kommentointi äityy turhan usein ala-arvoiseksi ja mukana on paljon tahallista ja tahatonta syrjivää kielenkäyttöä. Halusimme perustaa vertaiskokemuksia jakavan median, jonka sisältö on moderoitua.

Erityispiirteenä Näkymässä on siis se, että tekstit ovat toimitettuja. Oikoluemme ja editoimme julkaistavat tekstit ja myös sparrailemme tarvittaessa kirjoittajia kirjoitusprosessin kanssa. Tavoitteemme on, että jokainen voi kirjoittaa Näkymään ja kertoa tarinansa aiemmasta kirjoituskokemuksesta riippumatta. 

Mitkä ovat Näkymän tavoitteet tulevaisuudessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

– Tällä hetkellä tärkeimmät tavoitteet ovat Näkymä-tietouden leviäminen, haluaisimme tavoittaa yhä useampia lukijoita, sekä kirjoittajakunnan laajentaminen. Kirjoittajakuntamme on vielä aika homogeeninen ja tärkein tavoitteemme tällä hetkellä onkin saada kirjoittajakuntaan lisää diversiteettiä.

Vakiinnuttaa Näkymän toiminta, lyhentää julkaisuväliä (tällä hetkellä yksi kirjoitus viikossa) ja kehittää uusia sisältömuotoja, joita voisivat olla esimerkiksi podcastit, videot tai fiktio.

Onko Näkymä voittoa tavoitteleva projekti, vai pyöritetäänkö sitä vapaaehtoisvoimin?

– Toistaiseksi kaikki on tapahtunut vapaaehtoisvoimin. Myös internetsivut on saatu pro bono -työnä Noita Digitalin ihanalta Kertulta.

Tulevaisuudessa on tarkoitus hakea apurahoja, joiden turvin Näkymää voisi kehittää ammattimaisempaan suuntaan. Projekti ei ole kuitenkaan lähtenyt käyntiin minkäänlaisten taloudellisten voittojen toivossa, vaan taustalla on ehdottomasti vilpitön halu jakaa tarinoita.

Onko teillä kriteereitä sille, millaisia tarinoita julkaisette?

– Kaikki julkaisemamme tekstit ovat lähtökohtaisesti kirjoittajien henkilökohtaisista kokemuksista kertovia tarinoita. Toivomme tekstien sisältävän konkretiaa eli todellisten tilanteiden kuvailua. Pyrimme siis välttämään sellaisten tekstien julkaisemista, joissa pohdiskellaan jotakin aihetta yleisellä tasolla. Tarkoituksemme ei myöskään ole kouluttaa. Pyrimme myös mahdollisimman laajaan saavutettavuuteen, joten emme toivo tekstejä, joissa vilisee akateemista ja erityisalojen sanastoa. Tämä ei tietenkään kuitenkaan koske lhbtiq-sanastoa. 

Kaikki julkaistavat tekstit käyvät läpi editointiprosessin ja autamme tarvittaessa kirjoittajia kehittämään tekstejään.

Emme julkaise journalistista sisältöä, kuten uutisia, mielipidekirjoituksia tai esimerkiksi kirja-arvioita. Luonnollisesti emme myöskään julkaise syrjiviä tai jotakin ihmisryhmää halventavia tekstejä.

Teettekö tai aiotteko tehdä yhteistyötä muiden suomalaisten LHBTQIA-toimijoiden, kuten järjestöjen tai muiden medioiden kanssa?

– Meillä on jo valmiiksi henkilökohtaisia kontakteja useampiin lhbtiq-toimijoihin ja yhteisöihin ja olemme alkaneet pohtia erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Minkään tahon kanssa yhteistyöstä ei kuitenkaan vielä ole ollut keskusteluja. Tämän suurempia suunnitelmia tällä taholla ei vielä ole. Tälllä hetkellä kontaktit on melko Helsinki-keskeisiä, mutta haluaisimme toki profiloitua valtakunnallisena mediana.

Millainen olisi mielestänne ihanteellinen maailma tai ihanteellinen Suomi (eli millainen Näkymä teillä on tulevaisuudesta)?

– Sellainen jossa kenenkään ei tarvitse pohtia, olenko oikeanlainen tai otetaanko minut mukaan yhteisöön ulkonäön tai muun seikan takia. Lisäksi toivomme lisää avarakatseisuutta myös lhbtiq-yhteisön sisälle. Ihanteellista olisi sellainen sateenkaariyhteisö, jossa kukaan ei kyseenalaistaisi toisen itsemääriteltyä identiteettiä. 

Toivomme myös mediaan laajempaa representaatiota erilaisista sateenkaari-identiteeteistä. Ennen kaikkea toivomme, että myös mediassa pääsisi vahvemmin esille sateenkaari-ihmisten oma ääni. Olisi ihanaa, jos sateenkaari-ihmisen pohtiessa ihmissuhteisiin, identiteettiin ja omaan elämäänsä liittyviä asioita, hän saisi googlettamalla itselleen oikeasti samaistuttavia tarinoita luettavakseen. Ettei tarvitsisi lukea valtamedioiden sivuilta pelkästään hetero- ja cisnormatiivisia tarinoita.