Suomen Syöpärekisteri ohjeistaa hyvinvointialueita ottamaan transihmiset huomioon seulontakäytännöissä

Suomen Syöpärekisteri ohjeistaa hyvinvointialueita ottamaan transihmiset huomioon seulontakäytännöissä

Kuva: Marcelo Leal

Suomen Syöpärekisterin asiantuntijat peräänkuuluttavat tiedotteessaan transtaustaisten ihmisten huomiointia seulonnoissa. Heidän mukaansa seulontakutsut rinta- ja kohdunkaulansyöpiin eivät tavoita transmiehiä, sillä kutsut lähetetään väestörekisteritietojärjestelmässä olevan henkilötunnuksen perusteella. Vastuuta ei pidä vierittää vain ihmisille, asiantuntijat sanovat viittaamalla siihen, että tällä hetkellä transmiesten tulee hakeutua seulontoihin omatoimisesti. Asiantuntijat sanovat, että myös transnaisten kutsuminen rintasyövän seulontaan voisi olla perusteltua yhdenvertaisuussyistä.

Suomen Syöpärekisterin asiantuntijat kertovat tiedotteessa, että translain uudistamisen yhteydessä tulee selvittää, kuinka transmiehet saisivat asianmukaisesti kutsunsa syöpäseulontoihin. Lisäksi yleistä transihmisten huomiointia seulonnoissa tulisi asiantuntijoiden mukaan kehittää. Asiasta kirjoitti aiemmin Lääkärilehti.

Suomen Syöpärekisterin asiantuntijoiden sanojen mukaan tällä hetkellä kutsut eivät tavoita transmiehiä, vaikka he olisivat yhä riskissä sairastua rinta- ja kohdunkaulansyöpään. Tämä johtuu siitä, että kutsut seulontoihin lähetetään väestötietojärjestelmässä olevan henkilötunnuksen perusteella, jolloin ne tavoittavat ainoastaan juridisesti naiseksi merkityt henkilöt. Kohdunkaulansyövän seulontaa on järjestetty Suomessa 1960-luvulta ja rintasyövän seulontaa 1980-luvulta lähtien. Molemmat seulontaohjelmat ovat vähentäneet onnistuneesti kuolleisuutta kyseisiin syöpiin.

Riski sairastua molempiin edellä mainittuihin syöpiin säilyy ennallaan cisnaisia vastaavana, jos osana sukupuolenkorjausprosessia ei ole tehty kohdunpoistoa. ”Transmiehet eli sukupuoltaan mieheksi korjanneet voivat yhä sairastua kohdunkaula- ja rintasyöpään. Heidän riskinsä sairastua esimerkiksi kohdunkaulan syöpään säilyy ennallaan, jos sukupuolenkorjausprosessin osana ei ole tehty kohdunpoistoa”, sanoo kohdunkaulansyövän seulonnan kehittämispäällikkö Veli-Matti Partanen. Partanen ja tutkija Maija Vahteristo toivat esille blogissaan, ettei seulontoja tulisi tarjota ihmisille juridisen sukupuolen, vaan elinten ja niihin liittyvän syöpäriskin perusteella.

Suomessa kutsutaan juridisesti naiseksi väestötietojärjestelmässä merkityt 50–69-vuotiaat rintasyöpäseulontaan kahden vuoden välein ja kohdunkaulansyövän seulontaan 30–65-vuotiaat viiden vuoden välein. Tällä hetkellä transsukupuolisten hoitoa koskevassa suosituksessa ohjeistetaan transmiehiä hakeutumaan omatoimisesti kohdunkaulansyövän seulontoihin, mikäli heidän kohtuaan ei ole poistettu osana lääketieteellistä sukupuolenkorjausprosessia. ”Vastuuta ei pitäisi kuitenkaan vierittää vain ihmisille. Ensi vuonna aloittavien hyvinvointialueiden tulee alusta asti palveluja suunnitellessaan varmistaa, että seulontakäytännöt huomioisivat myös transmiehet”, Partanen kertoo.

Partanen ja Vahteristo mainitsevat blogissaan lisäksi transnaisten huomioinnin seulonnoissa. Heidän mukaansa hormonihoitoja saaneiden transnaisten rintasyövän seulonnan kannattavuudesta on tällä hetkellä erilaisia näkemyksiä – rintasyövän riski kasvaa hormonihoidon myötä suuremmaksi kuin cismiehillä, mutta jää silti huomattavasti pienemmäksi kuin cisnaisilla. Lisäksi monilla transnaisilla mammografiatutkimuksen suorittaminen voi olla haasteellisempaa kuin cisnaisilla usein rintojen pienemmästä koosta johtuen. Partanen ja Vahteristo kuitenkin huomauttavat, että kaikkien naisten kutsuminen rintasyövän seulontaan voisi olla perusteltua yhdenvertaisuuden nojalla – erityisesti, kun kyseessä on yhä kasvavasta väestön osuudesta, Partanen ja Vahteristo kirjoittavat blogissaan viittaamalla sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin tehtyjen lähetteiden määrän lähes 20-kertaistumista viimeisen 15 vuoden aikana Suomessa.

Suomen Syöpärekisterin asiantuntijat kertovat, että translakia uudistaessa on syytä selvittää tarkasti kuinka jatkossa myös transtaustaiset ihmiset tulevat saamaan seulontakutsunsa asianmukaisesti. Haasteeksi muodostuu heidän mukaansa se, että tässä tapauksessa seulonnan järjestäjien pitää luoda erillinen tietokanta sukupuoltaan korjanneista henkilöistä. Asiantuntijat sanovat ymmärtävänsä syyt, miksi tällainen järjestely ei tule kysymykseen ja ehdottavat yhdeksi vaihtoehdoksi ratkaisua, jossa oman halukkuutensa saada jatkossa kutsun seulontaan voisi ilmoittaa web-lomakkeella. Tällöin kuitenkin vastuu säilyisi edelleen kansalaisella – terveydenhuollon toimijoiden tulisi vähintään varmistaa, onko tieto syöpäseulonnan mahdollisuudesta tavoittanut kaikki sukupuolensa korjanneet ihmiset.

Erilliseen ilmoittautumiseen perustuvaa seulontakäytäntöä suunnitellaan parhaillaan muun muassa Alankomaissa.