Jätä toisen deadname historiaan – miksi on tärkeää käyttää transihmisen omaa nimeä

Jätä toisen deadname historiaan – miksi on tärkeää käyttää transihmisen omaa nimeä

Kuvitus: Lyyra Virtanen

Mikä deadname? Kirjoittaja avaa tässä tekstissä, miksi transtaustaisten henkilöiden väärää, vanhaa nimeä ei tule käyttää. Deadnamen kuuleminen voi olla todella kipeää, rankkaa ja tilanteesta riippuen jopa vaarallista.

Jokaiselle vastasyntyneelle lapselle annetaan yksi tai useampi etunimi, yleensä lapsen vanhemman tai vanhempien päätöksellä. Etunimien antamista määrittää Suomessa etu- ja sukunimilaki, mutta sen puitteissa vanhempi voi olla niin luova tai konventionaalinen kuin haluaa olla etunimiä antaessaan. Varsinkin ensimmäinen, useille pysyvä etunimi ei kuitenkaan ole yksiselitteinen asia trans- ja muunsukupuolisille ihmisille.

Ensimmäiseksi annettu nimi on miltei aina sidoksissa syntymässä määriteltyyn sukupuoleen, jolloin sen käyttäminen aiheuttaa useimmille transihmisille ristiriitaisia tunteita, kun etunimeen liitetty oletus sukupuolesta ei vastaa transihmisen omaa sukupuolta. Vanha etunimi myös toimii muistutuksena siitä elämänvaiheesta, jolloin on joutunut elämään kaapissa ja siinä sukupuoliroolissa, joka ei ole ollut itselleen oikea.

Näistä sekä monista muista syistä trans- ja muunsukupuoliset ihmiset usein ottavat uuden etunimen, joka myös vastaa vanhaa nimeä paremmin omaa sukupuoltaan. Toiset muuttavat nimensä kerran, ja toisilla itselle sopivan nimen löytäminen on prosessi, jolloin nimi voi vuosien saatossa vaihtua useamminkin. Toisilla juridinen nimi on eri kuin kutsumanimi. Tärkeintä kuitenkin on se, että ihminen tulee kohdatuksi sillä hetkellä käytössä olevalla nimellään.

Etunimen muuttaminen – muuttui nimi sitten juridisesti, sosiaalisesti tai molemmin tavoin – on iso ja tärkeä vaihe transihmisen elämässä. Tätä tulee kunnioittaa käyttämällä ihmisestä sitä nimeä, jonka hän itsestään ilmoittaa. Monet transihmiset kuitenkin törmäävät tilanteisiin, jossa vanha syntymänimi on käytössä syystä tai toisesta – joko kyseessä ovat läheiset tai muuten tutut ihmiset, jotka vahingossa tai tahallaan kutsuvat ihmistä syntymässä annetulla nimellä, tai kyseessä voivat olla koululaitokset, palvelut, ja muut vastaavat tahot, joiden tietoihin vanha nimi on jäänyt ikään kuin kummittelemaan. Tilannetta osuvasti kuvaava käsite, deadname, avaa “kuolleen nimen” ilmaisulla sitä, kuinka raskasta ja jopa vaarallista transihmiselle on tulla kohdatuksi vanhalla, väärinsukupuolittavalla nimellään.

Deadname-termille ei vielä ole käytössä vakiintunutta suomennosta, mutta muun muassa raatonimeä ja haamunimeä on esitetty mahdollisiksi vaihtoehdoiksi. Termin tunnettuuden vuoksi tässä artikkelissa käytetään ilmaisua “deadname”. Deadname on siis nimi, joka transihmisellä on ollut käytössä jossain kohtaa elämäänsä, mutta hän ei halua tulla kutsutuksi kyseisellä nimellä enää.

Jos jostakusta käytetään henkilöön viitatessa tämän deadnamea, se voi “paljastaa” kuulijalle henkilön transtaustan, jolloin transsukupuolinen henkilö voi olla suuremmassa vaarassa kokea transfobista käytöstä ja väkivaltaa. Deadnamen tahallinen käyttö on samalla henkisen väkivallan käyttöä: transihmisen sukupuolen ilmaisua vähätellään tai se halutaan kokonaan kieltää. Sosiaalisten haasteiden lisäksi deadnamen korvaaminen erilaisissa tietokannoissa uudella nimellä on pitkä ja usein hankala prosessi, ja transihminen joutuu usein olemaan yhteydessä viranomaiseen tai palveluntarjoajaan korjatakseen nimitietonsa.

Etunimeä on toki kenen tahansa mahdollista muuttaa jo sillä perusteella, ettei yksinkertaisesti pidä siitä, tai jokin muu kutsumanimi on niin vakiintunut, että haluaisi tehdä siitä virallisen nimen. Henkilön on siis mahdollista muuttaa nimeään, jos vain niin haluaa, ilman sen kummempaa syytä. Nimenmuutoksesta peritään tämän artikkelin kirjoitushetkellä 55 euron käsittelymaksu.

Kaikki, jotka muuttavat nimeään, eivät tee sitä samoista syistä kuin trans- ja muunsukupuoliset ihmiset. Tästä huolimatta tuskin kukaan heistäkään haluaisi tulla kutsutuksi vanhalla nimellään. Tuntuu kuitenkin, että usein ihmisten on helpompi ymmärtää kutsumanimessä tapahtuva muutos ja noudattaa uuden nimen käyttöä, kuin se, että transihminen haluaisi tulla kutsutuksi omalla nimellään.

Ei ole yksinkertaisesti olemassa tilannetta, jossa deadnamen käyttö transsukupuolisesta henkilöstä olisi hyväksyttävää. Kellään ei ole myöskään “oikeutta” käyttää transihmisestä tämän deadnamea – ei perheenjäsenellä, sukulaisella, kumppanilla tai ystävillä, eikä varsinkaan tuntemattomilla ihmisillä. Jokaisen nimeä tulee kunnioittaa kaikissa tilanteissa. Näistä periaatteista luistaminen osoittaa sen, kuinka vähän kyseinen henkilö oikeasti välittää transihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Joten käyttäkää ihmisistä heidän antamiaan nimiä ja osoittakaa, että olette transihmisten luottamuksen arvoisia.

Lue lisää aiheesta:

”Transrekisteri” mietityttää – miksi tietoja luovutetaan entisten nimien perusteella? (Kehrääjä 6.8.2021)

DVV: Etunimen voi muuttaa omalla ilmoituksella oman sukupuolen mukaiseksi (Kehrääjä 2.7.2021)

Miten valita sukupuolineutraali nimi? Entä miten nimen vaihtaminen tapahtuu? (Kehrääjä 21.9.2019)