Translain uudistus toisi asiantuntijan mukaan parannusta myös vanhemman ja lapsen yksityisyydensuojaan

Translain uudistus toisi asiantuntijan mukaan parannusta myös vanhemman ja lapsen yksityisyydensuojaan

Kuva: Dan Burton

Uuden translain käsittelyn on määrä tapahtua elokuussa. Uudistetun translain merkittävin ero nykyiseen tulee olemaan juridisen ja lääketieteellisen sukupuolenkorjausprosessin erottaminen toisistaan. Lisäksi translain uudistus vaikuttaisi muun muassa lasten vanhempiin – väestötietoihin tulisi ensi kertaa erillinen tieto siitä, onko vanhempi lapsen isä vai äiti. Neuvotteleva virkahenkilö sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo kyseisen muutoksen parantavan esimerkiksi lapsen ja vanhemman yksityisyydensuojaa ottamatta kantaa siihen, kuinka vanhemmuus alun perin määräytynyt.

Eduskunnan on tarkoitus käsitellä uusi translaki elokuussa. Uusi translaki on tuomassa muutoksen kaikille vanhemmille – väestötietoihin tulisi ensi kertaa erillinen tieto siitä, onko henkilö lapsen isä vai äiti. Kyseistä merkintää voisi muuttaa tapauksessa, jossa henkilö korjaa juridista sukupuoltaan. Aiheesta kirjoitti aiemmin Helsingin Sanomat.

Tällä hetkellä erillistä merkintää isyydestä tai äitiydessä ei väestötiedoissa ole, jonka vuoksi se on luotava kaikille vanhemmille. Nykyisistä kirjauksista selviää, perustuuko isyys avioliittoon vai tunnustamiseen ja äitiys synnytyksen vahvistukseen tai erilliseen hedelmöityshoitoihin annettuun suostumukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että isyys tai äitiys on tällä hetkellä osa lapsen ja vanhemman perheoikeudellista asemaa koskevia tietoja.

Translain uudistuksen yhteydessä valmistellaan lisäksi muutoksia vankeuslain ja tutkintavankeuslain säännöksiin, jotka koskevat vankien sijoittamista. Tämänhetkisten säännöksien mukaan miehet ja naiset sijoittaminen erilleen toteutuu juridisen sukupuolen perusteella. Jatkossa tästä voitaisiin poiketa tapauskohtaisesti – esimerkiksi, kun kyseessä on transtaustaisen vangin turvallisuuden takaaminen.

Tranlain uudistus vaikuttaisi vanhemmuuteen käytännössä siten, että väestötietojärjestelmästä löytyvä tieto kertoisi vain sen, onko kyseessä lapsen äiti vai isä. Tavoitteena on varmistaa, että viranomaisille voitaisiin jatkossa luovuttaa tietoja aina vain tarpeen mukaan – kaikki viranomaiset eivät tarvitse sen tarkempia tietoja muun muassa siitä, miten yksittäisen henkilön vanhemmuus on alun perin määräytynyt. Toisinaan olennaista on vain se, että kuka on lapsen huoltaja. ”Kun vanhemman vanhemmuutta koskeva tieto ei vastaa hänen oikeudellista sukupuoltaan, voi hänen transtaustansa paljastua hänen hoitaessaan lapsensa asioita. Tämä voi altistaa sekä vanhemman että lapsen syrjinnälle ja yksityisyyden suojan loukkauksille. Tällaisia tilanteita varten on katsottu tarpeelliseksi luoda erillinen merkintä, joka voitaisiin muuttaa sukupuolen vahvistamisen yhteydessä tai sen jälkeen”, sanoo neuvotteleva virkahenkilö Maija Iles sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Muutos ei vaikuta muuten vanhemmuuden määritelmään väestötietojärjestelmässä, sillä merkintä isyydestä tai äitiydestä määräytyisi jatkossakin vanhemman ja lapsen välisen perhesuhteen perusteella. Merkintää voisi kuitenkin muuttaa jälkikäteen, jos henkilö korjaa sukupuolensa juridisesti.

Merkittävin ero translakiesityksessä nykytilanteeseen on juridisen ja lääketieteellisen sukupuolenkorjausprosessin erottaminen toisistaan. Tämän muutoksen myötä poistuisi tällä hetkellä voimassa oleva juridisen sukupuolen korjaamiseen liittyvä vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Vaatimusta on kritisoitu sekä Suomessa, että kansainvälisesti ihmisoikeuksia loukkaavaksi.