Sukupuolineutraali vihkikaava yleistyvä ilmiö – moni hääpari haluaa välttää heteronormin vahvistamista

Sukupuolineutraali vihkikaava yleistyvä ilmiö – moni hääpari haluaa välttää heteronormin vahvistamista

Kuva: Unsplash

Kirkollisten toimitusten esirukouksiin on julkaistu uusia vaihtoehtoja viime kevääänä. Muutoksen syynä oli useiden pappien kirkkokäsikirjaan kohdistunut kritiikki, jonka mukaan kirkkokäsikirjan käyttämä kieli on kaukana nykyajan ihmisen kielestä. Kirkko ja kaupungin teettämästä selvityksestä ilmenee, että sukupuolineutraalin vihkikaavan pyytäminen on yleistynyt ilmiö. Sukupuolineutraalia vihkikaavaa toivovat myös eri sukupuolta olevat hääparit, jotka eivät välttämättä itse kuulu sateenkaarivähemmistöön.

Sukupuolineutraalin vihkikaavan pyytäminen papilta on yleistynyt ilmiö, selviää Kirkko ja Kaupungin teetättämästä kyselystä. Sukupuolineutraalia vihkikaavaa toivovat hääparit haluavat kyselyyn vastanneiden pappien mukaan välttää heteronormatiivisuuden ylläpitämistä sekä huomioida mahdollisesti häävieraiden joukossa olevat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat vieraat.

Kirkkokäsikirjan mukaan vihkitilaisuuden johdantoon on olemassa kolme vaihtoehtoa, joista kaikissa mainitaan kaksi sukupuolta. Espoonlahden seurakunnan pappi Jukka Lehden sanojen mukaan joka kolmas vihkipari ei pidä tästä. Lehti sanoo, että sukupuolineutraalin vihkikaavan pyytäminen on ilmiönä yleistynyt nopeasti, noin parin viime vuoden aikana. Sukupuolineutraalia vihkikaavaa toivovat usein myös eri sukupuolta olevat hääparit, jotka eivät aina itse kuulu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön – moni hääpari toteaa, ettei heidän heterosuhteensa ole kenellekään salaisuus, mutta toisaalta liiton heterouden korostaminen nähdään tarpeettomana vihkimisessä. 

Lehti arvelee tämän johtuvan siitä, ettei moni hääpari halua tahtomattaan ylläpitää yhteiskunnan heteronormatiivisuutta. Toisinaan hääparin toive sukupuolitetun vihkimisen poisjättämisestä liittyy siihen, että häävieraiden joukossa on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä, joiden viihtyvyys halutaan huomioida. Sukupuolineutraalia vihkikaavaa noudattaessa pappi puhuu puolisoista ja jättää väliin kohdan, jonka mukaan ihmiset on luotu miehiksi ja naisiksi.

Useat papit ovat kritisoineet kirkkokäsikirjan käyttämää kieltä, jonka koetaan olevan kaukana nykyajan ihmisen käyttämästä kielestä. Pappien palautteeseen on reagoitu viime keväänä julkaisemalla uusia vaihtoehtoja kirkollisten toimitusten esirukouksiin. Uudenlainen esirukous vihkimistilaisuudessa voi alkaa esimerkiksi sanoilla: ”Rakkaus on ihme, rakkaus on lahja. Pyhä Jumala, kiitämme sinua NN:n ja NN:n rakkaudesta. Siunaa heidän avioliittoaan. Anna sen tuoda heidän elämäänsä voimaa ja iloa”. Papit saavat halutessaan itsekin muokata esirukouksia.

”Olen vihkinyt tähän mennessä vain eri sukupuolta olevia pareja. Silti moni on pyytänyt, ettei vihkimisessä annettaisi ymmärtää avioliiton kuuluvan vain miehelle ja naiselle. Heteronormatiivisuus on monelle kirosana. Puhun vihkiessäni sillä ajatuksella, että me kaikki olemme yhtä lailla Jumalan kuvia. Olen vihkinyt pareja avioliittoon 17 vuoden ajan, ja viime vuosina on tapahtunut selvä muutos parien toiveissa”, Lehti sanoo. Papin mukaan suhteiden ja perheiden moninaisuus näkyy monissa muissakin kirkollisissa toimituksissa – erityisesti kastetilaisuuksissa. ”Tulee mieleen tilanne, jossa mies ja nainen saivat lapsen ja erosivat myöhemmin ystävinä. Kun nainen alkoi seurustella toisen naisen kanssa, ja he halusivat lapsen, entinen aviomies lahjoitti sitä varten sukusolut. Nyt kolmella vanhemmalla on kaksi lasta, jotka ovat biologisesti täyssisaruksia. He kaikki asuvat samassa pihapiirissä ja hoitavat lapsia yhdessä”, Lehti muistelee.

Pirkanmaalainen Kaisa Kahra, yksi Kirkko ja kaupungin Facebook -kyselyyn vastanneista papeista mainitsee puhuvansa aviopuolisoista erityisesti samaa sukupuolta olevien parien häissä – mutta joskus muutenkin. ”Uudet sanavalinnat liittyvät minusta eniten häiden ja avioliiton patriarkaalisen rakenteen muuttumiseen. Avioliitto nähdään yhä tasa-arvoisempana suhteena, joka perustuu rakkauteen ja sitoutumiseen”, Kahra sanoo.