Seksi, seksuaalisuus, aseksuaalisuus – ei ole väärää tapaa olla aseksuaali

Seksi, seksuaalisuus, aseksuaalisuus – ei ole väärää tapaa olla aseksuaali

Kuvituskuva: Sharon McCutcheon / Pexels

Kaikki aseksuaalit eivät mahdu mihinkään tiettyyn muottiin. Aseksuaalisuus nähdäänkin kirjona, jonka alle kuuluu monenlaisia eri termejä. Tärkeintä on kuitenkin itsemäärittelyoikeus.

Aseksuaalisuudesta tiedetään yhteiskunnassa niukasti, ja tästä johtuen yleinen käsitys on, että aseksuaalit eivät harrasta seksiä ja ovat jollain tavalla viattomia ja tietämättömiä seksuaalisuudesta. Stereotypian mukaan aseksuaalit eivät myöskään nauti seksistä. Asia ei kuitenkaan ole näin.

Aseksuaalisuus on kirjo, johon mahtuu valtavasti erilaisia ihmisiä, jotka kokevat seksin ja seksuaalisuuden eri tavoilla. Aseksuaalisuus myös käsittää suuren määrän erilaisia termejä, jotka kuvaavat suhdetta seksiin ja seksuaaliseen vetovoimaan.

Aseksuaali on useimmiten henkilö, joka ei tunne seksuaalista vetovoimaa. Usein aseksuaalisuuteen voi liittyä myös vähäinen kiinnostus seksin harrastamiseen. Aseksuaalisuuden kirjoon voi kuulua myös aseksuaaleja, jotka tuntevat seksuaalista vetovoimaa harvoin tai vain tietyissä tilanteissa. Aseksuaalisuutta, johon kuuluu seksuaalisen vetovoiman kokeminen, kutsutaan harmaaksi aseksuaalisuudeksi. Tärkeintä on se, että henkilö itse kokee termin kuvaavan itseään.

Jokainen ihminen kokee seksuaalisuuden eri tavalla, ja tämä pätee myös aseksuaaleihin. Aseksuaalien piireissä on monenlaisia määritelmiä, joilla kuvata suhtautumista seksiin. Useimmiten kuulee englanninkielisiä termejä sex favourable, sex indifferent, sex averse ja sex repulsed. Aseksuaalin suhtautuminen seksiin voi olla aina samankaltainen, tai se voi vaihdella vaikkapa mielentilan mukaan.

Sex favourable eli seksistä pitävä aseksuaali voi pitää seksiä olennaisena osana elämäänsä ja suhteitaan, tunsi hän seksuaalista vetovoimaa tai ei. Sex indifferent tai seksivälinpitämätön aseksuaali ei tunne voimakkaita tunteita seksiin liittyen. Sex averse -termillä kutsutaan seksiä välttävää aseksuaalia, kun taas sex repulsed voisi kääntyä suomen kielelle seksiä kaihtavaksi aseksuaaliksi.

Seksiä välttävä aseksuaali ei näe seksiä tarpeellisena itselleen eikä pidä tätä tärkeänä suhteilleen, mutta seksi ei itsessään herätä voimakkaita negatiivisia tunteita. Seksiä kaihtava aseksuaali yleensä kokee seksin ja seksuaalisuuden vastenmielisenä ja ehkä jopa ahdistavana, eikä halua harrastaa seksiä.

Joskus kuulee sanottavan haitallisia asioita, kun puhutaan syistä, miksi aseksuaali harrastaa seksiä. “Kumppanin takia” ja “lasten tekemistä varten” ovat lauseita, joita näkyy liiankin usein asiasta tietämättömän puhuessa aseksuaalisten henkilöiden seksuaalisuudesta ja seksistä. Tällaiset väittämät antavat kuvan, ettei aseksuaali voisi harrastaa seksiä täysin omasta halustaan.

Vaikka kiinnostus seksiin olisi vähäistä, voi aseksuaali sitä halutessaan harrastaa seksiä esimerkiksi läheisyyden, oman ja yhteisen mielihyvän tai huvin vuoksi – eli hyvin samoista syistä, kuin ei-aseksuaali (helpommin sanottuna alloseksuaali) henkilö. Tärkeää on, ettei ketään painosteta seksiin ja kaikki sen osapuolet suostuvat siihen omasta halustaan. Aseksuaali voi nauttia seksistä ja harrastaa sitä itsensä vuoksi.

Aseksuaaleja ei voi yleistää yhteen muottiin. Vain koska yksi tuntemasi aseksuaali ei halua mitään seksiin liittyvää, ei se tarkoita, että kaikki aseksuaalit olisivat sellaisia. Tai toisinpäin – jos aseksuaali, jonka tunnet, pitää seksistä hyvinkin paljon, se ei kerro mitään muiden aseksuaalien suhtautumisesta seksiin. Seksiin suhtautumista ei voi tietää, ellei henkilö sitä itse tarkenna. Seksuaalisen vetovoiman tuntemisen määrää ei voi tietää, ellei henkilö itse kerro siitä.

Tärkeintä kuitenkin aseksuaalisuudessakin on itsemäärittelyoikeus. Jos henkilö tuntee vähän seksuaalista vetovoimaa ja kokee sen tärkeäksi identiteetilleen, voi aseksuaali olla hänelle toimiva termi. Jos henkilö haluaisi romanttisen suhteen, mutta seksin sijaan suosisi muita läheisyyden tapoja, voisi aseksuaalisuus kuvata häntä hyvin. Jos henkilö nauttii seksistä, vaikkei hän seksikumppaneihinsa seksuaalista vetovoimaa tuntisikaan, voi aseksuaalisuus olla oikea sana hänelle.

Aseksuaalisuus ei ole rajoitus yhteen tapaan olla jotain – se koostuu lukemattomista tavoista olla aseksuaali.