Joensuun kaupunki lupaa puuttua sateenkaarinuorten kokemaan turvattomuuteen

Joensuun kaupunki lupaa puuttua sateenkaarinuorten kokemaan turvattomuuteen

Joensuun kaupungintalo. Kuva: Aura Kivilaakso / Museovirasto.

Moni sateenkaarinuori kokee häirintää ja turvattomuuden tunnetta Pohjois-Karjalassa, kertoo Yle. Joensuun kaupunki ohjeistaa tiedotteessaan ilmoittamaan kaikista kaupungin arvojen vastaisesta toiminnasta eteenpäin ja lupaa puuttua jatkossa paremmin sateenkaarinuorten kokemaan turvattomuuteen.

Ylen perjantaina julkaistu artikkeli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtelusta Pohjois-Karjalassa on herättänyt keskustelua vähemmistöjen epätasa-arvoisesti jakautuneesta hyvinvoinnista Suomessa. Ylen jutussa haastateltu Niina Koponen sanoo, ettei olisi juurikaan yllättynyt, jos tuntematon aikuinen haukkuisi häntä tai huutelisi hänelle julkisella paikalla Joensuussa. 21-vuotias opiskelija kertoo, että ei ole henkilökohtaisesti kohdannut asiatonta kohtelua, mutta muiden, myös sateenkaarivähemmistöön kuuluvien tuttavien kertomat kielteiset kokemukset jäävät herkästi mieleen.

Niina Koponen kertoo Ylelle olevansa usein huolissaan turvallisuudestaan liikkuessaan Joensuussa ja pyrkii siksi välttelemään sellaisia paikkoja, kohtaamisia ja tilanteita, joissa voisi tapahtua jotain uhkaavaa. Pelko heijastuu lisäksi omaan pukeutumistyyliin – Koponen ja hänen tietämänsä sateenkaarinuoret uskaltautuvat harvoin käyttämään sateenkaaripinssiä tai vastaavia tunnuksia vaatetuksessaan.

Pohjois-Karjalan Seta tunnistaa ongelman ja kertoo Ylelle alueen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisten olevan tietoisia siitä, että he herättävät enemmän negatiivista huomiota ja siten kokevat enemmän turvattomuutta kuin pääkaupunkiseudulla asuvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmiset. Häirintäyhdyshenkilö Anni Rannikko kommentoi Ylelle, että Pohjois-Karjalan Setaan kohdistuu ympäri vuoden jatkuvaa häirintää. Häirinnällä on tapana yltyä järjestön saadessa näkyvyyttä maakuntamediassa sekä Priden aikaan.

Priden aikana uhkailu on näkyvämpää ja konkreettisempaa kuin Pohjois-Karjalan Setalle osoitettu vihaposti. Rannikko mainitsee esimerkkeinä Pride-kulkueeseen ja sen osallistujiin kohdistetun väkivallan ja sateenkaarilippujen varastamisen kaltaisen ilkivallan. Avoin vihamielisyys ja sen normalisoituminen muun muassa hiljaisen hyväksynnän keinoin on Rannikon mukaan sallitumpaa kuin vielä muutama vuosi sitten.

Perjantaina Ylen uutisen julkaisun jälkeen Joensuun kaupunki kommentoi uutisen herättämää keskustelua tiedotteessaan. Joensuun kaupunki sanoo ottavansa tilanteen vakavasti ja aikovansa puuttua sateenkaarinuorten kohtaamaan häirintään. Tämä tarkoittaa käytännössä ongelman esiin nostaneiden nuorten ja järjestöjen sekä oppilaitosten edustajien ja alueen viranomaisten kutsumista koolle. Kokoonpano tulee keskustelemaan tarkemmin eri toimenpiteistä, joilla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen turvattomuutta vähennetään.

Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen kiittää kaupungin tiedotteessa ongelman esiin nostamista mediassa. Karjalainen sanoo, ettei vähättely tai vaikeneminen ole ratkaisu kaupungin arvojen vastaiseen toimintaan. Kaupunki ohjeistaakin ilmoittamaan turvattomuuden kokemuksista eteenpäin lomakkeella, joka löytyy kaupungin nettisivuilta. Ilmoituksia käsittelee tiedotteen mukaan muun muassa turvallisuussuunnitelmista vastaava työryhmä. Rikoksen tunnusmerkit täyttävistä tapauksista tulee olla suoraan yhteydessä poliisiin, muistuttaa Joensuun kaupunki.