Tutkimus: Cishomot ja -lesbot luottavat koronarokotteisiin cisheteroita enemmän, rokotekattavuus matalinta sateenkaarevilla BIPOC-henkilöillä

Tutkimus: Cishomot ja -lesbot luottavat koronarokotteisiin cisheteroita enemmän, rokotekattavuus matalinta sateenkaarevilla BIPOC-henkilöillä

Kuvan henkilöt eivät liity juttuun. Kuvituskuva: CDC / Unsplash.

Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan 85% cishomoista ja -lesboista on saanut vähintään yhden koronarokotteen, ja 76,3% heistä luottaa rokotteen turvallisuuteen. Useampaan vähemmistöön kuuluvat henkilöt luottavat muita harvemmin koronarokotteiden turvallisuuteen.

Yhdysvaltain tautikeskus (eng. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) julkaisi torstaina alustavat tulokset tutkimuksesta, jossa kartoitettiin yhdysvaltalaisten yli 18-vuotiaiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten koronarokotekattavuutta sekä yleistä luottamusta koronarokotteisiin. Tutkimus toteutettiin aikavälillä 29.8.2021 – 30.10.2021 ja siihen tarvittavaa dataa on kerätty yhteensä yli 150 000 osallistujalta. Aiheesta uutisoi ensin U.S. News & World Report.

Tutkimuksen taustoituksessa todetaan, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt välttelevät tai lykkäävät usein terveydenhoitojärjestelmän kanssa asiointia. Muun muassa tämä tekijä lisää riskiä sairastua cissukupuolista heteroenemmistöä edustavaa verrokkiryhmää todennäköisemmin pitkäaikaissairauksiin, jotka ovat vaikean koronavirustaudin riskitekijöitä. Tutkimuksen tarkoitus on siten myös lisätä tietoisuutta eri vähemmistöjen tarpeista, jotta koronarokotekattavuutta voidaan kasvattaa huomioimalla paremmin eri COVID-19 -riskiryhmiä.

Lisäksi tutkimuksen taustalla on asiantuntijoiden huoli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjenkin keskuudessa esiintyvästä rokotevastaisuudesta, joka liittynee tutkijoiden mukaan mahdollisesti epäluuloon ja pelkoon terveydenhoitojärjestelmää ja sen henkilöstöä kohtaan. Toisaalta tutkimuksessa huomautetaan, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat elävät muita useammin liberaaleiksi mielletyillä paikkakunnilla ja suhtautuvat cisheteroenemmistöä sallivammin rokotepakkoihin työpaikoilla. Edellä mainittu käy ilmi Kaiser Family Foundation -järjestön elokuussa julkaisemasta tutkimustuloksesta, jota on käytetty CDC:n tutkimuksen taustamateriaalina.

CDC:n tutkimuksessa todetaan koronarokotekattavuuden olevan korkeinta cissukupuolisten homomiesten ja lesbonaisten viiteryhmässä, kun tarkastellaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kokonaisuudessaan. Cishomoista ja -lesboista 85% on saanut vähintään yhden koronarokoteannoksen, kun cissukupuolisista heteroista vähintään yhden rokoteannoksen on saanut 76%. Trans- ja muunsukupuolisista ihmisistä lähes 76% on raportoinut saaneensa ainakin yhden koronarokotteen, kun tutkimuksen mukaan kaikista cissukupuolisista ihmisistä vähintään yhden koronarokotteen on ottanut 77%.

Tulosten mukaan homomiehet ja lesbonaiset myös luottavat muita sateenkaarivähemmistöön kuuluvia yleisemmin koronarokotteiden turvallisuuteen – 76,3% heistä vastasi luottavansa täysin tai erittäin paljon. Cissukupuolisten heteroiden keskuudessa luku on tässäkin matalampi – 64% heistä mainitsee luottavansa täysin tai erittäin paljon rokotevalmisteiden turvallisuuteen.

Homomiehistä ja lesbonaisista lähes 91% kertoo lisäksi pitävänsä koronarokotteiden ottamista tärkeänä suojellakseen itseään. Cissukupuolisista heteroista näin ajattelee 80% ja cissukupuolisista biseksuaaleista lähes 87%. On syytä huomata, että homomiehet luottavat koronarokotteisiin ja pitävät niiden ottamista tärkeänä (89%) hieman lesbonaisia enemmän (81%).

Sateenkaarivähemmistöön kuulumisen lisäksi tutkijoita kiinnosti selvittää, miten merkittävästi henkilöiden etninen ja sosioekonominen tausta vaikuttavat suhtautumiseen koronarokotteita kohtaan. Useampaan vähemmistöön kuuluvat henkilöt luottavat muita harvemmin koronarokotteiden turvallisuuteen. Tämä korostuu erityisesti sateenkaarevilla BIPOC-henkilöillä (mustat, alkuperäiskansaan kuuluvat ja muut ei-valkoiset henkilöt), joiden kohdalla rokotekattavuus on kaikista matalin. Vastaavasti rokotekattavuus ja luottamus koronarokotteiden turvallisuuteen on korkeinta hyvätuloisten valkoisten cishomojen ja -lesbojen kohdalla.

CDC tarkentaa, että tutkimus alustavine tuloksineen on toistaiseksi suuntaa antava, sillä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointiin keskittyvää dataa tarvitaan enemmän.

2 vastausta artikkeliin “Tutkimus: Cishomot ja -lesbot luottavat koronarokotteisiin cisheteroita enemmän, rokotekattavuus matalinta sateenkaarevilla BIPOC-henkilöillä

  1. Erittäin hyvä artikkeli, mutta huomautan että BIPOCille parempi termi on “rodullistettu”. olisi mukavaa jos ottaisitte tämän jatkossa huomioon❤️

    1. Kiitos kommentistasi! Pyrimme aina käyttämään ajankohtaista ja kunnioittavaa termistöä, joten kommentti on arvokas ja tärkeä. Tässä tekstissä on valittu käyttää englanninkielistä BIPOC-lyhennettä termin “rodullistettu” sijaan, koska “rodullistettu määrittää ihmiset negatiivisen, tässä tapauksessa rodullistamisen, kautta”. (Tässä viittaan Silja Ylitalon kirjoitukseen) Koska aiheesta on todella vähän tietoa suomeksi, ja myös sanasto on puutteellista suomeksi, meille voi vinkata aihetta koskevista, asiantuntevista kirjoituksista toimitus@kehraaja.com.

      – Lyyra, päätoimittaja

Kommentointi ei ole käytössä.