Tokiolainen tuomioistuin: Nykyisen oikeusjärjestelmän kykenemättömyys suojella sateenkaariperheitä on ihmisoikeusloukkaus

Tokiolainen tuomioistuin: Nykyisen oikeusjärjestelmän kykenemättömyys suojella sateenkaariperheitä on ihmisoikeusloukkaus

Kuvanmuokkaus: Julia Peltonen

Japanilainen tuomioistuin totesi samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeuden kiellon olevan perustuslain mukainen ja siten oikeutettu – kuitenkin lisäämällä, että nykyisen lainsäädännön kykenemättömyys turvata sateenkaariperheiden oikeudellinen asema on ihmisoikeuksien vastaista. Tokiossa on hiljattain otettu käyttöön kumppanuustodistusjärjestelmä, joka takaa tiettyjä parannuksia samaa sukupuolta olevien parien oikeuksiin.

Japanissa tuomioistuin on ilmaissut huolensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisesta maassa – huolimatta siitä, että se vahvisti 30.11. pitävänsä edelleen voimassa samaa sukupuolta olevien avioliitot kieltävän lain. Asiasta uutisoi aiemmin Reuters.

Oikeus totesi lausunnossaan, että samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden kielto on perustuslaillinen ja siten oikeutettu, mutta toisaalta sen mukaan nykyisen oikeusjärjestelmän kykenemättömyys suojella sateenkaariperheiden oikeudellista asemaa on ihmisoikeusloukkaus.

– Tämä on itse asiassa melko myönteinen lausunto. Vaikka avioliitto pysyy miehen ja naisen välisenä, ja tuomio myös tuki tätä, se kertoo myös siitä, että nykyinen tilanne, jossa samaa sukupuolta olevien henkilöiden perheille ole olemassa laillista suojaa ja se ei ole hyvä asia – asialle ehdotettiin tehtävän jotain, Nobuhito Sawasaki, yksi tapauksen käsittelyyn osallistuneista asianajajista kommentoi Reutersille.

Japanin pääministeri Fumio Kishidanin johtama hallituspuolue ei ole toistaiseksi maininnut asian tarkastelusta tai mahdollisista muutosehdotuksista, mutta kuitenkin useiden vanhempien puoluejäsenten tiedetään kannattavan samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta.

Huolimatta siitä, että samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat edelleen kiellettyjä, aktivistit kertovat pitävänsä tuomioistuimen kommenttia Japanin askeleena kohti muiden G7-maiden ihmisoikeuslinjaa – Japani on ainoa G7-maa, joka ei salli samaa sukupuolta olevien parien avioitumista. Lisäksi Japanin lainsäädäntö määrittelee avioliiton perustuvan ”molempien sukupuolten yhteisymmärrykseen”.

Tokiossa hyväksyttiin hiljattain laki, joka sallii samaa sukupuolta oleville pareille mahdollisuuden hakea virallista kumppanuustodistusta. Kumppanuustodistus ei takaa samaa sukupuolta oleville pareille kaikkia oikeuksia kuin heteropariskunnille, sillä se ei juridisesti vastaa avioliittoa. Eräs samaa sukupuolta olevien parien asemaa vaikeuttava tekijä Japanin lainsäädännössä, on sateenkaarivanhempien oikeuksien kieltäminen toistensa lapsiin, joka voi hankaloittaa muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa asiointia.