Tutkimus: Enemmistö sateenkaarinuorista kokee ulkonäköpaineita

Tutkimus: Enemmistö sateenkaarinuorista kokee ulkonäköpaineita

Kuva: Alexander Grey

Sateenkaarijärjestö The Trevor Project julkaisi tuoreen, LHBTIQA+ -nuorten kehonkuvaa ja ulkonäköpaineita tarkastelevan tutkimuksen. Tutkimuksen mukaan hälyttävän suuri enemmistö sateenkaarinuorista raportoi kokevansa ulkonäköpaineita. Erityisen paljon ulkonäköpaineita esiintyy trans- ja muunsukupuolisilla ihmisillä.

Yhdysvaltalaisen LHBTIQA+ -järjestö The Trevor Projectin teettämän LGBTQ Youth and Body Satisfaction –tutkimuksen ulos viittaa siihen, että suurin osa (87 %) sateenkaarinuorista kokee ulkonäköpaineita ja tyytymättömyyttä ulkonäköönsä. Asiasta uutisoi aiemmin PinkNews.

The Trevor Projectin tutkimukseen osallistui noin 34 000 nuorta. Tutkimustulokset paljastivat muitakin hälyttäviä yksityiskohtia sateenkaarinuorten hyvinvoinnista – esimerkiksi kehoonsa tyytymättömät nuoret ovat yrittäneet itsemurhaa kuluneen vuoden aikana useammin (48 %) kuin ulkonäköönsä tyytyväiset ikätoverinsa. Myös itsetuhoisuutta esiintyy merkittäviä ulkonäköpaineita kokevilla sateenkaarinuorilla useammin (61 %) kuin ulkonäköönsä tyytyväisillä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla.

Tuloksia tarkastelemalla voidaan huomata, että tyytymättömyys kehoonsa näyttäisi olevan yleisempää varsinkin nuorten keskuudessa. Esimerkiksi 88 % 13-17 -vuotiaista  vastaajista raportoi inhoavansa kehoaan. 18-34-vuotiaiden keskuudessa näin raportoi 84 %.

Tutkimustieteen johtaja Myershia Pricen mukaan ulkonäköpaineiden huolestuttava yleisyys LHBTIQA+ -nuorten keskuudessa liittyy muun muassa yhteiskunnan asettamiin odotuksiin ja terveyttä sekä urheilua koskevaan mediasisältöön, jota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kuluttavat mielellään. Price peräänkuuluttaakin siksi LHBTIQA+ -yhteisön ja erityisesti sateenkaarinuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia keskustelemaan avoimesti kehonkuvan vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin.

Tutkimustulosten mukaan näyttäisi siltä, että LHBTIQA+ -yhteisössä varsinkin trans- ja muunsukupuoliset henkilöt kärsivät usein ulkonäköpaineista ja tyytymättömyydestä kehoonsa. Tämä voi liittyä muun muassa sukupuolivähemmistöjen kokemaan dysforiaan ja vähemmistöstressiin. Tutkimuksessa huomautetaan, että monen trans- ja muunsukupuolisen henkilön kohdalla omaa sukupuoli-identiteettiä tukeva hoito on usein avainroolissa myönteisen kehonkuvan vahvistamisessa.