HUSn vastine Suomen Autismikirjon Yhdistyksen Autismikirjon avaimet –hankkeen työryhmän kannanottoon

HUSn vastine Suomen Autismikirjon Yhdistyksen Autismikirjon avaimet –hankkeen työryhmän kannanottoon

Kuvituskuva: HUS

Vastine liittyy Kehrääjän julkaisemaan artikkeliin “Suomen Autismikirjon Yhdistys: Autismikirjon henkilöt eriarvoisessa asemassa transtutkimuksissa“. Kehrääjä pyysi kommentteja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) artikkelia koskien, johon vastauksena HUS toimitti kannanottoa koskeneen vastineensa. HUSn mukaan Suomen Autismikirjon Yhdistys ASY ry:lle toimitettua vastinetta ei ole julkaistu ASYn toimesta. Kehrääjä julkaisee tilanteen laajuuden perusteella vastineen kokonaisuudessaan ja muokkaamattomana. Mahdolliset selvennykset on kirjattu tekstiin hakasulkein.

Kiitämme [Suomen Autismikirjon Yhdistystä] kommenteistanne, mutta esille nousseet asiat kannanotossa ovat virheellisiä.

Yksilöllisen ja tutkimusnäytön mukaisen arviointi -ja hoitopolun rakentaminen autismikirjon potilaille ei ole syrjintää vaan päinvastoin se mahdollistaa moniammatillisen tutkimuksen ja tarvittaessa kuntoutuksen yhdessä ammattilaisten kanssa, joilla on osaamista sekä autismikirjon häiriön erityispiirteiden että sukupuolidysforiasta aiheutuvan kärsimyksen suhteen. Tarkoituksena on myös välttää mittavaa kärsimystä aiheuttavaa katumista. Sukupuolen korjaamiseen tähtäävät hoidot ovat osaltaan korjaamattomia.

Lääketieteellisen tutkimuksen tulee aina perustua tutkittuun tietoon, jolloin on harvoin mahdollista ottaa tutkimuksen järjestämisen ja sisällön suhteen huomioon tutkittavien mielipiteitä. Pakkoterapiaa emme missään mielessä suosittele tai ohjaa käteen sellaiseen: terapeutteja on yksinkertaisesti liian vähän ja terapiaan itse halukkaita liikaa.

Tietoomme ei ole tullut yhtään potilasta, joka olisi itse tavattuaan Autismisäätiön terapeutteja ollut lopulta tyytymätön tapaamisiin.

HUSin Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka ja TAYSin Transpoliklinikka tekevät läheistä yhteistyötä ja tavoite on, että tutkimusjaksomme olisivat täysin vastaavia ajankohtaisen ja paikallisen resurssitilanteen sen salliessa.

Toivoisin, ettei jatkossa myöskään tutkimuspoliklinikamme henkilökunnan sukupuoli – identiteetistä tai neurotyyppisyydestä tehtäisi oletuksia, sillä mekään emme sitä muista tee. [*]

Helsingissä, 2.9.2021

Ayl Kaisa Kettula, psykiatrian erikoislääkäri
Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka
Keskitetyt psykiatrian poliklinikat, HUS Psykiatria

Lähteet
Juva K, Suomalainen L, Tuisku K.: Sukupuoliristiriita. Kliininen neuropsykiatria 2021, Duodecim Kettula K, Tuisku K. Autismikirjon häiriö ja sukupuolikokemus. Autismi 2020;2: 31-33.

Strang JF, Meagher H, Kenworthy L et all. (2018) Initial Clinical Guidelines for Co-Occurring Autism Spectrum Disorder and Gender Dysphoria or Incongruence in Adolescents, Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 47:1, 105-115

Warrier V, Greenberg DM, Weir E, Buckingham C, Smith P, Lai MC, Allison C, Baron-Cohen S. Elevated rates of autism, other neurodevelopmental and psychiatric diagnoses, and autistic traits in transgender and gender-diverse individuals. Nat Commun. 2020 Aug 7;11(1):3959.

[* ASYn työryhmän alkuperäisessä kannanotossa todetaan, että transtutkimusten prosessin “ei tule olla yksinomaan cissukupuolisten ja neurotyypillisten auktoriteettien hallussa”. Apulaisylilääkäri viitannee tähän.]

Yksi kommentti “HUSn vastine Suomen Autismikirjon Yhdistyksen Autismikirjon avaimet –hankkeen työryhmän kannanottoon

Kommentointi ei ole käytössä.