Translain uudistusta lykätään jälleen

Translain uudistusta lykätään jälleen

Kuvitus: Inka Tuulia

Suomen translainsäädäntöä uudistava translakihanke on kompastellut joka askeleella, johtaen lukuisiin viivästyksiin. Viivästyksiä on perusteltu puutteellisilla resursseilla, rekrytointihaasteilla, muun lainsäädännön priorisoinnilla, koronatilanteella ja ennalta arvaamattomilla uudistustarpeilla.

Translain uudistustyö aloitettiin valmistelutyöryhmällä, joka luovutti raporttinsa tammikuussa 2020. Seuraava askel, laajapohjaisen työryhmän nimittäminen, saatiin aikaiseksi vasta lähes 1.5 vuotta raportin luovuttamisen jälkeen toukokuun lopulla 2021. Itse työn pariin työryhmä pääsi vasta saman vuoden syyskuun puolivälissä, 18 kuukautta valmistelutyöryhmän raportin luovuttamisen jälkeen.

Laajapohjainen työryhmä muodostui kahdesta eri ryhmästä: virkamiesvastuulla toimivasta, uudistustekstiä kirjoittavasta työryhmästä ja seuranta- ja arviointityöryhmästä, jossa edustettuina olivat sidosryhmät potilasjärjestöistä lääkäreihin. Seuranta- ja arviointityöryhmä pääsi kommentoimaan virkamiestyöryhmän tuotoksia muutaman kerran työryhmän toimikauden aikana, mutta päätökset siitä mitä tekstiin lisättiin, mitä sieltä poistettiin tai mitä muutettiin olivat täysin virkamiesten käsissä. Molempien työryhmien toimikausi kesti kesti alkuperäisesti tammikuun 2022 loppuun saakka, mutta itse lakiehdotus lähetettiin lausunnoille vasta 18.2.2022, jonka lisäksi työryhmälle annettiin jatkoaikaa intersukupuolisten lasten aseman käsittelyyn.

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti lakiesitys sukupuolen juridisesta vahvistamisesta piti tulla eduskunnan käsiteltäväksi viikolla 6/2022, josta se siirrettiin myöhempään kevääseen. Keväällä ilmoitettiin, että uudistus siirtyy viikolle 34, syyskuun alkuun. Tänään tuli julki tieto, että uudistusta lykätään edelleen noin kuukaudella, viikolle 38.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo viivästyksen syynä olevan ennalta-arvaamaton uudistettavien lakien määrä. Uudistuksia kaipaavat eritoten lait jotka säätelevät vankien ja epäiltyjen sijoittamista tai tutkimista sekä hedelmöityshoitolainsäädäntö.

Amnestyn asiantuntija: “rakentava kommentointi alkaa tässä vaiheessa olla vaikeaa”

Kansainvälisen ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Matti Pihlajamaan mukaan kyse on halun puutteesta, varsinkin kun sama pystytään kyllä tekemään muualla kriisienkin keskellä

– Viivästyksiä on perusteltu koronapandemialla ja tarpeella muuttaa liitännäislakeja. Minusta tässä on kyse ennen kaikkea [pääministeri Sanna] Marinin hallituksen poliittisen tahdon puutteesta ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Pandemiavuosina esimerkiksi Sveitsi on uudistanut translakinsa itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi, ja alle vuosi sitten nimitetty Saksan hallitus on kertonut antavansa oman lakiesityksensä vielä tämän vuoden aikana, Pihlajamaa toteaa.

– Toistuva tarve liitännäislakien muuttamiseksi lainvalmistelun loppuvaiheessa kertoo myös rakenteellisista ministeriöiden lainvalmisteluresurssien ja ihmisoikeusosaamisen puutteista. Nämäkin olisivat korjattavissa riittävällä poliittisella tahdolla.

Pihlajamaa syyttää hallitusta vetkuttelun lisäksi myös kansainvälisten oikeuksien ja standardien hylkäämisestä sen noudattaessa omaa hallitusohjelmaansa ehdottomasti, vaativat kansainväliset sopimukset ja käytänteet Suomelta mitä tahansa.

– Ihmisoikeus- ja lapsijärjestöt sekä syrjintää valvovat valtuutetut ovat pitkin prosessia toimittaneet näkemyksiään uutta lakia varten. Niitä ei kuitenkaan ole kuunneltu riittävästi, vaan ihmisoikeusnormien vaatimukset on torpattu hallitusohjelmalla. Erityisen kylmäävää on ollut hallituksen tahtotilan puute lapsen oikeuksien turvaamiseksi sukupuolen juridisessa vahvistamisessa. Oikeustieteellisestä selvityksestä ja yli 50 lausunnonantajan palautteesta huolimatta hallitus on toistaiseksi viitannut lapsen oikeuksiin kintaalla. Hallitusohjelman kirjaukseen perustuva malli ei myöskään muilta osin kunnioittaisi täysin transihmisten itsemääräämisoikeutta.

– Translakiprosessi olisi ollut hallitukselle tuhannen taalan paikka vahvistaa monella tasolla marginalisointia kokevien ihmisten luottamusta siihen, että valtio vihdoin kuulee myös heidän toiveitaan ja turvaa heidän oikeutensa. Jatkuvat viivästymiset kertovat kuitenkin päinvastaista sanomaa.

Pääministeri Sanna Marinille, hallitukselle ja koko eduskunnalle on Pihlajamaalla selvä viesti:

– Osallisuus on ihmisoikeuksien sydämessä. Sen toteutuminen tarkoittaa ennen kaikkea heidän kuuntelemistaan, keitä asia koskee. Marinin hallituksen, eduskunnan ja ministeriöiden on nyt käärittävä hihansa loppukiriä varten ja vietävä uudistus kunnialla maaliin. Älkää pettäkö translapsia ja -nuoria!

Vihreät nuoret: translain toteutuminen budjettiriihen ehdoksi

Hallituspuolue Vihreiden nuorisojärjestö Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry vetosi 30.8. emopuolueeseensa sekä muihin hallituspuolueisiin, että nämä asettaisivat translain toteutumisen kynnyskysymykseksi budjettineuvotteluihin.

– On yleisesti tiedossa, että lainvalmistelun vesittymisen ja pitkittymisen takana on keskusta. Syy ei kuitenkaan ole yksin keskustan. Tilanteessa, jossa yksi hallituspuolue laittaa kapuloita hallitusohjelman rattaisiin, on viime kädessä pääministeri Marinin osoitettava poliittista johtajuutta, jotta hallitusohjelma toteutuisi”, huomauttaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä yhdistyksen tiedotteessa.

Trans ry: vaikka uudistus jää nyt vajaaksi on elintärkeää saada se nyt hyväksyttyä

Kehrääjälle antamassaan kommentissa transihmisten etujärjestö Trans ry toteaa, että siirtyminen oli jälleen ikävä yllätys, sillä sen laatiminen on viivästynyt jo pahasti ja sen valmisteluun on osoitettu sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) niin vähän resursseja että ne vihjaavat ministeriön suhtautuvan uudistukseen epäkunnioittavasti. Yhdistys kritisoi myös tiedotusta lakiuudistuksen etenemisestä ja uusista viivästyksistä, jonka se kuvailee olevan “käytännössä olematonta” ja esittää huolensa siitä, saadaanko lakiuudistusta toteutettua lainkaan tällä hallituskaudella, lupauksista huolimatta.

Trans ry:n mukaan hallituksen esitys on viivästysten lisäksi jäämässä puutteelliseksi, koska uudistustyö on ankkuroitu joustamattomasti vuoden 2019 hallitusohjelmaan, sivuten kaikki asiantuntijoiden lausunnot ja tutkimustiedot jotka suosittelisivat poikkeuksia alkuperäisestä määrittelystä.

– Jos sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona on yhä uudistuksen jälkeenkin 18 vuoden ikä sekä pelkän ilmoituksen sijaan vaatimus perustellun hakemuksen lähettämisestä ja harkinta-aika ennen vahvistamisen voimaan astumista, ei laki edelleenkään kunnioita transihmisten itsemäärittelyoikeutta ja ihmisoikeuksia todella. Erityisen pettyneitä olemme siihen, ettei lakiuudistus tule mahdollistamaan juridisen sukupuolen vahvistamista alle 18-vuotiailta, Trans ry kommentoi.

Kaikista puutteistaan huolimatta lakiuudistus saa yhdistykseltä kannustusta: yhdistys toki myöntää, että uudistuksen jälkeenkin jää paljon tehtävää, jotta kaikkien oikeudet toteutuvat, mutta katsoo, että nykyinen uudistus olisi askel oikeaan suuntaan.

– Vaikka hallituksen translakiesitys on epätäydellinen, painotamme, että on elintärkeää saada se nyt hyväksyttyä. Lain ja transihmisten ihmisoikeuksien edistämistä on jatkettava tulevilla hallituskausilla, mutta nyt tekeillä olevan uudistuksen kanssa ei voi enää viivytellä, todetaan lausunnon päätteeksi.

Seta: Translain uudistamisen prosessi on ollut iso pettymys

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavan Seta ry:n pääsihteeri Kerttu Tarjamo kommentoi viivästymistä ja uudistusprosessia Kehrääjälle sähköpostitse. Sähköpostissaan Tarjamo kertoo uudistamisen prosessin olleen iso pettymys ja uudistuksen jääneen muiden asioiden jalkoihin, johtaen useisiin viivästyksiin.

Tarjamo huomautti myös, että lakiuudistuksessa ollaan jo lähtökohtaisesti jätetty translasten ja -nuorten oikeudet huomiotta. Tarjamo näkee translain uudistuksen nykyisen hallituksen yhtenä tärkeimmistä ihmisoikeuksiin liittyvistä uudistuksista ja uskoo, että jos hallituksesta olisi löytynyt riittävästi poliittista tahtoa olisi uudistus viety läpi vielä ripeämmin. Tarjamo arvelee, että jos Suomessa olisi vallassa oikeasti ihmisoikeusmyönteinen hallitus, olisi se ottanut huomioon myös lasten oikeudet.

Tarjamon mukaan translain uudistus on hyvä esimerkki siitä, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien osalta edistyminen junnaa paikallaan. Tämän korjaamiseksi Seta esittää Suomeen “kunnianhimoista ja kattavaa sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa”. Tarjamo nostaa lopuksi esiin sen, miten käsittämätöntä on, että vähemmistöjen ihmisoikeudet ovat riippuvaisia ministeriöiden resursseista.

– Ylipäätään on huolestuttavaa, että ihmisoikeuksia koskevat hankkeet jäävät herkästi muiden asioiden jalkoihin, eikä niiden valmisteluun ole ministeriöissä riittävästi resursseja, Tarjamo linjaa.

Translasten ja -nuorten perheet ry: “Olo on pettynyt, mutta ei yllättynyt”

Translasten ja -nuorten perheet ry:n puheenjohtaja Milla Kissaniitty kommentoi siirtopäätöstä Kehrääjälle sähköpostitse. Kissaniityn mukaan yhdistyksessä ollaan pettyneitä päätökseen, mutta yllätyksenä se ei tullut. Kissaniitty toteaa yhdistyksen olevan kiitollinen siitä, että he ovat saaneet olla mukana lakiuudistusta työstäneissä työryhmissä. Samalla Kissaniitty kuitenkin kertoo turhautumisen tunteista yhdistyksen sisällä, jotka juontavat juurensa kokemukseen siitä, että kaikki ihmisoikeussopimukset, asiantuntijalausunnot, lasten etu sekä itsemääräämisoikeus on sivuutettu ilman mitään perusteluja. Yhdistys katsoo tämän olevan erityisen turhauttavaa, koska uudistustyössä mukana olleet järjestöt, kuten lapsijärjestöt, ihmisoikeusjärjestöt ja potilasjärjestöt, ovat olleet “ilahduttavan yksimielisiä” siinä että sukupuolen juridinen korjaaminen tulee mahdollistaa myös alaikäisille.

Kissaniitty kertoo yhdistystä “hämmentävän ja surettavan” se, että hallituspuolueissa katsotaan hallitusneuvotteluissa kirjatun hallitusohjelman pykälän olevan tärkeämpi kuin ihmisoikeussopimukset, järjestöjen näkemykset, asiantuntijalausunnot, lasten etu tai itsemääräämisoikeus. Hämmennystä ja surua seuraa myös pelko.

– Pelkäämme, että jos uudistusta ei tehdä tällä hallituskaudella, sitä ei seuraavakaan hallitus saa uudistettua, Kissanniitty toteaa.

Juttua päivitetään.

Juttuun lisätty Trans ry:n kommentit 31.8. 16:36
Juttuun lisätty Seta ry:n kommentit 31.8. 16:53
Juttuun lisätty Translasten ja -nuorten ry:n kommentit 2.9. 19:04