Sateenkaarimuslimien etujärjestöt ovat laajentaneet kuvaa islamista viime vuosina

Sateenkaarimuslimien etujärjestöt ovat laajentaneet kuvaa islamista viime vuosina

Kuvituskuva: Neo_Artemis

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omat etujärjestöt ovat laajentaneet kuvaa islamista ja mahdollistaneet vähemmistöön kuuluville oman yhteisön löytämisen. Islamilaisen teologian yliopistonlehtori Teemu Pauhan mukaan ihmisten asenteissa on kuitenkin vielä paljon korjattavaa – esimerkiksi Suomessa islamiin suhtaudutaan kielteisemmin kuin Euroopassa keskimäärin. 

Kuten muuallakin maailmassa, ovat myös Suomen sateenkaarimuslimit perustaneet omia yhteisöjä ja etujärjestöjä – Suomessa toimii esimerkiksi Wasla -kollektiivin perustama, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien muslimien ja muslimitaustaisten etujärjestö BuraQ. 

Islamilaisen teologian yliopistonlehtori Teemu Pauha kertoo, että Suomessa asuvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat muslimit ovat viime vuosina aktivoituneet huomattavasti tuodakseen itse esille omaa asemaansa islamissa. Pauhan mukaan heidän äänensä on otettu vaihtelevasti vastaan islamilaisissa yhteisöissä. Asiasta uutisoi MTV Uutiset. 

– Ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että helpompaa uskonnon harjoittaminen Suomessa sateenkaarimuslimeille on, jos se tapahtuu heidän omissa yhteisöissään. Heillä on siellä enemmän tilaa, kuin näissä suuremmissa muslimiyhteisöissä. Monissa muslimiyhteisöissä sateenkaarivähemmistöt voivat olla niin kauan, kun sitä omaa identiteettiä ei tuoda näkyville, Pauha kertoo. 

Myös Suomen sateenkaarimuslimit ovat perustaneet omia yhteisöjä. Suomen ensimmäinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien muslimien sekä muslimitaustaisten etujärjestö BuraQ perustettiin vuonna 2019 Islamia Queeristi -hankkeen perustaneen, ja Koneen säätiön rahoittaman, Wasla -kollektiivin kanssa. Wasla -kollektiivi on kahden muslimitaustaisen henkilön, Wisam Elfadlin ja Mire Mrouén perustama. 

Islamia Queeristi -hanke syntyi perustajien mukaan tarpeesta kertoa, ettei islam ole uskontona muuttumaton tai vain äärikonservatiiveille suunnattu – tulkintoja on aina ollut useita, ja ne myös elävät ja muuttuvat. Islamia Queeristi -hanke haluaa peräänkuuluttaa tietoisuutta LHBTIQA+ -inklusiivisesta islamin tulkinnasta Suomessa esimerkiksi vapaan kirjoittamisen, kuvataiteen ja valokuvauksen keinoin meiltä meille -periaatteen mukaisesti. 

Lisäksi Islamia Queeristi -hanke tuottaa ja kerää islamin moninaisuuteen liittyvää suomenkielistä tietoa esimerkiksi kirja- ja elokuvasuosituksista, LHBTIQA+ -inklusiivisista muslimiyhdistyksistä maailmalla sekä inklusiiviseen islamin tulkintaan liittyvää materiaalia. Hankkeen mukaan tekeillä on myös oma, kuusiosainen podcast -sarja. 

BuraQ kertoo toimintansa tavoitteiksi Suomessa asuvien, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien muslimien ja muslimitaustaisten ihmisten aseman ja näkyvyyden parantamisen sekä hyvinvoinnin tukemisen, niin Suomen muslimiyhteisössä kuin niiden ulkopuolella. Etujärjestö noudattaa toiminnassaan voittoa tavoittelematonta, feminististä sekä antirasistista periaatetta. 

Pauhan sanojen mukaan myös sateenkaariyhteisöön kuulumattomat muslimit kohtaavat Suomessa omanlaisia haasteita – Suomessa suhtaudutaan useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan Euroopan, ja kenties jopa koko maailman, mittakaavassa poikkeuksellisen negatiivisesti islamiin. Tällaiset asenteet näyttäytyvät arjessa muun muassa muslimeja syrjivänä käyttäytymisenä. Erilaiset sateenkaarimuslimien omat etujärjestöt ovat asiantuntijan mukaan laajentaneet kuvaa islamista, mutta tästä huolimatta ihmisten asenteissa on vielä paljon parantamisen varaa. 

– Suomi pitää kärkisijaa useammassakin islam-kielteisiä asenteita mitanneessa kansainvälisessä tutkimuksessa, Pauha huomauttaa.

Pauha viittaa todennäköisesti kommentillaan eritoten Pew Research Centerin toteuttaman vuoden 2018 tutkimukseen, jolla kartoitettiin muun muassa suhtautumista muslimeihin ja islamiin Länsi-Euroopassa. Tuloksista käy ilmi, että suomalaiset olivat vastaajista kaikista yleisemmin sitä mieltä, että islam on yhteensopimaton oman maan kulttuurin sekä arvojen kanssa. 

Pauha lisääkin, että Euroopan perusoikeusviraston raportin mukaan suomalaismuslimit kohtaavat häirintää ja suoraa syrjintää huomattavasti enemmän kuin muslimit muualla Euroopassa keskimäärin. Yksi syy siihen, miksi suomalaismuslimit kohtaavat usein syrjiviä asenteita Suomessa on Pauhan mukaan Suomessa annettava negatiivinen kuva islamista mediassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mediassa islamista puhutaan usein sellaisissa yhteyksissä, jotka liittyvät jollakin tapaa konflikteihin.