Translain uudistus etenee Skotlannissa äänekkäästä vähemmistöstä huolimatta

Translain uudistus etenee Skotlannissa äänekkäästä vähemmistöstä huolimatta

Kuvituskuva: Efraimstochter

Hallituksen suunnittelema lakimuutos esittää ylimääräisen byrokratian karsimista ja juridisen sukupuolen vahvistamisen prosessin nopeuttamista. Lakialoitetta pidetään tärkeänä askeleena transihmisten oikeuksien ja tasa-arvon toteutumisen puolesta. Voimaan tultuaan uudistus erottaisi toisistaan juridisen ja lääketieteellisen transition toisistaan ja laskisi juridisen sukupuolen vahvistamisen ikärajaa. 

Skotlannin hallitus on esitellyt lakialoitteen, jonka tarkoitus on sekä helpottaa että nopeuttaa juridisen sukupuolen vahvistamiseen liittyviä prosesseja. Lakialoitteessa mainitaan, että byrokratian karsimisen ohella juridisen sukupuolen korjaamisen ikärajaa alennettaisiin 16 ikävuoteen, jonka lisäksi jatkossa prosessia ei sidottaisi medikaalisiin sukupuolenkorjaushoitoihin tai lääketieteelliseen diagnoosiin.

Tällä hetkellä transihmisen juridisen sukupuolen vahvistaminen edellyttää Skotlannissa sukupuolen tunnistamistodistuksen, Gender Recognition Certificate:n (GRC), hankkimista. Todistusta tarvitaan uuden syntymätodistuksen hakua varten, jonka myöntäminen on toinen edellytys transihmisen juridisen sukupuolen vahvistamiselle. Syntymätodistus on Skotlannissa olennainen, henkilökorttia vastaava asiakirja päivittäisessä asioinnissa muun muassa viranomaisen kanssa, kuten myös muualla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

Skotlannin hallituksen mukaan lakialoitteessa ehdotetaan vuonna 2004 säädetyn Gender Recognition Act -lain päivitystä nykypäivään sopivaksi täydentämällä sitä uusilla kriteereillä. Näiden kriteerien tarkoituksena on selkeyttää juridisen sukupuolen vahvistusprosessia hakijoille. 

– Transmiehet ja -naiset ovat yhteiskuntamme leimatuimpia jäseniä.”, toteaa lakialoitteesta vastaavan sosiaalisen oikeuden, asumisen ja paikallishallinnon ministeri Shona Robison Gay Timesille. Robison kutsuu nykymuotoista juridisen sukupuolen vahvistusprosessia ”medikalisoivaksi, yksityiselämään tunkeilevaksi ja byrokraattiseksi”.

Juridisen sukupuolen vahvistamisen ikäraja Skotlannissa on tällä hetkellä 18 vuotta. Lisäksi juridista sukupuolta vahvistaessa hakijan tulee toimittaa potilas- ja terveystiedot, joista ilmenee transsukupuolisuusdiagnoosi ja todiste siitä, että hakija on ‘elänyt sukupuolessaan’ vähintään kaksi vuotta. Yksi merkittävimmistä lakialoitteen esittämistä muutoksista tulisi olemaan juridisen ja lääketieteellisen sukupuolenkorjausprosessin erottaminen toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa sukupuolen vahvistaminen ei edellytä hakijalta lääkärinlausuntoja tai muiden vastaavien todisteiden toimittamista. 

”Kyse on yksinkertaistamisesta ja transihmisten sukupuolen laillisten oikeuksien tunnistamisen parantamisesta, oikeuden joka on ollut meillä olemassa 18 vuoden ajan. Transoikeuksien tukeminen ei ole ristiriidassa vuonna 2010 viimeksi säädetyn tasa-arvolain kanssa, jonka yhteydessä sitouduimme vahvasti puolustamaan erityisesti tyttöjen ja naisten asemaa. Tämä lakiesitys ei tule muuttamaan tasa-arvolakia.”, Robison sanoo. 

Lakialoitteessa huomautetaan, että hakijalta tullaan kuitenkin edellyttämään oikeudellisesti sitovaa hakemusta siitä, että hän elää pysyvästi sukupuolessaan. Jatkossa hakemukset lähetetään Gender Recognition Panelin, Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimen, sijasta Skotlannissa sijaitsevaan kirjaamoon. Hakemuksien harkinta-aika on kolme kuukautta. Lakialoitteen uudistussäännöksissä korostetaan lisäksi, että väärä lakisääteinen ilmoitus katsotaan rikokseksi, josta voidaan tuomita jopa kahden vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen. 

Vuonna 2017 lähes kaksi kolmasosaa (60%) Skotlannin hallituksen juridisen sukupuolen tunnustamisen uudistuksen periaatteita koskevaan kyselyyn vastanneista kannatti lakisääteisen sukupuolen tunnustamisjärjestelmän käyttöönottoa. Uutinen lakialoitteesta on otettu transvihamielisten tahojen palautevyörystä huolimatta pääosin ilolla vastaan ja sitä on kehuttu tärkeäksi askeleeksi marginalisoidun ihmisryhmän tasa-arvon puolesta. 

Lähde: Gay Times