ILGA-Europe: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanne huonontunut kaikkialla Euroopassa

ILGA-Europe: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanne huonontunut kaikkialla Euroopassa

ILGA-Europen viimeisin raportti on huolissaan Euroopan ihmisoikeustilanteen huononemisesta – seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva väkivalta sekä sen uhka on lisääntynyt kaikissa Euroopan maissa. ILGA-Europen johtajan mukaan väkivallan lisääntymisen ohella viharikosten tekotavat ovat raaistuneet. Positiivisiksi muutoksiksi raportti mainitsee muun muassa Espanjan ja Suomen translakiuudistukset.

ILGA-Euroopan viimeisimmässä raportissa varoitetaan LHBTIQA+ -oikeuksien rajusta heikkenemisestä Euroopassa – huolimatta siitä, että useampi Euroopan valtio on tehnyt viime vuonna parannuksia ihmisoikeuksia koskevaan lainsäädäntöönsä. Asiasta uutisoi aiemmin Euronews.

Raportin data on kerätty aikavälillä tammi-joulukuu 2022 ja siinä tarkasteltu yhteensä 54 maan ihmisoikeustilannetta – mukaan lukien EU-jäsenmaat sekä Länsi-Balkanin alueen maat. Raportissa nostetaan esille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan väkivallan ja sen uhan määrän kasvu kaikkialla Euroopassa. Lisäksi raportti huomauttaa, että eurooppalaisen LHBTIQA+ -yhteisön keskuudessa yleistyvät niin itsemurhat kuin muuttoliike syrjinnästä johtuen. Euroopan sisäisen kansalaisyhteiskunnan hyvinvoinnin taso on sen sijaan laskenut huolestuttavaa vauhtia. Positiivisina muutoksina raportti huomioi muun muassa Espanjan ja Suomen translakiuudistukset.

ILGA-Europen johtaja Evelyne Paradis sanoo, että vihapuheen tekee erityisen vaaralliseksi se, että sitä levittävät ovat usein merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa, kuten esimerkiksi poliitikot, tunnetut mielipidevaikuttajat ja vaaleilla valitut virkailijat. Paradis huomauttaa lisäksi, että myös media on merkittävä vähemmistöihin kohdistuvan vihapuhekulttuurin levittäjä ja ylläpitäjä.

Paradis lisää, että sen lisäksi, että LHBTIQA+ -yhteisöön kohdistuu aiempaa enemmän väkivaltaisia hyökkäyksiä, niiden tekotavat sekä tekijöiden motiivit ovat raaistuneet. Raportissa nostetaankin yksittäisinä esimerkkeinä muun muassa Oslossa ja Bratislavassa tapahtuneet ammuskelut – molemmissa tapauksissa rikoksen tekijää motivoi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva viha.

Raportin mukaan erityisesti transihmisten ihmisoikeuksien toteutuminen on heikkoa Euroopassa – tähän vaikuttavat muun muassa politiikan polarisoituminen ja  vihamielisen retoriikan yleistyminen sekä sen saama näkyvyys yhdistettynä epävarmuuden ja vastakkainasettelun ilmapiiriin. Paradiksen mukaan esimerkiksi oikeistolaispoliitikot ovat taitavia käyttämään hyväksi ihmisten tietämättömyyttä siitä, miten vaarallista transihmisenä eläminen voi olla.

Raportin mukaan transihmisten oikeuksien edistäminen on hidasta myös siksi, koska ne asetetaan usein – kuten esimerkiksi Britannian julkisessa keskustelussa, naisten oikeuksien edistämisen uhaksi. Vaikutukset ovat mittavat – esimerkiksi Britannian hallitus on jopa estänyt hiljattain Skotlannin parlamentin hyväksymän translakiuudistuksen. Kehrääjä uutisoi Skotlannin ja Britannian translakikiistasta aiemmin helmikuussa. Raportti onkin huolissaan siitä, että transihmisten oikeuksien edistämisen asettaminen lähtökohtaisesti uhaksi jollekin toiselle ihmisryhmälle on saanut kulttuurisodan piirteitä.

”On ollut erittäin hankalaa käydä kansalaiskeskusteluja kipeästi kaivatuista laeista, jotka todella suojaisivat ihmisiä, koska kaiken tämän keskellä ihmisiä dehumanisoidaan”, Paradis sanoo.