Indonesia kriminalisoimassa homoseksuaalisuutta — rangaistuksena pahojen henkien manaus

Indonesia kriminalisoimassa homoseksuaalisuutta — rangaistuksena pahojen henkien manaus

Kuvituskuva: Josh Clifford

Useat eheyttämistä tehneet entiset papit ovat kuitenkin tulleet itse ulos kaapista myöntäen, että rangaistus on tehoton.  Muualla maailmassa vastaavanlaisia eheyttämiskeinoja ollaan kieltämässä lailla.

Indonesia valmistelee järkyttävää lakia: maassa aiotaan kriminalisoida homoseksuaalisuus, ja rangaistus olisi absurdi. Syylliseksi todetun tulisi osallistua eräänlaiseen kuntoutukseen, jolla homoseksuaalisuus poistettaisiin. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi pahojen henkien manausta ulos syyllisestä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä LGBTQ Nation.

Vaikka kidutustekniikoissa on muun muassa alueellisia eroja, perusteemat rangaistuksessa pysyvät samoina: rukoilu, ravintoon puuttuminen, seksuaalinen väkivalta niin sanottuna “korjaavana hoitona”, itsetuhoisuuteen kannustaminen sekä tekaistut psykologiset diagnoosit ovat yleisiä käytäntöjä Indonesiassa. Useat eheytysterapiaa järjestävien papistojen johtajat ovat myöhemmin kuitenkin tulleet itse ulos kaapista homoina ja myöntäneet, että eheyttämispyrkimykset ovat todellisuudessa tehottomia.

Samaan aikaan muissa maissa tehdään toimia henkiseksi kidutukseksi luettavan eheyttämisterapian ja kuntoutuksen kieltämiseksi. Viimeisimpänä Saksassa todettiin vaarallisena pidetyn eheyttämisen lisäävän itsemurhayrityksiä sekä pysyviä psyykkisiä vaurioita. Neljä puoluetta tukee kieltävää lakialoitetta ja asia on otettu käsittelyyn maan parlamentissa. 

Eheytysterapiaa pidetään kattavasti kiduttamiseen verrannollisena sekä henkisenä että fyysisenä väkivaltana mielenterveyden huippuammattilaisten toimesta. Eheyttämisellä katsotaan olevan erittäin kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia ja tutkimusten mukaan eheytysterapialla on yhteys voimakkaasti kasvaneeseen itsetuhoisuuden riskiin. Eheytysterapiaa vastustavat monet kansainvälisesti arvostetut lääketieteen ja mielenterveyden asiantuntijoiden järjestöt, kuten American Psychologial Association, American Psychiatric Association, National Health Service England ja World Professional Association for Transgender Health WPATH.