Pääkirjoitus: Lukijoilla on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu

Pääkirjoitus: Lukijoilla on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu

Kuvituskuva: The Climate Reality Project / Unsplash

“Meiltä meille” -periaatteen lisäksi Kehrääjä noudattaa Journalistin ohjeita. Niihin kuuluu myös se, ettei ulkopuolisilla tahoilla ole vaikutus- tai päätäntävaltaa siihen, millaisia tekstejä Kehrääjässä julkaistaan.

Julkisen sanan neuvoston (JSN) laatimat Journalistin ohjeet on laadittu varmistamaan, että journalistit toimivat eettisesti ja että media käyttää sananvapauttaan vastuullisesti. Kehrääjä on sitoutunut näihin ohjeisiin ja on JSN:n toimivallan alainen, eli on siis tältä osin verrattavissa mihin tahansa muuhun vastuulliseen suomalaiseen mediaan. Eettisyyteen ja median vastuuseen kuuluu myös se, että Kehrääjä ei ole sitoutunut minkään yhdistyksen tai puolueen toimintaan. Myöskään Kehrääjää julkaisevalla yhdistyksellä, Sateenkaarikynä ry:llä, ei ole päätäntävaltaa Kehrääjän sisältöjä koskien.

Kehrääjä on sateenkaarimediana keskittynyt uutisoimaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioista, jotka eivät välttämättä suuremmissa medioissa ylitä uutiskynnystä. Noudatamme Journalistin ohjeiden lisäksi myös omaa “meiltä meille” -periaatettamme, jonka perusteella juttuja kirjoittaa ensisijaisesti sellainen henkilö, jota aihe koskettaa. Periaatteen mukaan siis seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kirjoittajat kirjoittavat omalle yhteisölleen – meiltä meille.

Journalistin ohjeen ensimmäisen kohdan mukaisesti “Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.” Kehrääjän lukijoista suuri osa on itse sateenkaarivähemmistöön kuuluvia, joten me olemme ennen kaikkea vastuussa omalle yhteisöllemme. Yhteisöllä on oikeus saada tietää, kun poliitikko solvaa sateenkaari-ihmisiä sosiaalisessa mediassa, tai kun jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia translapsia ja -nuoria kohdellaan kaltoin auktoriteettiasemassa olevien henkilöiden toimesta. Yhtä lailla myös cissukupuolisilla heteroilla on oikeus saada tietää, miten vähemmistöön kuuluvia henkilöitä kohdellaan ja millaisia vaikeuksia me kohtaamme.

Julkaisimme eilen artikkelin, jossa tuotiin esiin hälyttäviä epäkohtia alaikäisten transihmisten hoidosta Tampereen ja Helsingin transpoliklinikoilla. Artikkelia varten oli haastateltu useita translapsia ja -nuoria sekä heidän perheitään, ja haastattelut oli toteutettu toisistaan erillisinä, eli haastateltavat eivät esimerkiksi päässeet lukemaan toistensa vastauksia ennen artikkelin julkaisua. Näissä haastatteluissa nousi kuitenkin esiin samoja tai samankaltaisia kokemuksia, ja artikkeli pohjasikin nimenomaan perheiden omiin kokemuksiin. Nämä perheet olivat hakeneet apua transpoliklinikoilta, mutta kokivat itse tulleensa kohdelluksi asiattomasti niin, että tämä kohtelu oli jättänyt perheenjäseniin heidän oman kuvauksensa mukaan “pitkäkestoisia jälkiä”.

Journalistin ohjeiden kohdan 21 mukaisesti Tampereen EVA-yksikön ja Helsingin SIT-poliklinikan edustajilta oli pyydetty kommentteja juttuun hyvissä ajoin, mutta saimme vastaukset vasta kun artikkeli oli jo julkaistu. Vastauksessa pyydettiin Kehrääjän “harkitsevan vielä, onko eettistä viitata työntekijöihimme esitetyillä väitteillä”, ja vedottiin siihen, että ei pitäisi ylipäätään lähteä tekemään juttua, joka saattaisi olla haitaksi poliklinikoiden maineelle. Lisäsimme kommentit kyseiseen artikkeliin, ja ne ovat vapaasti kaikkien luettavissa.

Kuten Journalistin ohjeiden kolmannessa kohdassa todetaan, “Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.” Kehrääjä aikoo siis jatkossakin julkaista totuudenmukaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä sekä yhteiskunnan epäkohtia esiin nostavia uutisia ja artikkeleita. Kehrääjällä ei ole syytä vääristellä tai piilotella totuutta mahdollisista painostusyrityksistä huolimatta, ja suhtaudumme näihin yrityksiin aina vakavasti. Jatkamme tutkivaa journalismia ja nostamme kuuluviin niiden ääntä, joka ei muuten kuulu. Meidän äänemme ei ole hiljennettävissä.

Yksi kommentti “Pääkirjoitus: Lukijoilla on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu

  1. Teette räjähtävän hyvää journalismia ! Todella kuumaa tavaraa !

Kommentointi ei ole käytössä.