Seksuaaliterapeutin lausunto kriteerinä transpolille pääsyyn? Transpolit kiistävät syytökset

Seksuaaliterapeutin lausunto kriteerinä transpolille pääsyyn? Transpolit kiistävät syytökset

Kuvituskuva: tungnguyen0905

Julkisuuteen on tullut väitteitä siitä, että transpolit hylkäisivät lähetteitä seksuaaliterapeutin lausunnon puuttumisen ja muiden, omituisilta vaikuttavien perusteiden nojalla. Transpolit kiistävät kyseessä olevan normaalikäytännön, transjärjestö ei näe asiaa aivan samoin.

Suomessa transterveydenhoito on keskitetty toistaiseksi kahteen erityisyksikköön, Helsingin SITPKL:lle (sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka) ja Tampereen TRANS-poliklinikalle, joilla hakeudutaan hankkimalla lähete perusterveydenhoidosta. Viime aikoina on noussut esille väitteitä oudoista toimintatavoista koskien hoitoon ottamista, jotka herättävät kysymyksiä siitä, onko hoito ja tieto ajan tasalla vaiko ei.

Ensimmäinen väite koskee hoitoon ottamista ilman seksuaaliterapeutin lausuntoa. Apua hakeva henkilö kertoi saaneensa lääkäriltään ohjeen käydä ensin seksuaaliterapeutin luona, koska lääkärin mukaan ilman lausuntoa lähetteet palautuvat bumerangin lailla. Mikäli väite pitäisi paikkansa olisi se selkeästi hoitosuositusten vastainen, koska sukupuoli ja seksuaalisuus eivät liity toisiinsa.

Toinen palaute koski lähetteen hylkäämistä tilanteessa, jossa potilasta ei ole edes nähty ja jossa vanhempia on käsketty vaikuttamaan tilanteeseen äänestämällä. Potilaan vanhemmat kokivat saamansa kohtelun loukkaavana ja alentuvana.

Viimeinen syytös koski lähetteen hylkäämistä uupumusdiagnoosin perusteella. Uupumus on yleinen vähemmistöstressin seuraus, joten on omituista että näin tehtäisiin. Potilaan tiedoista ei tämän mukaan kuitenkaan löydy muuta tekijää, joka selittäisi sen ettei hänen kohdallaan toteutettu tutkimusjaksoa.

Transpolit yhtenä rintamana: seksuaaliterapeutin lausunnon vaatimus ei yleinen käytäntö

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSsin SITPKLn osastonylilääkäri Katinka Tuisku vastasi esitettyihin kritiikkeihin osastonsa puolesta sähköpostitse. Tuisku pahoittelee väärinkäsitystä seksuaaliterapeutin lausunnon vaatimuksen osalta ja kiistää, että kyse olisi yleisestä käytännöstä. Samalla Tuisku kuitenkin toteaa, että arvio tehdään saatavilla olevien tietojen perusteella ja näitä tietoja voidaan joissain tapauksissa haluta täydentää. Lisäksi tulisi arvioida “muita tukitoimia”, joita ei tarkenneta.

Toiseen ja kolmanteen kohtaan Tuisku toteaa, etteivät he voi kommentoida yksittäistapauksia. Tuiskun mukaan toisinaan lähete voidaan palauttaa konsultaatiovastauksena, jos näyttää siltä, että tutkimusjakso ei yksikön mielestä ole ajankohtainen. Näissä tapauksissa voidaan joskus käyttää myös etävastaanottoa tai konsultaatiota poliklinikalla.

Tays:n mielialahäiriöiden vastuualueen ylilääkäri Aino Mattila vastaa Kehrääjälle sähköpostilla Tays:n olevan tietoinen HUSsin antamista vastauksista ja toteaa, ettei heillä ole antaa lisäselvityksiä.

– Olemme Taysissa informoituja siitä, mitä HUS:ista on vastattu. Minulla ei ole vastaukseen lisättävää, ylilääkäri toteaa.

Mielenterveys ja autismikirjolla olo haasteina tutkimusvaiheessa.

Sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistävän Trans ry:n hallituksen jäsen Ruska Miettunen kertoo, ettei voi kommentoida yksittäisiä tapauksia, mutta on itsekin siinä käsityksessä, että lähetteitä on palautettu jutussa esitetyin perustein. Miettunen nostaa esiin myös sen, että mielenterveyden ongelmat ovat useasti olleet esteinä tutkimusprosessin aloittamiselle.

– Lisäksi käsittääkseni joillain autismin kirjolla olevilla henkilöillä on ollut autismin takia vaikeaa saada transpolilähete puhumattakaan itse polilla tapahtuvasta kohtelusta, kuten lähettämisestä Autismisäätiön seksuaaliterapiaan, Miettunen muistuttaa.

Kehrääjä on aiemmin uutisoinut autismikirjolla olevien henkilöiden lähettämisestä seksuaaliterapiaan. Transpolien vastine julkaistiin myös kokonaisuudessaan täällä.

Edit: 18.3.2022 21:41 Ingressiä päivitetty kuvaamaan selkeämmin Trans ry:n kantaa